• Manusförfattaren/rna har inte suttit sömnlös om nätterna om hur alla predatorfans har obesvarade frågor som de vill ha svar på. (sweclockers.com)
 • Transfer-RNA (av engelskans transfer RNA, förkortat tRNA) är RNA som har till uppgift att transportera aminosyror till ribosomerna i cellen för att användas i proteinsyntesen. (wikipedia.org)
 • Den tredimensionella strukturen hos transfer-RNA. (wikipedia.org)
 • Schematisk struktur hos transfer-RNA. (wikipedia.org)
 • RNAcious forskningsgruppen forskar kring RNA-baserad reglering med inriktning på transfer-RNA (tRNA) molekylernas kemiska basmodifikationer. (helsinki.fi)
 • Detta bidrar till förståelsen av transfer-RNA baserad translationsreglering och lägger grunden till ett omfattande utnyttjande av metoden. (helsinki.fi)
 • Nya rön tyder på att kroppen ofta inte kan göra tillräckligt DNA och RNA för att skydda, reparera och regenerera celler till sin optimala funktion. (cbd2life.com)
 • Korta RNA-molekyler i våra celler som kallas mikroRNA reglerar aktiviteten hos budbärar-RNA (mRNA) - molekylen som kodar för byggstenarna i vår kropp, proteinerna. (ki.se)
 • Varmt v lkommen till vackra Hotell Kulturhuset Sweden Hotels i Ytterj rna, endast 40 minuter fr n Stockholm. (swedenhotels.se)
 • Varmt v lkommen till J rna och Hotell Kulturhuset Sweden Hotels! (swedenhotels.se)
 • Introner innehåller ett antal element som gör att de känns igen och kan klippas bort under RNA-processingen. (wikipedia.org)
 • Förståelsen kring RNA-baserade regleringsnätverk har utvecklats avsevärt under det senaste årtiondet. (helsinki.fi)
 • Eftersom m nga studier av nervsystemets funktioner g rs p l gre ryggradsdjur anv nds ofta termen framhj rna i vetenskapliga artiklar om den del av djurhj rnan som motsvarar stora hj rnan hos m nniskan. (psykologiguiden.se)
 • basala framhj rnan, hj rna. (psykologiguiden.se)
 • N r en stj rna kollapsar till en neutronstj rna (vid ett supernovautbrott) "fryses" f ltlinjerna och f ljer med kontraktionen och skapar ett mycket starkt magnetf lt hos neutronstj rnan. (fysik.org)
 • Den b sta kandidaten f r den l ngst bort bel gna stj rnan r en exploderande j ttestj rna som befinner sig 13.2 miljarder ljus r borta. (fysik.org)
 • Nu står fler läkemedel med m-rna, som också kallas budbärar-rna, på tur. (fof.se)
 • De kallas ofta icke kodande RNA (non-coding RNA, ncRNA ). (solunetti.fi)
 • På så sätt reglerar 7SK-uttrycket av icke-kodande RNA som startar vid dubbelriktade promotorer, som kan läsas från båda håll. (ki.se)
 • Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar i tidskriften Nature att de har funnit ett helt nytt tillvägagångssätt som korta RNA-molekyler använder för att styra produktionen av proteiner inne i cellerna. (ki.se)
 • RNA är uppbyggd av sammankopplade nukleotider. (infomed.se)
 • Nukleotider består av en sockergrupp och en fosfatgrupp och är grunden till bildning av DNA & RNA. (passionforhalsa.se)
 • AntikPrat » Frim rken & mynt » Arkiver fram till 2013-september-3 » Medalj stj rna med N? (antikviteter.net)
 • Hon funderar ver vad som h nder med oss n r vi hela tiden h ller oss tillg ngliga och till salu, j mf r oss med varandra p sociala medier och f rv ntas representera oss sj lva, och g rna v r arbetsplats, som varum rken dygnet runt. (bokus.com)
 • Budbärar-RNA (av engelskans messenger-RNA, förkortat mRNA) är en sorts RNA. (wikipedia.org)
 • RNA-splitsning är en posttranskriptionell förändring av mRNA som nyligen syntetiserats. (wikipedia.org)
 • RNA-splitsningen är en del av modifieringen av pre-mRNA:t så att det kan translateras till proteiner, under denna process klipps intronsekvenserna bort och exonsekvenserna splitsas ihop till en sammanhållen enhet. (wikipedia.org)
 • De är kraftfulla RNA-polymerashämmare i de flesta eukaryoter och blockerar mRNA-produktion och proteinsyntes. (samodelcin.ru)
 • Vacciner baserade på den genetiska molekylen budbärar-RNA, mRNA, är en relativt ny teknik som väckt stora förhoppningar för behandling av bland annat cancer och infektionssjukdomar. (ki.se)
 • https://www.reformasthlm.se/sv/artiklar/ljusstake-stjarna-silver.html ka0350s Ljusstake 'Stj rna' -Silver https://www.reformasthlm.se/bilder/artiklar/ka0350s.jpg 19 SEK InStock Dekoration Vardagsrum AllaProdukter K k Sovrum NYHETER! (reformasthlm.se)
 • https://www.reformasthlm.se/sv/artiklar/ljusstake-stjarna-guld.html 27100166 Ljusstake stj rna - Guld https://www.reformasthlm.se/bilder/artiklar/zoom/27100166_1.jpg?m=1444726741 185 SEK InStock Dekoration Vardagsrum AllaProdukter NYHETER! (reformasthlm.se)
 • De skräddarsydda konstgjorda enzymer som tillverkats är kapabla att sekvens-selektivt klyva RNA målsekvenser. (vinnova.se)
 • Vid anställning kommer du att vara direkt ansvarig för bioinformatikanalysen av de viktigaste pågående projekten i laboratoriet som centrerar rollen för RNA-modifierande enzymer i stam- och cancerceller. (varbi.com)
 • Kärnan i metoden är som följer: speciella enzymer används som kopierar RNA-fragment av det orsakande medlet för hepatit C (eller någon annan sjukdom). (ensayosclinicoscuba.com)
 • För PAXgene® Blood RNA Tube: 'Biobankning av RNA (PAXgene-rör)' eller ' Genetisk labutredning (RNA-analys). (karolinska.se)
 • Ett annat problem är att m-rna är en stor molekyl som inte kan ta sig in i cellen av sig självt. (fof.se)
 • RNA är en typ av stor molekyl som styr hur proteiner bildas i cellen. (ne.se)
 • Tidigare erfarenhet av analys av DNA och RNA-epigenetik inklusive ChIP-seq, ATAC-seq, mRIP-seq och pseudo-seq är starkt meriterande. (varbi.com)
 • Hj lp mig g rna att samla ihop bilder och information om Nilsjohans produkter! (precisensan.com)
 • Slipp helt ckningsmattor, plaststolar och ljusr r i Ytterj rna r varenda skruv utvald med omsorg! (swedenhotels.se)
 • K r v nster (ej mot J rna samh lle) mot Ytterj rna, v g 57/219 mot Nyk ping ca 2 km. (swedenhotels.se)
 • När ovanstående DNA-snutt läses av, bildas RNA med sekvensen UAGCUUC. (samodelcin.ru)
 • Kan en stj rna bildas av bara mesoner eller vara del av en neutronstj rna? (fysik.org)
 • En viruspartikel består dels av genetiskt material i form av en nukleinsyra, RNA eller DNA, som antingen är dubbelsträngat eller enkelsträngat, och kan vara linjärt eller cirkulärt. (forskning.se)
 • Bloggar liknande K p en stj rna! (commo.se)
 • Methusalife spray ger kroppen byggstenarna till DNA och RNA, d.v.s nukleinsyror, vilket är en förutsättning för att kroppen skall kunna producera friskt DNA. (cbd2life.com)
 • Det är nukleotiderna som är byggstenarna i DNA och RNA. (infomed.se)
 • Man kan säga att det är uppsättningen tillgängliga typer av transport-RNA-molekyler som ser till att den genetiska koden verkligen följs vid tillverkningen av proteinerna. (wikipedia.org)
 • I sin forskning utvecklar hon nya typer av nanopartiklar för att packa in m-rna. (fof.se)
 • För att m-rna ska nå ett inre organ behöver du nanopartiklar som kan injiceras i blodet och som sedan hittar sitt mål i kroppen, säger Elin Esbjörner. (fof.se)
 • Oftast utförs splitsningen av ett ribozym kallat spliceosomer, dock har vissa RNA-transkript den häpnadsväckande förmågan till själv-splitsning, där de katalytiska egenskaperna som behövs för splitsningen ingår i intronsekvensen. (wikipedia.org)
 • RNA har samma kvävebaser som DNA bortsett från att tymin (T) är utbytt mot uracil (U). Ett enzym kallat RNA-polymeras sköter detta. (samodelcin.ru)
 • Novo Nordisk fondens bidrag möjliggör en utvidgning av RNAcious forskningsgruppens forskning kring RNA-baserad modifiering och reglering av proteinsyntesen. (helsinki.fi)
 • Sprutan mot covid-19 är laddad med budbärarmolekylen m-rna som kodar för coronavirusets spikprotein. (fof.se)
 • Moderna och Pfizer-Biotechs vaccin mot covid-19 blev först att använda m-rna-tekniken på människor. (fof.se)
 • Vaccinen mot covid-19 är ett genombrott för m-rna. (fof.se)
 • Marcus Westergren har en ny stj rna i stallet som ska matchas mot de st rsta klasserna. (hippson.se)
 • Vi undrar vad som r den st rsta skillnaden mellan en stj rna och en planet? (fysik.org)
 • Seminariet inneh ller b de teori och praktik som "r r din hj rna" och du f r med dig konkreta verktyg att anv nda i ditt arbete och vardag. (kompetensgruppen.se)
 • Till sin hjälp har de använt så kallad RNA-sekvensering, en teknik och ett känsligt, exakt "verktyg" som så smått har börjat användas kliniskt, dock ännu inte vid bröstcancer som den aktuella studien berör. (onkologiisverige.se)
 • Resultaten i studien lägger till en annan dimension vad gäller om RNA-sekvensering ska användas som ett "kliniskt verktyg" i framtiden, då vi visat att verktyget även fungerar för att upptäcka och identifiera genmutationer i bröstcancertumörer. (onkologiisverige.se)
 • När forskarna studerade RNA 7SK, ett av de första icke-kodande RNA:t som upptäcktes och ett av de bäst karakteriserade, upptäckte de nya funktioner. (ki.se)
 • Vissa bygger på lipider, men hon undersöker även om kroppens eget transportsystem, i form av så kallade exosomer, kan modifieras för att leverera m-rna. (fof.se)