• p53 är ett tumörsuppressorprotein som utgör ett skydd av celler från malign transformation via dess förmåga att transaktivera genuttryck och medierar apoptos och cellcykelstopp. (wikipedia.org)