• Ribonukleas P r ett ovanligt enzym, som best r av proteiner och RNA. (solunetti.fi)
 • Den helikala nukleokapsiden utgörs av viralt RNA och 3 proteiner, som tillsammans reglerar virus förökning. (folkhalsomyndigheten.se)
 • 5 Trineans lilla instrument för koncentrationsbestämning av DNA, RNA och proteiner heter så. (studylibsv.com)
 • Nyheter från Macherey-Nagel Machery-Nagel har ett komplett sortiment av kit för extraktion av DNA/RNA och proteiner. (studylibsv.com)
 • Diagnos sker genom att testa blod, urin, eller saliv efter viralt RNA då personen är sjuk. (wikipedia.org)
 • Nukleinsyra kan påvisas i helblod upp till två veckor efter symtomdebut, men redan efter några dagar minskar mängden viralt RNA i blod. (folkhalsomyndigheten.se)
 • För övriga virus- infektioner kan isolering av virus, påvisande av virala antigen alternativt viralt DNA/RNA eller serologi användas. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Om den misstänkta individen är infekterad med coronavirus, kan du förvänta dig att det virala RNA för coronavirus finns i individens totala RNA. (rotarylleida.org)
 • Det som medierar själva nedbrytningen av mål-mRNA:t vid perfekt basparning verkar vara RNas-enzymet argonaute, som är homologt med RNas H som medierar nedbrytning av RNA-DNA-hybridiserade fragment, vilket är ett skydd mot viral arvsmassa. (wikipedia.org)
 • NucleoSpin gDNA Removal kolonn tar bort tidskrävande rDNase digerering # Förenklat handhavande - filtrera lysatet och ta bort gDNA i ett steg # Ny effektivare lyseringsbuffert utan merkaptoetanol eller TCEP Viral RNA och DNA extraktion från cellfria biologiska vätskor NucleoSpin®Virus är designat för effektiv isolering av viralt RNA och DNA från serum, plasma eller annan biologisk vätska. (studylibsv.com)
 • Allt man behöver göra är att först isolera värdens RNA, i detta fall den misstänkta individen som är sjuk med koronaviruset. (rotarylleida.org)
 • Det arbetar att inkorporera en bit siRNA eller miRNA, som sedan används som mall i jakt på antingen viralt dubbelsträngat RNA, eller mRNA som är komplementärt mot miRNAt. (wikipedia.org)
 • För replikationen betyder detta att viruset tar sig in i cytoplasman med receptormedierad endocytos, lurar ribosomerna som tror att RNA strängen är mRNA och syntetiserar denna direkt till ett lång viralt polyprotein. (evawennman.se)
 • RNA-molekyler med katalytisk aktivitet kallas RNA-enzymer eller ribozymer . (solunetti.fi)
 • Efter isolering av det totala RNA transkriberas totala RNA till DNA med användning av ett enzym som kallas omvänt transkriptas för att omvandla RNA till DNA för att leda PCR. (rotarylleida.org)
 • RNA-induced silencing complex eller RISC är ett protein-RNA-komplex som bland annat utgör en del av cellers försvar mot virus. (wikipedia.org)
 • Rabiesvirus är ett höljeförsett RNA-virus. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Efter isolering av det totala RNA från patientprovet kan forskare nu testa på närvaron av virus-RNA från coronavirus i patientprovet. (rotarylleida.org)
 • Vanligvis infiserer virus vertsceller og replikerer inne i vertscellen ved å integrere viralt DNA i genomet av verten. (sawakinome.com)
 • Studien omfattade analys av 700 miljarder RNA-sekvenser från över 4000 tumörer och resulterade i en massiv karta över virusförekomsten i 19 olika typer av cancer. (akademiliv.se)
 • Å ena sidan stänger de så kallade latensassocierade transkriptgenerna eller LAT-gener transkriptionen av viralt RNA, vilket stimulerar viruset för att gå in i viloläge eller såkallat oaktiv fas. (xn--knsherpes-07a.com)
 • Man vill sedan ta reda på om provet innehåller RNA från just coronaviruset. (doktorn.com)
 • Du kan inte förvänta dig närvaron av virusinfluensa-RNA i provet om de hade coronavirus eller vice versa, du skulle inte förvänta dig närvaron av viralt RNA från coronavirus om individen var infekterad med influensan. (rotarylleida.org)
 • Kärnan i metoden är som följer: speciella enzymer används som kopierar RNA-fragment av det orsakande medlet för hepatit C (eller någon annan sjukdom). (ensayosclinicoscuba.com)
 • När RISC-komplexet stöter på sådant så sker en basparning mellan mall-RNA:t, vilket aktiverar enzymets nukleasfunktion, som förstör RNA:t. (wikipedia.org)
 • I fallet med miRNA leder inbindning av miRNA till RISC-komplexet bara till partiell basparning mot mål-RNA:t. (wikipedia.org)