• Juleen R. Zierath belönas "för sina translationella studier rörande cellulära och molekylära mekanismer bakom utveckling av insulinresistens vid diabetes typ 2, samt för klarläggande av molekylära mekanismer bakom positiva effekter av fysisk träning på glukosmetabolism och genuttryck i skelettmuskulatur. (lakemedelsvarlden.se)
  • Mot denna bakgrund studerade vi 31 unga (18-35-åriga män och kvinnor), friska individers utveckling av styrka, muskelvolym och träningsprestation samt protein- och genuttryck efter åtta veckors styrketräning med NSAID-intag. (bestprac.se)
  • I praktisk växtodling utnyttjar människan för reglering av växternas utveckling flera syntetiska substanser med växthormonliknande verkan: ogräsutrotnings- och avlövningsmedel av auxintyp (klorerade fenoxiättiksyror som 2,4-D och 2,4,5-T, som ingår i Hormoslyr), besylademin, som ger cytikiniverkan, samt etylen, vilken används för att reglera mogningshastigheten hos lagrad frukt. (wikipedia.org)
  • Uppbyggnaden av fotosyntesens proteinkomplex hos gran och tall under våren skall bestämmas med hjälp av Western blots samt reglering av genuttryck från specifika fotosyntesgener under året med hjälp av RT-PCR. (varbi.com)
  • Senare års forskning har visat att C-peptid påverkar organfunktion, cellers signalering och syrgasanvändning och även genuttryck men det är oklart hur alla dessa faktorer samspelar för att skydda mot diabetikers följdsjukdomar. (rolfluftdiabetesfond.se)
  • Översiktligt beskriva och förklara embryots och fostrets utveckling med fokus på huvud- och halsregionen. (ki.se)
  • Vi visade tidigare GIPC1 spelar en central roll i fysiologisk tillväxtfaktor signalering, endotelceller reglering och arteriell förgrening morfogenes i både möss och zebrafisk , . (kronisksjukdom.com)