• De mest lovande proteinerna har på gennivå fuserats så att de ger upphov till proteiner som innehåller delar från flera olika proteiner (fusionsproteiner). (granska.org)
  • En teknologi baserad på rekombinanta proteiner istället för avdödande eller försvagade mikroorganismer, vilket finns i konventionella vacciner. (intervacc.se)