• Som i alla ärtväxter pågår det en process i rödklöverns rötter med så kallade symbiotiska bakterier Rhizobiaceae för att öka tillgången på kväve. (reklamniclanky.info)