• siRNA (small interfering RNA:s) är korta sekvenser av dubbelsträngat RNA, vilka binder till enzymkomplex. (wikipedia.org)
 • I aktuella försök har gruppen använt sig av siRNA, det vill säga "small interfering RNA" som är ett sätt som cellen själv använder för att reglera uttrycket av ett visst protein, för att tysta SOX11. (ki.se)
 • Hit r knas bl.a. miRNA (mikroRNA), snRNA (small nuclear RNA), snoRNA (small nucleolar RNA) och siRNA (short interfering RNA). (solunetti.fi)
 • Då åsyftas en metod där så kallade siRNA används, vilket står för small interfering RNA. (cancer.se)
 • Det främmande genetiska materialet är siRNA, som är en kort dubbel-strängad RNA-molekyl, ungefär 21 baspar lång, som inte ger upphov till något protein. (cancer.se)
 • De siRNA som beställs från företag är ofta testade för funktion, vilket innebär att de slår ner uttrycket av RNA:t och proteinet av intresse. (cancer.se)
 • Det är dock alltid viktigt att studera att siRNA:t verkligen stänger ner både RNA- och proteinuttrycket efter en viss behandlingstid. (cancer.se)
 • Vid beställning av färdiga siRNA-sekvenser och även vid egen design, så är det viktigt att beställa flera olika siRNA som binder in till olika ställen på målgenen för att kunna jämföra hur effektivt RNA:t och proteinet nedregleras i cellen. (cancer.se)
 • Kontrollen är också 21 baspar lång, som ett vanligt målsökande-siRNA, men har en sekvens som inte överlappar någon gen och kan därför inte slå av uttrycket på RNA eller protein. (cancer.se)
 • Väl i cellen så har siRNA:t inkorporerats i ett komplex som innehåller enzym som klyver RNA. (cancer.se)
 • När siRNA väl har hittat sitt mål-RNA så bryts RNA-molekylen ner innan det blivit till ett protein. (cancer.se)
 • Dubbelsträngat (ds)RNA förs in i cellen, molekylen klyvs och siRNA inkorporeras i ett RNA-klyvningskomplex. (cancer.se)
 • Kontroll och målsökande siRNA förs in i celler som sedan skördas vid olika tidpunkter för att analysera uttrycket av det RNA och protein som skulle stängas av. (cancer.se)
 • kan korta sekvenser av dubbelsträngat RNA, bundna till enzymkomplex (s.k. siRNA (small interfering RNA's)hindra transkriptionen genom att de olika enzymkomplexen binder till sekvenser i mRNA eller DNA. (epigenetik.se)
 • Den centrala dogmen i molekylärbiologi består i att DNA ( d eoxyribo n ucleic a cid) bär på den genetiska informationen som sedan översätts till RNA ( r ibo n ucleic a cid) och slutligen protein. (cancer.se)
 • På detta sätt utgör DNA och RNA grunden till protein. (cancer.se)
 • DNA, RNA och protein (enzymerna som katalyserar de kemiska reaktionerna står även utmärkta i bilden). (cancer.se)
 • RNA-sekvensen kan sedan bli översatt till ett protein, som bygger upp cellen och dess funktioner. (cancer.se)
 • Molekylär struktur av DNA, RNA och protein. (cancer.se)
 • Detta är ett RNA eller protein som är konstitutivt uttryckt och upprätthåller en basal funktion i cellen som även håller en jämn uttrycksnivå under normal- eller sjukdomstillstånd. (cancer.se)
 • genens bassekvens avläses för syntes av RNA-molekyler följt av tillverkning av det protein som genen kodar för. (epigenetik.se)
 • Användare använder oftast den Cas9 protein från Streptococcus pyogenes i ett komplex med en lätt omprogrammeras guide RNA (gärna). (jove.com)
 • Användning av ett renat singel-guide RNA och Cas9 protein, förmonterade för att bilda en RNP och levereras direkt till celler, är en potent strategi för att uppnå högeffektiva gen redigering. (jove.com)
 • Small syftar på en kort designad sekvens av RNA som förs in i cellen och binder upp en matchande RNA-sekvens i kroppen och bryter ned den. (cancer.se)