• På 400-talet försvagades det romerska imperiet i Väst-europa. (popularhistoria.se)
 • Till skillnad från tidigare vågor av folkvandringar blev de inte, som var brukligt, utplånade, förslavade eller undertryckta De följande månaderna fick de här flyktingarna erfara, att det romerska imperiet inte var något paradis, att dess styresmän var kraftlösa och korrupta, att det inte fanns rikedom och mat för alla, och att orättvisor och girighet var vanligt förekommande. (snaphanen.dk)
 • 98 år senare störtade deras barnbarn Rómulo Augústolo, den sista kejsaren, och utplånade det som fanns kvar av det romerska imperiet. (snaphanen.dk)
 • Efter kristendomens seger bannlystes gladiatorspelen 438 e Kr, men det dröjde till 523 e Kr innan även djurhetsningarna förbjöds, alltså långt efter att det romerska imperiet fallit. (lu.se)
 • De första kristna anhängarna förföljdes runt om i det romerska imperiet. (so-rummet.se)
 • då det romerska imperiet började falla samman. (fyr.org)
 • Under det hedniska Roms välde (Uppenbarelseboken 12:3-4), var det 10 barbariska stammar som stödde påvedömet när det Romerska imperiet störtades (Daniel 7:23-24). (amazingfacts.org)
 • Redan Karl den store använde sig av titeln romersk kejsare, vilket sågs som en länk mellan det tidigare Västromerska riket och det tysk-romerska riket. (wikipedia.org)
 • Riket grundades när Otto I kröntes till kejsare 962. (wikipedia.org)
 • Otto I krönts till Kejsare år 966 - ville göra anspråk på att vara en fortsättning av det romerska riket. (prezi.com)
 • Rudolf II var kejsare i det tysk-romerska riket, född inom ätten Habsburg i Wien år 1552. (alltomhistoria.se)
 • Efter mordet på Julius Caesar kom han att bli Augustus, förste kejsare över Romerska riket från år 27 före Kristus till sin död 14 efter Kristus. (dast.nu)
 • Å andra sidan ansågs det västromerska riket ha återupprättats år 800 när Karl den store kröntes till romersk kejsare. (skalman.nu)
 • Den h r dagen f ds Frederick II, kejsare ver det Heliga romerska riket. (birthday.se)
 • Karl var kejsare över det tysk-romerska riket som sträckte sig över hela Centraleuropa och Prag var en betydande metropol. (travelpartner.se)
 • Kejsaren frågar då om Maximus vill ta över rollen som kejsare i det romerska riket, istället för hans maktgiriga son Comodus. (moviezine.se)
 • Efter reformationen delades de ingående staterna i en katolsk och en protestantisk grupp, vilket blev en av orsakerna till det trettioåriga kriget, som var ett splittrande inbördeskrig inom riket. (wikipedia.org)
 • Kriget sprider sig norrut, kejsaren ser sin chans att besegra protestanterna för gott och ena riket. (prezi.com)
 • Alldeles som historieböckerna brukar ange slutade tredje puniska kriget med Karthagos fullständiga nederlag och införlivande i romerska riket år 146 f.Kr. (svd.se)
 • Romerska riket , romarriket , romerska civilisationen eller antikens Rom var en kulturell och politisk enhet som utgick från staden Rom och så småningom kom att dominera hela medelhavsområdet och stora delar av Europa. (wikipedia.org)
 • Tysk-romerska riket, formellt Heliga romerska riket av tysk nation (ty. (wikipedia.org)
 • I Wien kan du spåra historien om Habsburgarna som styrde det heliga romerska riket, njuta av berömda wienerbröd på kaféer som var besökta av några av artonhundradets största författare. (accorhotels.com)
 • 4 / 18 Makarska har en rik historia och anor ända från det romerska riket. (apollo.se)
 • Makarska har en rik historia och anor ända från det romerska riket. (apollo.se)
 • Flyg Stockholm London för en historisk upplevelse utöver det vanliga i staden vars historia kan spåras från romerska riket. (sas.se)
 • Bland annat blev furstarna av Thurn und Taxis ärftliga rikspostmästare, furstarna av Schwarzburg arvstallmästare, grevarna av Werthern det Heliga romerska rikets arvdörrvaktare, och så vidare. (wikipedia.org)
 • Tysk-romerska rikets befolkning minskade från 15 till 10 miljoner, 5 miljoner döda. (slideserve.com)
 • Gladiatorspelen speglar det romerska rikets utveckling, inte något kollektivt medvetande hos invånarna inom dess inflytandesfär. (popularhistoria.se)
 • Utan att psykologisera alltför mycket kan sägas att den romerska staten och kulturen var militaristisk, de romerska statsmännen - med några notabla undantag -expansionistiskt lagda (ständigt dock skyddade av föreställningen om bellum iustum, det vill säga att de krig de förde var rättfärdiga) samt att rikets exempellösa framgångar, liksom dess genomlupna motgångar, bidrog till att förstärka ett kollektivt förakt för svaghet. (popularhistoria.se)
 • Ett allvarligt uppror med gladiatorn Ajax i spetsen hotar det romerska rikets stabilitet, och även Egyptens befolkning fruktar en konflikt. (historiskamedia.se)
 • Under decennierna kring Kristi födelse föreföll det som om stora delar av Germanien skulle införlivas med romerska riket. (popularhistoria.se)
 • Intresserade från alla delar av det romerska riket och från länderna öster om Eufrat fanns ofta bland deltagarna. (urantia.org)
 • På grund av förföljelser och krig lämnade många kristna Palestina och flyttade till andra delar av det romerska riket. (mimersbrunn.se)
 • Efter westfaliska freden 1648 förlorade det Tysk-romerska riket i praktiken sin politiska betydelse. (wikipedia.org)
 • Den h r boken r dels en skildring av kejsarna och de historiska h ndelserna, dels en beskrivning av den romerska maktens sj lva grund och av staden Roms betydelse. (alhambra.se)
 • En skildring av de fr msta romerska h rf rarna och deras betydelse f r det romerska riket. (boksidan.net)
 • I romerska riket gavs veckan som omger vintersolståndet, 17-23 december, stor betydelse som tillbedjan av Saturnus och andra jordbruksgudomar, (Saturnalia). (vilks.net)
 • Uttrycket "av tysk nation" lades till först på 1400-talet som avspisning till Frankrikes kung, ättling till Karl den stores yngre linje, som sökt göra anspråk på den romerska kejsartiteln. (wikipedia.org)
 • Under slutet av 1300-talet invaderas Pristina av Ottomanska riket, vilket kom att pr gla en stor del av den lokala kulturen. (resebokningen.se)
 • Rom är huvudstad i dagens Italien och var även Romerska riket centrum under antiken. (seat24.se)
 • Liechtenstein tillhörde under antiken den romerska provinsen Rhaetia. (so-rummet.se)
 • I det bysantinska riket som styrdes från Konstantinopel blev Aten en krympande provinsstad utan lika mycket inflytande som under Antiken. (supersavertravel.se)
 • Under århundradena kring vår tideräknings början dominerades Europa av det romerska riket. (stockholm.se)
 • Så småningom kom det område som utgör dagens Liechtenstein att ingå i det tysk-romerska riket, vilket bredde ut sig över centrala Europa 962-1806. (so-rummet.se)
 • När det romerska riket var som starkast under de första århundradena efter Kristus påverkades i stort ett hela Europa av detta. (historiska.se)
 • Den tyska konungavärdigheten, med vilken från 962 den romerska kejsarvärdigheten var förenad, gick först i arv inom Karl den stores ätt karolingerna, som så småningom dog ut på svärdssidan. (wikipedia.org)
 • När det tysk-romerska riket föll sönder 1806 blev Liechtenstein en suverän stat som först ingick i Rhenförbundet och sedan, från 1815, i Tyska förbundet. (so-rummet.se)
 • Tidigare utgivna band har bl.a. annat omfattat det tysk-romerska riket, tyska stater och riksstäder, samt även Edsförbundet och Danmark. (su.se)
 • De habsburgska kejsarna tronade sedan 1400-talet över det tysk-romerska riket. (vagabond.se)
 • När Julius Caesar höggs ihjäl i senaten, år 44 f Kr, var den romerska republikens sista dagar räknade. (adlibris.com)
 • Om vi leker med tanken att vi kunde ställa de ansvariga för spelens genomslag i det romerska riket (däribland Julius Caesar och hans adoptivson kejsar Augustus) inför tribunalen i Haag, skulle de sannolikt vara oförmögna att förstå anklagelsepunkterna, alternativt finna dem skrattretande. (popularhistoria.se)
 • IS fördömdes med rätta när de intagit den arkeologiska juvelen Palmyra och begått nidingsdådet att spränga det 2 000 år gamla romerska templet Baal Shamin. (aftonbladet.se)
 • Tillhörde de under femhundratalet fortfarande de gamla romerska familjerna, eller hade de ersatts av gotiska och langobardiska ledamöter. (skalman.nu)
 • Lettisk bärnsten var känd så långt bort som i antika Grekland och det romerska riket. (wikitravel.org)
 • Tysk-romerska riket omfattade vid grundandet år 962 cirka 470 000 kvadratkilometer, 30 procent större än dagens Tyskland, och hade uppskattningsvis en befolkningstäthet av 10 invånare per kvadratkilometer. (wikipedia.org)
 • Till f ljd av sin geografiska utstr ckning omfattade riket ett gytter av provinsst der och samh llen som i m ngt och mycket ingick i ett socialt n tverk st pt i romersk form. (alhambra.se)
 • Enbart förordningar rörande hela riket, som ju också omfattade Finland, har medtagits. (su.se)
 • Det tysk-romerska riket upplöstes formellt 1806 under det militära trycket från Napoleon I:s Frankrike. (wikipedia.org)
 • Tysk-romerska riket cirka 1600. (wikipedia.org)
 • har cirka 200 fyrar kunnat beläggas och cirka 30 kunnat identifieras till namngivna platser inom det Romerska Riket. (fyr.org)
 • När Augustus dog 14 e Kr var det romerska riket större och mäktigare än någonsin. (adlibris.com)
 • Vi vet inte särskilt mycket om titeln ännu, men den ska i alla fall utspela sig i det Tysk-Romerska riket. (fz.se)
 • Inte endast det romerska riket hade sitt fall, i år hade även den ursinnigt blodiga och brutala TV-serien "Spartacus" slutligen sitt. (moviezine.se)
 • Pristina v xte bokstavligt talat fram ur ruinerna av vergivna romerska st der i omr det, efter Romarrikets fall. (resebokningen.se)
 • Den siste västromerske kejsaren Romulus Augustulus avsattes 476 medan den östra rikshalvan, det östromerska riket , senare känt som det Bysantinska riket , levde kvar ända fram till 1453, då de turkiska osmanerna erövrade Konstantinopel . (wikipedia.org)
 • Idéerna om ett ryskt imperium kom med missionärer från det bysantinska riket. (fof.se)
 • Munkarna från det bysantinska riket hade också med sig föreställningen om det kristna världsriket, och med det menade man det kristna romerska riket. (fof.se)
 • I föreställningen om det bysantinska riket förenades begreppet pax romana, den romerska freden, med föreställningen om det kristna världsriket. (fof.se)
 • År 200 e Kr var det dags för den romerska civilisationen att sätta sina spår. (vagabond.se)
 • Begreppet romerska riket f rknippas ocks allm nt med en kultur som ena sidan bar p dla v rderingar f rmedlade p det latinska spr ket, andra sidan hyllade r barkade gladiatorspel i sina amfiteatrar, till t slaveri och bekostade en arm som visade sin odisciplinerade och okultiverade sida s snart den l mnade slagf ltet. (alhambra.se)
 • Underf rst tt, eller ganska tydligt, kretsar det om hur den tidiga kristna kyrkan mot alla odds v xer fram under sv ra pr vningar. (russin.nu)
 • Den tysk-romerska kejsaren ansågs sig tvungen att hindra spridningen av protestantismen för att kunna hålla samman riket. (prezi.com)
 • Tysk-romerska riket bestod av småstater som styrdes av furstar eller kungar. (slideserve.com)
 • Världen bestod givetvis av det romerska riket. (dast.nu)
 • Efter uppdelningen i ett västligt och ett östligt imperium, tog Montenegro plats i det östliga riket igen, som senare fick namnet Bysans. (novasol.se)
 • Detta är hörnstenarna i grundandet av det romerska riket. (ginza.se)
 • Det är oklart men inte omöjligt att det refereras till den romerska senaten ännu i ett bevarat dokument från år 603. (skalman.nu)
 • Den h r dagen sluts den f rsta freden i Nijmegen mellan Sverige och Tysk-romerska riket. (birthday.se)
 • En grupp föremål där detta är uppenbart är de romerska glasen. (historiska.se)
 • romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier. (ne.se)
 • Kejsaren valdes av de mäktigaste furstarna i riket (kallades för kurfurstar) - under 1200-talet kom Habsburg (adelsfamilj från Österrike) att lägga beslag på Kejsartiteln - Kejsaren valdes formellt men oftast någon från huset Habsburg. (prezi.com)
 • I norra delen av riket blir protestantisk. (prezi.com)
 • Physkos tillhör till det egyptiska/rhodianska riket och blir viktigaste orten i den här delen av riket. (wikitravel.org)
 • Ån i dag har södra och västra Tyskland gott om romerska kultur-minnen, med Porta Nigra i Trier som prominent exempel. (popularhistoria.se)
 • Vill man nyansera bilden måste man fråga sig vad det är man talar om: invånarna i staden Rom eller i någon annan del av riket, statistiska fakta eller intellektuellas attityder, arkeologiska vittnesbörd eller litterära? (popularhistoria.se)
 • 1458 erövrades staden av turkarna och blev en betydelselös avkrok i nästa imperium, det ottomanska riket. (supersavertravel.se)
 • [ 1 ] Den romerska kulturen anses vara en av dem som spelat störst roll i världshistorien. (wikipedia.org)
 • Men det som alla de romerska kejsarna hade gemensamt var ärelystnad och maktbegär. (ginza.se)
 • Det romerska kejsardömet delades år 395 e.Kr i Västrom och Östrom. (wikipedia.org)
 • År 395 delades det romerska riket i det Västromerska och det Östromerska riket. (so-rummet.se)
 • Den avslöjar hur girigheten, lusten och ärelystnaden hos män som Caesar, Nero och Konstantin formade det romerska riket. (ginza.se)
 • Prokurator ( latin procurator förvaltare) var i Romerska riket ursprungligen den som förde talan inför rätten för någon som inte var närvarande. (wikipedia.org)
 • Vänder man sig från orden till resterna från denna tid över hela riket, måste man säga, att de motsvara, vad festtalen låta förvänta. (svensktidskrift.se)
 • Statsskick och organisation i det tysk-romerska riket. (wikipedia.org)