• Kristendomen är den religion som de flesta har i Sverige och som har varit här i 1000 år. (skolarbete.nu)
 • Det Missionerande Kopimistsamfundet har nu officiellt erkänts som en religion i Sverige. (pusha.se)
 • Svenska beslutsfattare måste våga prata om religion i utvecklingssamarbetet. (svd.se)
 • Om vi backar drygt hundra år bakåt i tiden, var religion impregnerad i svenska vardagen. (folkbladet.se)
 • Det har inte varit ovanligt genom historien att reformationsarbete uppfattas kontroversiellt och separatistiskt", svarar chefen för Svenska kyrkans internationella arbete, Gunilla Hallonsten, prästen Bo Brander som menar att hon medverkar till att skapa en ny religion. (varldenidag.se)
 • Bo Brander målar i Världen idag 30 maj upp bilden av en konspiration från "kyrkoledningen" och skriver att Svenska kyrkans internationella arbete tagit täten för formandet av en ny religion. (varldenidag.se)
 • Det må vara sant att religion och politik ofta går in i varandra, vilket vi ständigt påminns om. (gp.se)
 • Politik handlar om att lösa samhälleliga problem och om att hantera makt - religion om att söka sanning om tillvarons mening. (gp.se)
 • Religion ska inte sammankopplas med politik. (folkbladet.se)
 • Som politisk rörelse föddes liberalismen i mångt och mycket ur kampen för religionsfrihet, det vill säga rätten att få utöva sin religion efter eget huvud utan att myndigheterna lade sig i. (timbro.se)
 • Denna sida handlar om diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning. (do.se)
 • I det sammanhang Kajsa Normans bok är skriven går det inte att förneka att den handlar om ras och religion. (expressen.se)
 • Vad som är relevant är Kajsa Normans extraordinära påstående att hennes bok inte handlar om ras eller religion. (expressen.se)
 • Därför, vare sig hon tycker om det eller inte, handlar Kajsa Normans bok om ras och religion. (expressen.se)
 • De tio kriterierna för en religion handlar bland annat om "det heliga", moraliska värderingar, frälsning/befrielse, symboler, ritualer och gemenskap. (liu.se)
 • Religion eller filosofi är inte skäl nog att hålla sina barn borta från skolan enligt den nya skollagen. (svd.se)
 • Men sedan den nya skollagen i fjol började tillämpas krävs synnerliga skäl för att hålla barn borta från skolan - en annan religion som skäl räcker inte. (svd.se)
 • Här finner du alla länkar i katalogen som berör religion & tro / andlighet & mystik upplistade efter dess PR. (svenskasajter.com)
 • Före de vanliga länkarna finns de som valt att länka tillbaka till katalogen och få mer synlighet i kategorin religion & tro / andlighet & mystik . (svenskasajter.com)
 • Andlighet och religion kan vara ett sätt att få uttryck för sina innersta funderingar över livet och den känsla av styrka och glädje som du förknippar med det gudomliga. (photowall.se)
 • Judendomen är en så kallad monoteistisk religion, och det betyder att alla människor som är judar tror bara på en gud och det är Gud, eller herren som vissa också säger. (skolarbete.nu)
 • Det är också möjligt att gudar eller högre makter faktiskt existerar och att fenomenet religion är ett uttryck för relationen mellan människan och det gudomliga. (wikipedia.org)
 • En utbildningsanordnare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn, elever och studenter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (do.se)
 • Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en magisk verklighet är också uttryck för religion. (wikipedia.org)
 • De sju grunder som omfattas av diskrimineringslagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (do.se)
 • Och det är klart man blir nyfiken, men vi har då räknat ut att det säkert…är nåt kyrkligt, eller så har dom lånat ut kyrkan till nåt event, kyrkan ska ju vara en samlingsplats/lokal, som alla kan använda, behöver inte nödvändigtvis handla om religion. (vk.se)
 • Alla har rätt att utöva sin religion och att staten inte får inskränka den rättigheten med lagstiftning eller ingripanden. (smp.se)
 • I fyra korta föreläsningar belyser forskare svenskarnas inställning till religion och religionens roll i dagens konflikter. (fof.se)
 • För ungefär 2000 år sedan lade Jesus grunden till vad som skulle komma att bli Kristendomen, världens största religion. (religion.nu)
 • Men när liberala debattörer under påsken härleder sitt häcklande av kristendomen till sin politiska övertygelse tycks de ha förvandlat ideologin till religion. (timbro.se)
 • Tyvärr förverkligades inte Comtes idéer, eventuellt beroende på att han använde ordet religion, som kan ha stött bort dem han ville nå. (fof.se)
 • Hentet fra https://snl.no/indoeuropeisk_religion. (snl.no)
 • Hentet fra https://snl.no/det_aller_helligste_-_religion. (snl.no)
 • Dan Johannesson och Jimmy Loord är oense om religion inom politiken. (barometern.se)
 • Det borde också vara självklart att med en kunskapshöjning i politiken om vad religion kan innebära i de verksamheter vi ansvarar för. (vk.se)