• Prokaryota celler har dock ribosomer . (wikipedia.org)
 • En möjlig förklaring till att celler som är förstadier till röda blodkroppar påverkas mer av mutationerna än andra celler i kroppen, är att de delar sig mycket snabbt samtidigt som de måste tillverka stora mängder ribosomer för att kunna producera hemoglobin. (socialstyrelsen.se)
 • De bildas inne i cellerna i speciella proteinfabriker som kallas ribosomer. (uu.se)
 • Därefter tar mRNA med sig kopian ut ur cellkärnan till något som kallas ribosomer. (blogspot.com)
 • För fem år sedan kunde cellernas ribosomer för första gången studeras närmare med hjälp av röntgenkristallografi. (doktorn.com)
 • Ny forskning visar i detalj hur ribosomer, cellernas proteinfabriker, fungerar. (sverige-apotek.life)
 • Hans metod bestod av en genetisk markör kopplad till ribosomer (där proteinsyntes sker i cellen). (partikular.se)
 • Det antibiotikum som användes var azithromycin - som är en makrolid som binder till bakteriernas ribosomer och hämmar proteinsyntes. (i-edu.se)
 • De får priset för sina studier av när ribosomer (enzymer i cellerna) omvandlar informationen i DNA till liv. (aftonbladet.se)
 • Ribosomer är de enzymer i cellerna där peptider, långa kedjor av aminosyror, bildas. (hedegard.nu)
 • Både bakterier og mennesker utfører proteinsyntese på strukturer kalt ribosomer. (yair-technologies.com)
 • Enkelt beskrivet går tekniken ut på att man framställer mRNA för det antigen man vill skapa ett immunsvar mot, injicerar det i en muskel där det med hjälp av kroppens egna ribosomer framställer proteinet (antigenet) som sedan visas upp för immunförsvaret och orsakar ett immunsvar. (lakemedelsvarlden.se)
 • Mitokondrien är omgiven med ett dubbelt membran och ​​​​​​​ har en liten mängd eget DNA och egna ribosomer. (naturvetenskap.nu)
 • Antibiotika botar olika sjukdomar genom att sl ut bakteriernas ribosomer. (lankskafferiet.org)
 • Den saknar membran och tros ha en viktig funktion vid bildningen av ribosomer. (naturvetenskap.nu)
 • cellbiologi) litet avgränsat område i en eukaryot cellkärna vilket färgas mörkare vid vanliga histologiska prepareringar och som innehåller protein och RNA och där ribosomer tillverkas. (intuitiveparenting.info)
 • Resultatet visar att måttlig träningsvolym generellt ger bäst resultat vad gäller ökad styrka och muskelmassan, samt att detta är kopplat till nybildningen av ribosomer. (gih.se)
 • Vad Är Ribosomer alla resultat är. (apoteksverige.life)
 • DNA- molekylen översätts, transkriberas , till olika former av RNA som styr tillverkningen, syntesen av proteinet i cellens ribosomer . (detektiven.eu)
 • Uden ribosomer kaldes det glat eller agranulært ER eller sER (eng. (denstoredanske.dk)
 • ER kan være besat med ribosomer og kaldes da granulært ER eller rER (eng. (denstoredanske.dk)
 • Ribosomer har en komplex struktur och består av hudratusentals atomer. (web-apotek-sverige.life)
 • Koppling till 30S-subenheten av ribosomer förhindrar bildandet av ett komplex av transport- och matris-RNA, blockerar syntesen av protein och förstör också bakteriens cytoplasmatiska membran. (lakesidemedicalmusings.com)
 • N-terminal domän av HPFlong binder på samma plats som HPF i Escherichia coli 100-TALS ribosomer. (svenskepiller.com)
 • Vad är det för skillnad på eukaryota och prokaryota ribosomer? (ehinger.nu)