• M står för Myalgi som innebär smärta i muskler och E för inflammation i hjärna och ryggmärg, kallas för encefalomyelit. (nyhetsrullen.se)
 • Det handlar om till exempel skador på hjärna och ryggmärg som kan kopplas till de tungmetaller som industri och kolkraft släpper ut. (sverigesradio.se)
 • Nya gliaceller i en skadad ryggmärg, till exempel. (onunicornsandgenes.blog)
 • Infektionen sitter fortfarande kvar i hans ryggmärg. (abf.se)
 • Och det där sitter väl i min ryggmärg, att man vill hjälpas åt för att det ska bli klart, säger hon. (sverigesradio.se)
 • Det är dessutom inte lika lätt att ta en biopsi (vävnadsprov) från hjärna eller ryggmärg för att få en diagnos, på det sätt som vi kan göra om sjukdomen sitter i huden eller i ett mer lättillgängligt organ såsom levern. (anicura.se)
 • Hjärna och ryggmärg är ömtåliga och känsliga strukturer, och kroppen har av den anledningen sett till att skydda dessa på ett flertal sätt. (anicura.se)
 • Fortskridande skador i hjärna och ryggmärg. (vgregion.se)
 • Det handlar om till exempel skador på hjärna och ryggmärg som kan kopplas till de tungmetaller som industri och kolkraft släpper ut. (sverigesradio.se)
 • Både läkemedel, klimakteriebesvär med torra och tunna slemhinnor, sjukdomar eller skador på hjärna eller ryggmärg, upprepande urinvägsinfektioner eller övervikt kan ibland ge upphov till läckage. (expressen.se)
 • Det finns cirka 13 000 personer i Sverige med sjukdomen multipel skleros, som kan ge skador på hjärna och ryggmärg. (drugnews.nu)
 • Därutöver visar data från nya experimentella modeller för att studera MS-lika skador i ryggmärg att behandling med laquinimod signifikant minskar demyelinisering och ger ökat skydd av nervfibrerna i de i modellen angripna delarna av ryggmärgen. (activebiotech.com)
 • Forskningen ska vara inriktad mot sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). (hjarnfonden.se)
 • Hos oss vårdas patienter med sjukdomar i hjärna och ryggmärg såsom tumörer, blödningar och akuta skallskador. (mynetworkglobal.com)
 • A llvarlig blödning avser massiv blödning (t ex retroperitoneala rummet eller GI-kanalen) eller blödning som drabbar vitala organ såsom hjärna, andningsvägar, ryggmärg och muskulatur. (janusinfo.se)
 • Ryggrads modell består av de fem ländkotorna, sacrum och os coccygis samt diskar, ryggmärgsnerver och ryggmärg. (swehealth.se)
 • Encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. (unt.se)
 • Typiskt är en icke varbildande inflammation i hjärnhinnor, hjärna och ryggmärg. (sva.se)
 • ME står för myalgisk (muskelsmärta) encefalomyelit (inflammation i hjärna och ryggmärg). (bt.se)
 • Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. (apoteksgruppen.se)
 • Även viktiga funktioner som blodförsörjning, nerver, ryggmärg och lymfsystem kommer i kläm. (bokadirekt.se)
 • Efter två års behandling tog man bilder av hennes hjärna och ryggmärg på nytt. (fof.se)
 • Jag har diskbråck och samt skadad ryggmärg. (dinamediciner.se)
 • Vidare hämmade behandling med laquinimod infiltrationen av inflammatoriska celler till ryggmärg och hjärna, samt inverkade positivt på regleringen av de specifika vita blodkroppar som är involverade i sjukdomen MS. (activebiotech.com)
 • Fjättrad ryggmärg kan yttra sig med symptom från benen (muskelsvaghet, koordinationssvårigheter), blåsan (inkontinens och svårighet att tömma sig) och felställningar (ortopediska felställningar). (wikipedia.org)
 • Kvinnans ryggmärg var inflammerad och hon började förlora känseln i benen. (fof.se)
 • Det används vid röntgenundersökningar i urinvägar, ryggmärg och blodkärl inklusive blodkärl i hjärtat. (apoteket.se)
 • Fjättrad ryggmärg (eng: tethered cord) är ett sällsynt fenomen hos nyfödda barn som innebär att ryggmärgen sträcks, vilket kan inträffa om den fixeras i ryggmärgskanalen innan barnet fyller två månader. (wikipedia.org)
 • I Kanada halverades andelen barn födda med skadad ryggmärg. (fof.se)