• Aishe A. Sarshad får priset för att ha identifierat en ny mekanism för reglering av genuttryck i stamceller. (sverigesungaakademi.se)
  • Båda linjerna visade några skillnader i genuttryck från pluripotenta stamceller, men de såg inte ut som totipotenta tidiga embryoceller, och de skapade inte heller funktionella celler i moderkakan. (ki.se)
  • Det förekommer naturligt hos både växter och djur, inklusive människan. (blogspot.com)
  • Du studerar molekylärbiologi utifrån alla former av liv och inte bara de sjukdomsalstrande bakterierna utan bakterier över huvud taget och hur djur och växter fungerar. (framtid.se)
  • processer som är nödvändiga för att reglera stressreaktioner hos växter. (varbi.com)
  • I praktisk växtodling utnyttjar människan för reglering av växternas utveckling flera syntetiska substanser med växthormonliknande verkan: ogräsutrotnings- och avlövningsmedel av auxintyp (klorerade fenoxiättiksyror som 2,4-D och 2,4,5-T, som ingår i Hormoslyr), besylademin, som ger cytikiniverkan, samt etylen, vilken används för att reglera mogningshastigheten hos lagrad frukt. (wikipedia.org)
  • Till ordets sida ">mutagenes till en genetiskt modifierad organism, men undantas reglering. (genteknik.se)