• Det är inte meningen att den här bloggen ska handla helt om gyckelblommor , men det är var också för bra att inte skriva om: genetisk kartläggning, genuttryck, naturligt förekommande varianter som påverkar egenskaper. (onunicornsandgenes.blog)
  • Fiskar används inom grundforskningen för att bättre förstå bland annat genetisk reglering hos människa. (genteknik.nu)
  • Han får priset för sina framstående studier av cytotoxiska lymfocyter, deras reglering och funktion vid hälsa och sjukdom. (gustafssonsstiftelser.se)
  • Frågan kvarstår, hur fungerar denna reglering: huruvida korta peptider penetrerar det cytoplasmiska och kärnmembranet och sedan binder till DNA eller binds till receptorer (intracellulära eller på cellmembran) och aktiverar intracellulära signalkaskader, vilket resulterar i en förändring i uttrycket av gener. (peptide-bioregulator.com)