• Skogsharar och fältharar ( Lepus timidus och L. europaeus ) har inte konstaterats insjukna av klassiskt RHD-virus, men den nya typen RHDV2 har gjort vissa hararter sjuka, så man kan inte med säkerhet säga att skogsharen och fältharen går fria från smitta. (evira.fi)
 • Man känner två typer av viruset, ett klassiskt RHD-virus och ett nyare RHD2-virus. (evira.fi)
 • Skogsharen och fältharen (Lepus timidus och L. europaeus) har inte konstaterats insjukna av klassiskt RHD-virus, men den nya typen RHDV2 har smittat vissa hararter, varför man inte med säkerhet kan säga om skogsharen och fältharen är immuna mot smitta. (evira.fi)
 • Sedan april har citykaniner i huvudstadsregionen dött på grund av Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, kaningulsot). (evira.fi)
 • RHD eller kaningulsot är en hemorragisk feber hos kaniner ( Oryctolagus cuniculus ) som orsakas av calicivirus och som lätt sprider sig. (evira.fi)
 • RHD är en hemorragisk feber (kaningulsot) hos kaniner (Oryctolagus cuniculus) som orsakas av calicivirus och lätt sprids. (evira.fi)
 • Kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease, RHD) är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom hos vilda och tama kaniner. (sva.se)
 • Det RHD-virus som dödat citykaniner i huvudstadsregionen är den nyare virusstammen RHDV2. (evira.fi)
 • Man känner till två typer av viruset, det klassiska RHD-viruset och det nyare RHD2-viruset. (evira.fi)
 • Hos en död kanin kan man inte fastställa RHD-smitta utgående från yttre tecken, utan det krävs obduktion för att konstatera sjukdomen. (evira.fi)
 • Kaniner som har tillfrisknat från sjukdomen blir immuna mot samma typ av virus. (evira.fi)
 • RHD är en snabbt framskridande sjukdom som orsakar skador på särskilt levern, men också på andra inre organ. (evira.fi)
 • RHD är inte någon sjukdom som ska bekämpas enligt lag i Finland. (evira.fi)
 • De harar som smittas utvecklar en sjukdom som liknar fältharesjuka (som orsakas av ett närbesläktat virus till RHD) och hararna verkar nu smittas av kaniner. (sva.se)
 • RHD-virus överlever länge och smittar också utan direkt kontakt med den sjuka kaninen. (evira.fi)
 • Det kan hjälpa oss att förstå hur virus smittar nya värdar, säger Aleksija. (sva.se)
 • Våren 2016 har RHD konstaterats även hos vildkaniner i Stockholm i Sverige och hos hägnade kaniner i Schweiz. (evira.fi)
 • I Finland konstaterades RHD första gången hos kaniner som dött i Helsingfors våren 2016. (evira.fi)
 • Under 2010 upptäcktes ett nytt virus hos kaniner, RHDV2, i Frankrike. (sva.se)
 • Tills vidare har dödsfall bland vildkaniner som orsakats av RHD-virus säkerställts i Helsingfors (Kottby, Torparbacken och Svedängen) och Esbo (Hagalund). (evira.fi)
 • Än så länge har RHD inte påträffats eller misstänkts hos tamkaniner i Finland. (evira.fi)
 • Avhandlingens titel är "Lagovirus europaeus GI.2/RHDV2 (rabbit haemorrhagic disease virus 2). (sva.se)
 • Man känner till två typer av viruset, det klassiska RHD-viruset och det nyare RHD2-viruset. (evira.fi)
 • I Sverige finns det två olika typer av viruset, RHD och RHD Virus 2, varav den förstnämnda typen varken smittar människor eller andra djurarter än kanin medan den sistnämnda kan smitta även vissa arter av harar. (doktorn.com)
 • DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Nobivac Myxo-RHD, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för kaniner 2. (docplayer.se)
 • Injektionsflaska, endos Rekonstituera en endosflaska vaccin med 1 ml Nobivac Myxo-RHD spädningsvätska och injicera hela innehållet i flaskan. (docplayer.se)
 • Tillsätt 1-2 ml Nobivac Myxo-RHD spädningsvätska till 50 dos-vaccinflaskan (flaskorna) och säkerställ att det frystorkade pulvret är helt upplöst. (docplayer.se)
 • 2. Dra upp det färdigberedda vaccinkoncentratet från flaskan (flaskorna) och injicera det tillbaka till flaskan med Nobivac Myxo-RHD spädningsvätska. (docplayer.se)
 • 3. Säkerställ att den rekonstituerade vaccinsuspensionen i flaskan med Nobivac Myxo-RHD spädningsvätska är ordentligt blandad. (docplayer.se)
 • För bästa skydd bör Filavac ges var 6:e månad och Nobivac MYXO-RHD ges årligen. (vetpet.se)
 • RHD-viruset kan inte smitta till människor. (yle.fi)
 • RVHD/RVHD2 står för Rabbit Viral Heamorrhagic Disease (Eller bara RHD/RHD2 (Rabbit Heamorrhagic Disease) som den numera oftast kallas) är alltså sjukdomen och RHDV/RHDV2 är viruset som orsakar sjukdomen och det står för Rabbit Heamorrhagic Disease Virus. (ifokus.se)
 • Våren 2016 har RHD konstaterats även hos vildkaniner i Stockholm i Sverige och hos hägnade kaniner i Schweiz. (evira.fi)
 • I Finland konstaterades RHD första gången hos kaniner som dött i Helsingfors våren 2016. (evira.fi)
 • Huhtikuussa 2016 Suomeen rantautunut RHD2-virus on tullut maahamme jäädäkseen. (weebly.com)
 • Nästan 30 år senare blir det möjligt att förebygga immunreaktioner mot fostret hos gravida RhD-negativa kvinnor. (ki.se)
 • Nu kan vi hitta de kvinnor som bär på RhD-positiva foster och ge förebyggande behandling under graviditeten, säger Agneta Wikman , forskare vid institutionen för laboratoriemedicin och överläkare vid avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. (ki.se)
 • Rh-profylax till RhD negativa kvinnor efter förlossning. (apotekvarer-sverige.life)
 • 2 st EDTA rör, separata rör för blodgruppering respektive fetal RHD. (anvisningar.se)
 • I södra Sverige minskar populationerna av skogshare och nu finns dessutom potentiellt nya hot i form av detta nya virus. (sva.se)
 • Dessa gener, som kallas OAS, reglerar aktiviteten av ett protein som bryter ner virus. (helenaburewijk.com)
 • När vi har gjort både ABO- och RhD-gruppering, vilket tillsammans kallas för att vi har gjort en blodgruppering. (biomedicinskanalytiker.org)
 • RhD-negativa mammor kan immuniseras, om fostret av sin pappa ärver blodgruppen RhD-positiv. (terveyskyla.fi)
 • I vår forskning har vi tagit fram en metod för att hitta RhD-genen i fostrets DNA, vilket renas fram från mammans blod. (ki.se)
 • Uppgifterna om den väntande mammans blodgrupp (A, B, O eller AB och RhD-positiv eller RhD-negativ) antecknas på moderskapskortet och i förlossningssjukhusets patientdatasystem. (terveyskyla.fi)
 • RHD har hög incidens och orsakar hög dödlighet bland kaninerna. (evira.fi)
 • Vi kallar det RVHD på Svenska, medan termen utomlands oftast är RHD. (ifokus.se)
 • Kaningulsot (RHD - Rabbit Hemorrhagic Disease) orsakas också av ett virus, i detta fall ett calicivirus. (evidensia.se)
 • Vi använder det nya vaccinet Nobivac® Myxo-RHD PLUS som möjliggör skydd mot alla tre virussjukdomarna i ett och samma vaccin. (evidensia.se)
 • Likaså om den bara är vaccinerad med RHD-vaccin. (evidensia.se)
 • Kanin som tidigare vaccinerats mot myxomatos och RHD1 (inte mot RHD2) skall vaccineras med ett RHD2-vaccin innan bytet till Nobivac® Myxo-RHD PLUS. (evidensia.se)
 • F ö r att skydda din kanin mot RVHD2 kr ä vs ett annat vaccin som kan ges samtidigt som Nobivac Myxo-RHD. (stockholmsdjurklinik.se)