• Rickettsia är en gramnegativ intracellulärt växande bakterie som överförs via vektorer (fästingar, loppor, löss, flugor med mera) från djur och är ganska lik bakterierna Ehrlichia och Anaplasma. (vidas.se)