• Varför välkomnar Sverige som ett av världens mest sekulära länder, med gott om intellektuella människor och många framstående forskare inom historia, medicin, filosofi, ekonomi detta? (snaphanen.dk)
 • Den tvärvetenskapliga karaktären på ämnnet idé- och lärdomshistoria gör att det knyter an till såväl andra humanistiska ämnen som ämnen inom i princip alla vetenskapsområden: naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, pedagogik, ekonomi, teknik och estetiska ämnen. (gu.se)
 • Är du mer intresserad av något annat ämne, till exempel filosofi, ekonomi eller religion, kan du i stället pussla ihop studiegångar med kurser i sådana ämnen. (gu.se)
 • Rör sig naturvetenskap och religion inom skilda domäner, utan motsättningar, eller finns det en inneboende konflikt mellan religion och vetenskap och att vi måste välja mellan de olika synsätten. (blogspot.se)
 • Här listas forskare på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och deras expertområden. (gu.se)
 • Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. (allastudier.se)
 • Tillsammans har de gjort att människan kunnat utveckla samhälle, religion, vetenskap, teknik och konst. (wikipedia.org)
 • Patrick Jern, nominerad av Åbo Akademi, vars forskning befinner sig i gränslandet mellan psykologi, medicin, genetik och evolutionsbiologi. (rj.se)
 • Usui Sensei utbildade sig sedan bland annat inom medicin, psykologi, religion och spådomskonst. (reikiforbundet.se)
 • Den som vill ta sig an narkotikaproblemet och verkligen åstadkomma något måste luta sig mot kunskaper inom medicin, juridik, psykologi, sociologi och religion, bara för att nämna de viktigaste ämnesområdena. (rns.se)
 • Mästare på matematik, medicin och filosofi och långt före sin tid förde de med sig avancerad kunskap till Europa. (tv.nu)
 • Varför välkomnar Sverige som ett av världens mest sekulära länder, med gott om intellektuella människor och många framstående forskare inom historia, medicin, filosofi, ekonomi detta? (snaphanen.dk)
 • Oxford var en av sin tids mest inflytelserika och framstående kulturmecenater, och under hans levnad publicerades 33 större verk som var dedicerade till honom, bland annat skrifter om religion , filosofi , medicin och musik . (wikipedia.org)
 • Undertecknad deltog nyligen i ett WMA-symposium i Vatikanen, där experter med bakgrund i medicin, juridik, filosofi och olika religioner gav perspektiv på frågan. (lakartidningen.se)
 • Itigelov studerade medicin och filosofi (om tomhetens natur). (epochtimes.se)
 • Tillsammans har de gjort att människan kunnat utveckla samhälle, religion, vetenskap, teknik och konst. (wikipedia.org)
 • De rör sig i gränslanden mellan naturvetenskap och medicin, humaniora och skönlitteratur. (adlibris.com)
 • Tidningen 2000-Talets Vetenskap, Alternativ medicin, Komplementär medicin och alternativ vetenskap är 2000-Talets Vetenskaps ämnen! (2000tv.se)
 • Smith undervisade sannolikt sin elev i de ämnen han själv var mest intresserad av, juridik, forngrekiska och latin, antik kultur, hortikultur, astronomi och astrologi, medicin och falkjakt. (wikipedia.org)
 • Kort genomgång (4:30 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om utvecklingen inom medicin, sjukvård, kemi, teknik, biologi och så vidare under 1800-talet. (so-rummet.se)
 • Fokus är på både skepticism och religion då Anders Hesselbom är en välkänd religionskritiker som driver bland annat bloggen Evolutionsteori . (blogspot.com)
 • Etnicitet, religion och kulturella aspekter ingår i den palliativa vårdens helhetsperspektiv. (ki.se)
 • Vi accepterar inte personliga angrepp på enskilda individer, och inte heller nedsättande omdömen om kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. (dagensmedicin.se)
 • Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen. (liu.se)
 • Tack för att du läser Dagens Medicin! (dagensmedicin.se)
 • Vill du dessutom prenumerera på tidningen Dagens Medicin? (dagensmedicin.se)
 • En av studierna rapporterade Dagens Medicin om under fjolårets kongress. (dagensmedicin.se)
 • Att Fredrik Wärnberg i Dagens Medicin nr 8/17 protesterar mot indikatorn "Andelen direkta bröstrekonstruktioner" och anför att det saknas evidens är förvånande. (dagensmedicin.se)
 • Dagens Medicin vänder sig till yrkesverksamma inom sjukvården och vår kommentarfunktion är endast avsedd för personer som i sin yrkesroll vill tillföra synpunkter och ny kunskap i ämnet. (dagensmedicin.se)
 • Dagens Medicin förbehåller sig rätten att stryka delar av eller hela inlägg som inte uppfyller dessa regler, samt inlägg som inte tillför diskussionen något. (dagensmedicin.se)
 • Kursen behandlar även utvecklingen av olika genusvetenskapliga teorier och begrepp i förhållande till dessa frågor, som till exempel teorier och begrepp inom feministiska, postkoloniala och kritiska rasstudier, transgenus- och HBTQ-studier, kritiska män- och maskulinitetsstudier och feministiska studier av hälsa, medicin och teknologi. (kau.se)
 • Även om kursen fokuserar på genusvetenskapliga perspektiv på hälsa, medicin och teknologi så lägger den också en grund för en kritisk reflexion över de praktiska sidorna av utvecklingen och användningen av hälsoteknologi utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv. (kau.se)
 • Kursens syfte är att studenten, med läkarutbildningen som bas, ska ha tillägnat sig sig en bred och fördjupad kunskap i palliativ medicin - smärtlindring, symtomlindring, psykosociala aspekter, existentiella aspekter samt etiska frågeställningar för att vara rustad inför utmaningarna i vården av patienter i livets slutskede. (ki.se)
 • I varje nummer finns artiklar om de verkliga sambanden mellan miljö, livsstil, gifter och sjukdom samt angelägen debatt om medicin och hälsa. (2000tv.se)
 • Under rubriken 'Medicin, hälsa, sex och skönhet' handlar titlarna i registret till övervägande del om hälsa och medicin. (aftonbladet.se)
 • I verksamheten planeras klädinsamling, medicin och pengar för mat till drabbade familjer. (immi.se)
 • Under första världskriget hjälpte Itigelov armén med pengar, kläder och medicin. (epochtimes.se)
 • Anhängarna till antroposofisk medicin anser att de har något viktigt att tillföra skolmedicinen. (vof.se)
 • Johan Frostegård är professor i medicin vid Karolinska Institutet, ekonomiutbildad och författare. (adlibris.com)
 • Det är ett fenomen som kräver noggranna undersökningar, säger Viktor Zvyagin, professor vid det nationella centret för forensisk medicin till Buddhist Channel i en telefonintervju. (epochtimes.se)
 • Forskningsområden av speciellt intresse är forntida religion och föreställningsvärld samt kulturkontakter i äldre tider. (wwd.se)
 • Här hittar du material med anknytning till medicin och sjukvård (om läkemedel, läkekonst och. (so-rummet.se)