• Riskfaktorer är bland annat degenerativ artrit i ländryggen, disksjukdom i ländryggen, diskbråck och direkt trauma eller skada på ländryggen. (wikipedia.org)
  • Tolkningen av denna typ av obesvarade samband är komplicerad, bland annat eftersom andra riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder kan samvariera med läkemedelsanvändning. (expressen.se)
  • Målsättningen med studierna är att kartlägga förekomst och utveckling av allergier, obstruktiva lungsjukdomar (som astma och KOL) och Obstruktivt Sömnapne Syndrom (OSAS) samt riskfaktorer för dessa tillstånd. (umu.se)
  • 60 år samt riskfaktorer). (lakartidningen.se)
  • Hur kan vi hitta dessa riskfaktorer, förminska följderna av stroke och förhindra att fler drabbas? (hjarnfonden.se)
  • Riskfaktorer är t ex buller, stress, hot och våld mm och friskfaktorer är trivsel, utveckling och arbetstillfredsställelse men idag skriver jag om friskfaktorer. (elaineatcquence.com)
  • Syftet var även att belysa vilka riskfaktorer som kan identifieras för uppkomsten av kraniosynostos, säger Madiha Bhatti- Søfteland , plastikkirurg verksam på plastikkirurgiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (gu.se)
  • Hör professor Mikael Rydén reda ut vad vi vet om riskfaktorer, utbredning och nya behandlingar. (ki.se)
  • En viktig del i såväl förebyggande insatser som diagnostik och behandling är kunskap om riskfaktorer. (folkhalsoguiden.se)
  • För att kunna förebygga dödsfall kopplat till jobbet krävs mer kunskap om riskfaktorer, framför allt bland chefer på arbetsplatserna. (akademikern.se)
  • Även vissa underliggande riskfaktorer kan ha betydelse för hur sjuk man kan bli, fortsätter Elda Sparre. (doktorn.com)