• Om en växt som råkar ut för en infektion med aktinomyceter eller bakterier tillhörande släktet Rhizobium så kan rotknölar som binder kväve bildas. (wikipedia.org)
  • Baljväxternas förmåga beror på att de lever i symbios med Rhizobium-bakterier, ett slags jordbakterier som håller till i växtens rotknölar och kan fixera luftens kväve och göra det tillgängligt för växten. (extrakt.se)
  • Kväve kan också skriva in i marken, direkt från atmosfären via Rhizobium bakterier i rötterna av grönsaker, eller under ett kraftigt regn, när den blandas med vatten för att bli salpetersyra. (give2all.org)
  • Rhizobium är en gramnegativ kvävefixerande bakterie som lever i jorden. (wikipedia.org)
  • Rhizobium (som lever i symbios med ärtväxter) och Frankia (som lever i symbios med Alar). (wikipedia.org)
  • Ytterligare faktorer som påverkar tillväxten av Rhizobium är tillgänglighet till vissa näringsämnen. (lantbruksforskning.se)