• Vi vänder oss till personer med ryggmärgsskador, stroke, multipel skleros, andra neurologiska sjukdomar och ortopediska skador. (rehabstation.se)
 • Traumatiska ryggmärgsskador drabbar årligen cirka 120 personer i Sverige. (bestprac.se)
 • Utöver den uppenbara förlamningen lider många personer med ryggmärgsskador av en rad andra funktionsnedsättningar, såsom känselbortfall, blås- och tarmdysfunktion, trycksår, spasticitet, sexuell dysfunktion och smärta. (bestprac.se)
 • Kompetenscentrum för ryggmärgsskador ska verka för bästa möjliga vårdkvalitet och livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada i Sverige. (spinalis.se)
 • Varje år drabbas runt 150 personer i Sverige av ryggmärgsskador, och hälften av dem är unga vuxna under 30 år. (akutkiropraktor.se)
 • RG Aktiv Rehabiliterings målgrupp är personer med ryggmärgsskador och de med liknande förutsättningar. (rgaktivrehab.se)
 • RG Aktiv Rehabilitering (RG) anordnar kurser och läger där personer med ryggmärgsskador och de med liknande förutsättningar kan hitta vägen framåt i livet. (rgaktivrehab.se)
 • Nationella kvalitetsregister såsom WebRehab i Sverige möjliggör fortsatt uppföljning av ryggmärgsskador. (stockholmssjukhem.se)
 • Man kan även upptäcka skador på nervflätor, ryggmärgsskador (ex MS) och känselrubbningar. (wikipedia.org)
 • För mer information om ryggmärgsskador hänvisar vi till ryggmargsskada.se och för information och fakta om övriga skador och diagnoser inom målgruppen hänvisar vi främst till www.vardguiden.se . (rgaktivrehab.se)
 • Ska vuxna trauma-patienter med skador/skademekanismer, som medför risk för utveckling av sekundära ryggmärgsskador, immobiliseras spinalt med. (traumarummet.se)
 • Resultaten kan öppna för nya sätt att behandla ryggmärgsskador och vissa neurologiska sjukdomar. (ki.se)
 • Vi rehabiliterar patienter efter bland annat ryggmärgsskador, hjärnskador inklusive stroke, multitrauma, amputation och vissa neurologiska sjukdomar såsom MS (multipel skleros). (vgregion.se)
 • BioArctic utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar baserade på monoklonala antikroppar för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, och har en potentiell behandling för kompletta ryggmärgsskador i klinisk fas. (bioarctic.se)
 • BioArctic är ett svenskt biofarmabolag aktivt inom forskning och utveckling av innovativa biologiska läkemedel som har potential att förbättra livskvaliteten för patienter med neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, samt för patienter med kompletta ryggmärgsskador. (bioarctic.se)
 • Som en del av strategin avser BioArctic att fortsätta utvecklingen och breddningen av den befintliga projektportföljen samt utveckla nya produktkandidater, diagnostik och teknologi för att förbättra livskvaliteten hos patienter med neurodegenerativa sjukdomar och kompletta ryggmärgsskador. (bioarctic.se)
 • Ryggmärgsskador orsakas huvudsakligen av olyckor och andra traumatiska händelser och resulterar i partiell eller fullständig förlamning. (lakemedelsvarlden.se)
 • Exempelvis dog ofta människor med traumatiska ryggmärgsskador (bruten nacke eller rygg) ofta kort efter olyckan utifrån bieffekter av skadan. (bodiljonsson.se)
 • Det finns även en påbörjad informationsfolder rörande frusenhet hos ryggmärgsskador, den ska illustreras och layoutas i linje med Rehab Station Stockholm övriga material. (aleris.se)
 • Det kändes lite magiskt att få vara på Rehab station Stockholm, Spinaliskliniken, där de är specialiserade på ryggmärgsskador och där funktionshindrade blir normen. (ki.se)
 • Inkompletta ryggmärgsskador har alltid bättre förutsättningar jämfört med kompletta, men det är inte säkert att just stamceller är rätt metod. (neuro.se)
 • Tror du att stamceller kan bli en möjlig behandling för kompletta ryggmärgsskador i framtiden? (neuro.se)
 • 1 Omkring 40% av dessa patienter beräknas ha kompletta ryggmärgsskador. (ipo.se)
 • 2 Patienter med kompletta ryggmärgsskador kräver livslång behandling och vård, vilket innebär höga kostnader för sjukvården. (ipo.se)
 • Vårt mål är att utveckla innovativa och effektiva läkemedel som adresserar de stora medicinska behov som finns inom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och kompletta ryggmärgsskador. (bioarctic.se)
 • BioArctics projektportfölj inkluderar första generationen av sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater för behandling av Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, samt en helt ny potentiell behandling av kompletta ryggmärgsskador. (bioarctic.se)
 • boken Ryggmärgsskador får du en samlad översikt av den kunskap som är central för vården av ryggmärgsskadade patienter. (diva-portal.org)
 • I höstas rapporterade tre olika forskargrupper i USA och Schweiz att de med elektrisk nervstimulering och intensiv träning fått flera rullstolsburna patienter med ryggmärgsskador att gå på nytt, med olika grader av stöd. (fof.se)
 • På sikt kan det utvecklas till något som patienter har nytta av, säger Richard Levi, neurolog inriktad på ryggmärgsskador och professor i rehabiliteringsmedicin vid Linköpings universitet. (fof.se)
 • I Tyskland har man utvärderat robotdräkten på patienter med ryggmärgsskador, och fått mycket goda resultat. (ihubssweden.se)
 • Nya internationella standarder för uppföljning av ryggmärgsskador föranledde forskningsstudien inom vårdkedjan i Stockholm. (stockholmssjukhem.se)
 • Dessa nervskador resulterar i en förlust av känsla och rörelsestyrning och syns ofta i stroke, Parkinsons sjukdom, och de flesta former av ryggmärgsskador. (sjukdomarna.se)
 • Det svenska företaget Bioarctic avbryter en tidig klinisk studie av en ny typ av behandling av ryggmärgsskador. (lakemedelsvarlden.se)
 • Särskilt ryggmärgsskador och sedan 2018 bara klinisk forskning med neurorehabilitering som fokus. (ki.se)
 • Vi snackar såklart ryggmärgsskador och vår AKA (Adjungerande klinisk adjunkt - superkonstig titel, visst? (ki.se)
 • Hur är läget med forskningen kring stamcellstransplantationer när det gäller ryggmärgsskador? (neuro.se)
 • Ni som har följt mig en tid vet om att jag säljer smycken till förmån för forskning om ryggmärgsskador som Neuroförbundet genomför och jag fick härom dagen ett mail om att forskningen har gått framåt, vilket glädjer mig oerhört. (wheelwear.se)
 • De ger en tydlig bild av hur långt forskningen har kommit när det gäller behandling av ryggmärgsskador. (fof.se)
 • De flesta ryggmärgsskador orsakar någon form av permanent funktionsnedsättning eller förlust av känsla i delar av kroppen under platsen där skadan finns. (coloplast.se)
 • Det är mycket värdefullt att det nu i en stor studie visats att läkemedlet Lyrica (pregabalin) har god lindrande effekt på de nervsmärtor som orsakas av ryggmärgsskador. (uppsalanytt.se)
 • Om du vill läsa mer om ryggmärgsskador så har Neuroförbundet en ny hemsida om just ryggmärgsskador. (wheelwear.se)
 • Projektet började hösten 2016 och målsättningen är att höja kunskapsnivån om vad en ryggmärgsskada är och innebär genom att skapa en hemsida där vi samlar och sprider tillförlitlig medicinsk och praktisk information om ryggmärgsskador. (rgaktivrehab.se)
 • Läs om forskning kring ryggmärgsskador. (xn--ryggmrgsskada-ffb.se)
 • Vi planerar för såväl pedagogiska projekt som för forskning om artros och ryggmärgsskador. (ki.se)
 • Samtidigt känns det hoppfullt med framgångar för ny forskning på ryggmärgsskador och det här är inte första gången . (vetenskapspedagogen.se)
 • Det menar Erika Nilsson från stiftelsen Spinalis som leder ett nytt nordiskt projekt för kvinnor med ryggmärgsskador. (nikk.no)
 • De som står bakom den nya hemsidan är själva drabbade av någon form av ryggmärgsskada eller har jobbat med ryggmärgsskador i många år. (wheelwear.se)
 • Men betyder det verkligen att ryggmärgsskador kan repareras? (fof.se)
 • I lördags den 5 september var det internationella ryggmärgsskadedagen då ryggmärgsskador uppmärksammas runt om i hela världen. (rtp.se)
 • Vi märkte i den här gruppen att frågorna kring ryggmärgsskador var många och att behovet av lättförståelig, evidensbaserad information var stort. (medtechmagazine.se)
 • Baklofen är namnet på ett GABA-derivat som används som läkemedel mot spasticitet vid ryggmärgsskador. (wikipedia.org)
 • Typiska symtom för urinproblem som associeras med ryggmärgsskador. (coloplast.se)
 • Båda lever med ryggmärgsskador sedan många år tillbaka. (timglasetpod.se)
 • Den näst vanligaste skadetypen var ryggmärgsskador (45 av 105) följt av gruppen thorax-abdomen-bäcken (44 av 105). (scancrit.com)