• Detta intressanta ryggradsdjur uppvisar flera anatomiska och morfologiska särdrag som starkt talar för att det var en mellanform mellan fiskar och landlevande ryggradsdjur som groddjur. (evolutionsteori.se)
 • Dessa och flera andra egenskaper stöder teorin att detta märkliga djur var just en mellanform mellan vattenlevande fiskar och landlevande ryggradsdjur. (evolutionsteori.se)
 • Nutida lungfisk, nära släkt med alla landlevande ryggradsdjur. (nrm.se)
 • Medier rapporterade om hur sex av tio arter av ryggradsdjur försvunnit sedan 1970, eller om hur det totala antalet ryggradsdjur minskat med 60 procent på samma tid. (svt.se)
 • Denna bok ger en komplett bild över statusen hos de drygt trettio procent (144 arter) av Sveriges ryggradsdjur som är rödlistade. (naturbokhandeln.se)
 • I WWF:s Living planet report som presenterade i dag har forskare jämfört antalet ryggradsdjur av över 12.000 populationer av drygt 3.700 olika arter mellan år 1970 och 2012. (svt.se)
 • Fortsätter den utvecklingen kan två tredjedelar av bestånden av vilda ryggradsdjur vara borta redan år 2020. (dn.se)
 • Bestånden av vilda ryggradsdjur har i genomsnitt minskat med mer än hälften sedan 1970. (dn.se)
 • Fortsätter den utvecklingen kan två tredjedelar av bestånden av vilda ryggradsdjur vara borta redan år 2020, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden, WWF. (dn.se)
 • Inom ett par år har mer än två tredjedelar av alla vilda ryggradsdjur försvunnit jämfört med 1970 års populationer. (gronopinion.com)
 • The Living Planet Index mäter hur antalet ryggradsdjur förändras över tid. (svt.se)
 • Andra ryggradsdjur kan inte reparera mer än vissa vävnader. (doktorn.com)
 • En viktig fråga är varför andra ryggradsdjur saknar den regenerationsförmåga som salamandern uppvisar. (doktorn.com)
 • Det intressanta är att liknande stamcellspopulation existerar även hos andra ryggradsdjur. (doktorn.com)
 • Fiskar kan också precis som andra ryggradsdjur tillverka morfinliknande ämnen, s.k. kroppsegna opiater, och deras funktion är rimligtvis just att lindra smärta. (djurensratt.se)
 • Till skillnad från de flesta andra ryggradsdjur kan du inte tillverka C-vitamin. (runnersworld.se)
 • Direktivets och försöksdjurslagens bestämmelser tillämpas på däggdjursfoster under den sista tredjedelen av deras utveckling och dessutom på yngel av andra ryggradsdjur och bläckfiskar som själva intar föda. (eduskunta.fi)
 • Dessa och flera andra egenskaper stöder teorin att detta märkliga djur var just en mellanform mellan vattenlevande fiskar och landlevande ryggradsdjur. (evolutionsteori.se)
 • Man kan ju knappast tänka sig ett djur som är mer olikt ett ryggradsdjur än manteldjuret på den översta bilden nedan, en vuxen sjöpung. (lu.se)
 • Med djur avses alla ryggradsdjur utom reptiler och groddjur. (evira.fi)
 • I fossilsamlingen finns fossil från ryggradslösa djur, ryggradsdjur, spår- och växtfossil. (sgu.se)
 • Fortsätter den utvecklingen kan två tredjedelar av bestånden av vilda ryggradsdjur vara borta redan år 2020. (dn.se)
 • Bestånden av vilda ryggradsdjur har i genomsnitt minskat med mer än hälften sedan 1970. (dn.se)
 • Fortsätter den utvecklingen kan två tredjedelar av bestånden av vilda ryggradsdjur vara borta redan år 2020, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden, WWF. (dn.se)
 • På fyra decennier har antalet vilda ryggradsdjur minskat med 60 procent. (seniorporten.se)
 • Världsnaturfonden, WWF, släpper en rapport som visar att bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent mellan 1970 och 2014. (seniorporten.se)
 • Vilda ryggradsdjur har redan minskat med så mycket som 60 procent sedan 1970, enligt WWF. (fairtrade.se)
 • Mängden vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år! (sifi.se)
 • Detta intressanta ryggradsdjur uppvisar flera anatomiska och morfologiska särdrag som starkt talar för att det var en mellanform mellan fiskar och landlevande ryggradsdjur som groddjur. (evolutionsteori.se)
 • Landlevande ryggradsdjur och vattensköldpaddor är undantagna. (lansstyrelsen.se)
 • Best nden av ryggradsdjur kommer att ha minskat med 67 procent under 50 r, fr n 1970-2020. (wwf.se)
 • WWFs Living Planet Report 2018 som granskar tillståndet på planeten och visar att bestånden av ryggradsdjur har minskat med 60 procent sedan 1970. (sifi.se)
 • Ryggradsdjur eller vertebrater (Vertebrata) är en understam bland ryggsträngsdjuren som har ett skyddande hölje av kalciumfosfat runt ryggsträngen. (wikipedia.org)
 • Däggdjuren tillhör understammen ryggradsdjur (Vertebrata) inom stammen ryggsträngsdjur (Chordata) bland djuren. (lu.se)
 • Om vi bara tittar på ryggradsdjur, riskerar vi att de minskar i antal med i snitt två tredjedelar redan till 2020*, jämfört med 1970. (wwf.se)
 • Ja, förutom groddjur handlar det mest om icke ryggradsdjur och växter. (folkbladet.se)
 • Ben är viktig levande vävnad hos ryggradsdjur. (luomus.fi)
 • Fiskar är vattenlevande ryggradsdjur. (ahven.net)
 • Fiskar (Pisces) är en orankad grupp vattenlevande ryggradsdjur med fenor och käkar som innehåller klasserna benfiskar och broskfiskar. (tjuvlyssnat.se)
 • Både museets samlingar med ryggradsdjur och laboratoriet för isotopgeologi tillhör de resurser som allra flest forskare vill få tillgång till. (mynewsdesk.com)
 • Däggdjur är en grupp ryggradsdjur som kännetecknas av att honorna har mjölkkörtlar som producerar mjölk till nyfödda ungar, som diar sin mor. (mimersbrunn.se)
 • Däggdjur, Mammalia, är en grupp ryggradsdjur som kännetecknas av förekomsten av tre ben i mellanörat, svettkörtlar, samt svettkörtlar omvandlade till mjölkkörtlar och hårsäckar. (riksdagen.se)
 • Det är fler än alla kända giftiga ryggradsdjur tillsammans. (internetmedicin.se)
 • Tidigare har man trott att de uteslutande är giftiga för ryggradsdjur som människor, möss och fåglar. (su.se)
 • Det första uppdraget tilldelades i augusti Svenska Jägareförbundet som genom Mårdhundsprojektet ska bekämpa invasiva främmande ryggradsdjur på land. (naturvardsverket.se)
 • Den fysiologiska stressreaktionen är i stort sett identisk hos alla ryggradsdjur, inklusive fiskar. (djurensratt.se)