• Hovedformålet med vores forskning er at forstå funktionen af posttrankriptionelle modifikationer i ribosomalt RNA (rRNA). (sdu.dk)
 • Vi studerer primært rRNA in bakterier, men side projekter kan også involvere modifikationer i andre typer af RNA og andre organismer. (sdu.dk)
 • Det finns 81 olika ribosomala proteiner, och dessa bygger tillsammans med ribosomalt RNA (rRNA) upp ribosomerna. (socialstyrelsen.se)
 • Översättningen sker med hjälp av två andra nukleinsyror, ribosomalt-RNA (rRNA) och transport-RNA (tRNA), och flera proteiner i den så kallade ribosomen. (genteknik.nu)
 • 23S ribosomalt RNA (rRNA). (folkhalsomyndigheten.se)
 • 3. ribosomalt RNA (rRNA). (solunetti.fi)
 • Woese & co jämförde rRNA-sekvenser, i och för sig inte bara med sekvensering utan med ett RNA-nedbrytande enzym och tvådimensionell gelelektrofores (härlig vintage-metod! (onunicornsandgenes.blog)
 • Det finns tre typer av RNA-molekyler som används för att utföra genetiska instruktionerna som finns inuti DNA-molekyler-Mina (mRNA), reran (rRNA) och tonfisk (tRNA) molekyler. (halsanet.com)
 • ribosomalt eller reran RNA (rRNA) är inne i ribosomerna i cellen. (halsanet.com)
 • Nukleoler består av protein och ribosomalt DNA (rDNA). (wikipedia.org)
 • Till skillnad från de andra generna som är muterade vid Diamond-Blackfans anemi så kodar inte GATA1 för ett ribosomalt protein, utan för ett protein som är en så kallad transkriptionsfaktor, med uppgift att reglera en mängd gener som är viktiga för produktionen av röda blodkroppar. (socialstyrelsen.se)
 • Delar av DNA-molekylen som inte kodar för något protein eller någon RNA-molekyl som är direkt inblandade i proteinsyntesen har viktiga biologiska funktioner. (genteknik.nu)
 • Den tredje typen av RNA-molekyl kallas överföring eller tonfisk RNA (tRNA). (halsanet.com)
 • En gen i DNA -molekylen läses av och ett budbärar-RNA (mRNA) bildas. (genteknik.nu)
 • Dessa nukleinsyramolekyler få cellens genetiska information från Messenger eller mina RNA (mRNA) transportföretag. (halsanet.com)
 • rDNA:t är en fundamental komponent av nukleoler eftersom den utgör templat för transkription av ribosomalt RNA. (wikipedia.org)
 • Denna process brukar kallas RNA-syntes eller transkription. (genteknik.nu)
 • Tidigare kallade man det lite slarvigt för skräp-DNA, men under senare år har man till exempel upptäckt att vissa delar av arvsmassan kodar för olika typer av små RNA-molekyler. (genteknik.nu)
 • I eukaryota celler inneh ller RNA-molekylerna, som beh vs f r proteinsyntesen, speciella introner = icke kodande omr den, som klipps bort genom splitsning innan proteinsyntesen kommer i g ng. (solunetti.fi)
 • A) translasjon B) transkripsjon C) celleånding D) aktiv transport Proteinsyntese 11 Transkripsjonen i proteinsyntesen skjer i: A) ribosomene B) lysosomene C) mitokondriene D) kloroplastene Proteinsyntese 12 Proteiner er bygget opp av A) karbohydrater B) polysakkarider C) aminosyrer D) fettsyrer Proteinsyntese 13 Hva kalles prosessen der RNA dannes i cellekjernen? (docplayer.me)
 • Under denna process är motsvarande RNA-nukleinsyra skapade också. (halsanet.com)
 • RNA-molekyler som kallas budbärar-RNA är ansvariga för att transportera den genetiska instruktionerna i cellen strukturer. (halsanet.com)
 • Icke ribosomalt peptidsyntas, en ny klass av molekyler med stor potential. (docplayer.se)
 • RNA-molekylens sekund rstruktur r i vissa fall ansvarig f r att den lossnar fr n DNA-str ngen. (solunetti.fi)
 • RNA-nukleinsyra är ansvarig för att transportera och omvandla dessa instruktioner i cell processer. (halsanet.com)
 • Messenger RNA-molekyler transportera dessa instruktioner till ribosomer, som är organeller inne i cellens cytoplasma och som ligger i hela den. (halsanet.com)
 • Till skillnad fr n DNA-polymeras, beh ver RNA-polymeras ingen primer utan kan starta RNA-syntesen direkt med hj lp av DNA och nukleotiderna (A, U, C, G). RNA-polymeras beh ver emellertid speciella DNA-sekvenser, promotorer , d r polymeraset binds. (solunetti.fi)