• Inledning För att kunna upprätthålla enhetliga och tydliga regler för hantering av kemikalier, farligt avfall och riskavfall krävs grundläggande rutiner. (docplayer.se)
 • Avfallet ska hanteras separat som riskavfall och kan till exempel lämnas till Skånetransport. (lund.se)
 • Inledning För att kunna upprätthålla enhetliga och tydliga regler för hantering av kemikalier, farligt avfall och riskavfall krävs grundläggande rutiner. (docplayer.se)
 • Riskavfall är exempelvis avfall som kan orsaka skada genom att vara stickande och skärande eller som är smittförande. (arboga.se)
 • Avfall som uppstår vid hantering eller vid kontakt med cytostatikabehandlad patient är riskavfall. (vardhandboken.se)
 • Vid all hantering av cytostatikakontaminerat avfall/riskavfall ska utrustning som snabbt innesluter riskavfallet användas. (vardhandboken.se)
 • Riskavfall som skärande och stickande avfall, t ex kanyler och skalpeller, räknas som farligt avfall och får inte läggas tillsammans med övrigt avfall. (smedjebacken.se)
 • Fiberledaren/ fibersplillet är klassat som riskavfall.Hantera detta avfall p&ari. (donet.se)
 • S.k "riskavfall" som innehåller skärande, stickande och smittoförande avfall samt medicinavfall. (borasenergimiljo.se)
 • Med tryck "Riskavfall", används vid sortering av farligt avfall i t. (polynova.se)
 • Riskavfall omfattar avfall som kan vara infekterat och innebära en särskild risk för människor och miljö. (modulo.systems)
 • Sprutan bör läggas i en punktionssäker behållare avsedd för skärande stickande riskavfall. (blausen.com)
 • För säker insamling och transport av stickande och skärande riskavfall. (medkit.se)
 • Avfallet ska hanteras separat som riskavfall och kan till exempel lämnas till Skånetransport. (lund.se)
 • Kontaminerade textilier hanteras som riskavfall. (vardhandboken.se)
 • Det mesta av giftet är koncentrerat till skinn och inre organ, framförallt levern, som enligt lag inte får säljas över huvud taget och som på restauranger hanteras som riskavfall. (wikipedia.org)
 • De räknas som riskavfall och bör hanteras som sådant vilket IKEA gör. (dietdoctor.com)
 • Ni vet väl om att döda fåglar (och andra djur) ska hanteras som riskavfall! (blogg.se)
 • Kemister ansåg att hela fabriken skulle betraktas som riskavfall. (carinonnestam.blog)
 • Handskar kan behöva betraktas som riskavfall och det skall framgå tydligt i riskbedömningen hur använda handskar skall kasseras. (ki.se)
 • Alla produkter från fågelfä måste lämnas som riskavfall. (sverigesradio.se)
 • Ska ett aborterat foster brännas som biologiskt riskavfall eller placeras i minneslund? (ottar.se)
 • kommunens tergivningscentraler - riskavfall-delen (dvs d r batterier, lysr r, m larf rgsburkar etc. samlas) de tar emot det mesta - se till och paketera och m rk s att det klart anges vad det r i f rpackningen. (utsidan.se)
 • Kontrollerna fokuserar på villkorad läkemedelsanvändning, behandling av animalieproducerande djur, journalföring och arkivering, djurskydd, beredskapsfrågor samt hantering av läkemedel och riskavfall. (lansstyrelsen.se)
 • Burk för riskavfall för alla kanyler är fixad och metacamflaskorna har invaderat överallt. (saletros.se)
 • Oavsett hur behovet för er ser ut av hantering av just riskavfall så kan våra rådgivare hjälpa er att hitta rätt lösning och rätt aktör. (recycla.se)
 • Hantering av risktvätt och riskavfall. (vardhandboken.se)
 • vara rådgivande i frågor gällande hantering av livsmedel, tvätt, riskavfall och städning. (sahlgrenska.se)
 • De största avfallsvolymerna är riskavfall som går till förbränning, brännbart plastavfall samt deponiavfall. (octapharma.se)
 • Vattenrening, både kommunal och industriell samt riskavfall är de områden som stod i fokus. (mercatus.se)