• Olycksfall och skador eller osteoporos kan orsaka ryggradsfrakturer.Vid behandling av ryggvärk är det viktigt att veta hur länge värken har pågått. (orton.fi)