• I projektet Master regulatory long non-coding RNA molecules in cellular differentiation ska Chandrasekahr Kanduri, professor i medicinsk och klinisk genetik, och hans kollegor studera hur icke-kodande RNA påverkar utvecklingen av tumörer. (gu.se)
  • Malignt melanom, regndroppars tillväxt, icke-kodande RNA-molekylers roll för tumörutveckling och elektromagnetisk strålnings påverkan på cellers skelett. (gu.se)
  • Vårt lab fokuserar på forskningsområdet relaterat till långa icke-kodande RNA (LncRNAs), dess funktionella roll i olika cancertyper. (gu.se)