• Exempel på processer för produktion av mindre molekyler och processer för produktion av rekombinanta proteiner i bioreaktorer. (kau.se)
 • Det är meriterande om du har erfarenhet av läkemedelstillverkning i renrum, erfarenhet av arbete enligt GMP eller erfarenhet av bioteknisk produktion av rekombinanta proteiner. (academicresource.se)
 • Den kommersiella tillverkning av vaccinet, som är baserat på rekombinanta proteiner, kommer att ske enligt det protokoll för storskalig produktion som man nu etablerat. (veterinarmagazinet.se)
 • Arbetet involverar produktion, rening, biokonjugering och analys av rekombinanta proteiner. (varbi.com)
 • Vid produktion av rekombinanta glykoproteiner är det därför viktigt att säkerställa att en reproducerbar och korrekt glykosylering av produkten har skett. (exjobbstips.se)
 • Exempel på material där man har behov av förvaring i låga/ultralåga temperaturer: Plasma och vävnadsprover från kliniska studier Prover från pre-kliniska studier Rekombinant producerade proteiner Cell-banker kopplat till produktion av rekombinanta proteiner Temperaturkänsliga lågmolekylära substanser samt peptider Läkemedel för kliniska studier Hagalund labs innebär ett unikt tillfälle att flytta till fullt utrustade laboratorier, komplett med inredning, instrument och infrastruktur. (docplayer.se)
 • BioInvent använder celler till att producera rekombinanta proteiner. (jobbsafari.se)
 • De behöver enzymer och proteiner från kroppens celler för att kunna växa till sig och bli flera. (ki.se)
 • Vi hjälper er att producera proteiner eller odla celler för er forskning. (gu.se)
 • I detta program används en bred definition, som inkluderar rekombinanta proteiner och andra makromolekyler, antikroppar, vacciner, blodoch plasmaprodukter, icke-rekombinanta proteiner från cellodlingar samt odlade celler och vävnader. (docplayer.se)
 • Rainin PureSpeed™ proteinspetsar förenklar reningen av antikroppar och rekombinanta proteiner avsevärt. (mt.com)
 • Du kommer att arbeta med bedömning av bioteknologiskt framtagna läkemedel, såsom rekombinanta proteiner, monoklonala antikroppar och vacciner. (lifesciencesweden.se)
 • Rekombinanta scFv-antikroppar produceras och renas internt med hjälp av robotsystem och processer med hög genomströmning. (immunovia.com)
 • Antikropparna kommer från en ny generation av rekombinanta enkelkedjiga fragmentvarianter (scFv) -antikroppar från vårt eget fagdisplaybibliotek. (immunovia.com)
 • Vårt bibliotek med rekombinanta scFv-antikroppar, som är speciellt konstruerade på molekylär nivå, ger oss en säker källa till förnybara högkvalitativa rekombinanta scFv-antikroppar och säkerställer optimal chipfunktionalitet. (immunovia.com)
 • Rekombinanta antikroppsmikroarrays för multiplexad detektion av immunregulerande proteiner i komplexa biologiska prover, dvs IMMray®-teknik, produceras internt med användning av ett högt genomströmningsmottagande robot-spottningssystem som trycker ut ultra-låga volymer (picoliters) av antikroppar på en fast bärare. (immunovia.com)
 • Kubas Centrum för Molekylär Immunologi, CIM, forskar och framställer läkemedel för cancer- och andra immunsystemsjukdomar: monoklonala antikroppar, rekombinanta proteiner, terapeutiska injektionsbehandlingar som de visade upp på FIHAV, Havannas årliga internationella mässa. (globalarkivet.se)
 • Intervaccs rekombinanta vaccin Strangvac mot kvarka ska börja tiillverkas av det spanska läkemedelsbolaget 3P Biopharmaceuticals i Pamplona. (veterinarmagazinet.se)
 • Forskargruppen har därför testat ett flertal intressanta proteiner för att utveckla ett vaccin. (granska.org)
 • Konceptet med att använda rekombinanta fusionsproteiner som komponenter i ett vaccin är inte begränsade till utvecklingen av vaccin mot kvarka utan håller nu på att appliceras inom andra vaccinprojekt, säger Bengt Guss. (granska.org)
 • Vi jobbar mycket med olika immunologiska metoder i kombination med biokemiska metoder för rening och analys av HMGB1 och vi har god erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete med kloning och framtagning av rekombinanta proteiner. (ki.se)
 • 3P Biopharmaceuticals har identifierats av Intervacc som en av få kontraktstillverkare med väl dokumenterad teknisk kompetens, regulatoriskt kunnande, utrustning och erfarenhet av tillverkning av rekombinanta proteiner som vaccinkomponenter. (veterinarmagazinet.se)
 • En stark bakgrund inom cellbiologi och cellbaserade försök är ett krav för projektet, samt erfarenhet med DNA-kloning, rekombinanta proteiner, proteinbiokemi och proteinaggregering. (varbi.com)
 • Erfarenhet av proteinbiokemi och analys av proteiner med t.ex. (varbi.com)
 • Erfarenhet av kloning och uttryck av rekombinanta proteiner. (varbi.com)
 • Tomas har mer än 30 års erfarenhet från läkemedels- och Life Science industrin, främst inom området rekombinanta proteiner. (scandinavianbiopharma.se)
 • När en lösning med olika proteiner i mobilfasen sköljs igenom fastnar endast antikroppen. (wikipedia.org)
 • I den post-genomiska eran kommer möjligheten att uttrycka olika proteiner för att kunna studera dessas funktioner att vara av stigande betydelse. (gu.se)
 • En utmaning med denna strategi är att bakterien kan producera ett mycket stort antal olika proteiner vilket gör det svårt att identifiera de mest lämpliga kandidaterna. (granska.org)
 • De mest lovande proteinerna har på gennivå fuserats så att de ger upphov till proteiner som innehåller delar från flera olika proteiner (fusionsproteiner). (granska.org)
 • Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt, konstruktion av syntetiska gener för uttryck av biologiskt viktiga proteiner/peptider i E. coli. (allastudier.se)
 • Även avancerad mikroskopi (tex konfokalmikroskopi), molekylärbiologiska tekniker (kloning, DNA rening, transfektion), PCR och real-time Q-PCR, uttryck av rekombinanta proteiner, deras rening samt analyser (tex ELISA immunoprecipitering, FRET) är önskvärda. (varbi.com)
 • Fler av BioLaminas produkter är baserade på genteknologiskt framtagna humana rekombinanta proteiner, kallade lamininer. (spiber.se)
 • Airway Therapeutics undersöker sitt nya humana rekombinanta protein som heter AT-100 (rhSP-D) som en behandling för koronavirus. (iminstad.info)
 • De speciella kraven vid analys av proteiner inom molekylärbiologin berörs med bl a läkemedelsproteiner som exempel. (lth.se)
 • Företagsgruppen har erfarenheten, utrustningen och personal att framställa rekombinanta proteiner från E. coli. (intervacc.se)
 • Det kan vara t ex vektorkonstruktioner samt analys av de proteiner vi producerat, beroende på vad ni själva har för kunskaper och erfarenheter. (gu.se)
 • Som VP Forskning och utveckling vid Baxter BioScience / Baxalta var han ansvarig för preklinisk / klinisk forskning samt för produktlivscykeln av biologics, dvs rekombinanta och plasmagrundade terapeutiska proteiner. (aptahem.com)
 • Vaccinet är utvecklat med en teknologi baserad på rekombinanta proteiner istället för avdödade eller försvagade mikro-organismer, som i konventionella vacciner. (veterinarmagazinet.se)
 • Det betyder är ett att det är ett protein som sätter fast metylgrupper på histoner, de proteiner som DNA-molekylen normalt ligger upprullad kring. (onunicornsandgenes.blog)
 • Rekombinanta läkemedel används inte bara i fall där sjukdomen beror på att det saknas ett visst protein. (genteknik.nu)
 • Bexsero innehåller fyra olika rekombinanta proteiner och komponenter från ytan på bakterien Neisseria meningitidis grupp B. (apoteket.se)
 • M-virus delas upp i ett stort antal subtyper och rekombinanta former. (netdoktorpro.se)
 • Då hiv-1 är ett mycket föränderligt virus har därmed ett stort antal subtyper och rekombinanta former av hiv-1 uppstått. (netdoktorpro.se)
 • Arbetet inom AdBIOPRO syftar till utveckling av kontinuerliga processer för rekombinanta proteiner, både vid odling och rening. (framtidensforskning.se)
 • Vi har istället använt oss av rekombinanta bakterieprotein som vaccinkomponenter vilket eliminera risken för svåra biverkningar. (granska.org)
 • Analytisk bioteknologi: proteinkarakterisering och peptidanalys med vätskekromatografi, kapillärelektrofores och masspektrometri, speciellt avseende rekombinanta proteiner och läkemedelspeptider. (lth.se)
 • Spiber utvecklar, producerar och kommersialiserar produkter baserade på rekombinanta spindeltrådsproteiner. (spiber.se)
 • Den baseras på rekombinanta proteiner, vilket betyder att vaccinet helt saknar avdödade eller försvagade mikroorganismer som finns i konventionella vacciner. (hd.se)
 • Intervaccs nya generation av vacciner baserade på rekombinanta proteiner är exempel på detta. (intervacc.se)
 • Överkorsning bryter upp och klistrar ihop delar av ett kromosompar till rekombinanta kromosomer. (onunicornsandgenes.blog)
 • Blödarsjuka orsakas av en förändring (mutation) av en gen som är en mall för tillverkningen av (kodar för) proteiner vilka fungerar som koagulationsfaktorer i blodet. (socialstyrelsen.se)
 • Den erhållna analysmetoden, kompletterat med ytterligare analyser av kolhydratstrukturen bl a mha masspektrometri, är tänkta att senare användas för att karakterisera olika rekombinanta proteiner. (exjobbstips.se)
 • Enbart relevanta och mycket specifika rekombinanta antigen används i testet. (aidian.se)
 • Mycket specifika och typiska EBV-proteiner används i det multiplexa recomBead testsystemet för EBV. (aidian.se)
 • Alla inaktiverade vacciner (inklusive toxoid), rekombinanta vacciner barn till HIV-infekterade mödrar, inklusive HIV-infekterade barn, oavsett stadium av sjukdomen och antalet CD4 + lymfocyter. (iliveok.com)
 • De rekombinanta parasitproteinerna renas upp för biokemisk analys, i första hand analys av interaktionen med aktin. (exjobbstips.se)