• Den utgör ett tidsfönster för kontroll och eventuell reparation av DNA:t som replikerats, samt för förberedelse av M-fasens enzymer och proteiner där bland annat syntesen av de mikrotubuli som ska komma att utgöra kärnspolen är en viktig del. (wikipedia.org)
 • Alla transposoner innehåller genetisk information för enzymet transposas, som behövs för förflyttning av transposonen. (spotidoc.com)
 • Fiskar används inom grundforskningen för att bättre förstå bland annat genetisk reglering hos människa. (genteknik.nu)
 • Genuttryck, transkription och translation. (ki.se)
 • redogöra för mekanismer för reglering av transkription inkl kontroll av basal transkriptionshastighet. (docplayer.se)
 • Cellcykel och dess reglering och kontroll av celldelning och celldöd. (ki.se)
 • Detta förekommer främst i RNA-molekyler som ingår i enzymer som kallas ribozymer, och i vissa av cellens organeller såsom ribosomerna. (wikipedia.org)
 • Detta mellansteg kallas kointegrat och delas upp i de två replikonen (nu med varsin Tn3) med hjälp av det transposonkodade enzymet resolvas. (spotidoc.com)
 • Till ordets sida ">mutagenes till en genetiskt modifierad organism, men undantas reglering. (genteknik.se)
 • 8 I muskelbiopsier tagna före och efter träningsperio-den utfördes även molekylära analyser där diverse gen- och proteinuttryck involverade i reglering av muskelmassa och inflammation studerades. (bestprac.se)
 • Proteiners roll som transportörer och enzymer diskuteras med exempel av särskild relevans för odontologi. (ki.se)
 • begreppet epigenetisk inmärkning (epigenetisk modifiering) och kunna ge exempel på epigenetisk prägling av betydelse för reglering av genexpression. (docplayer.se)
 • CRISPR/Cas9 är ett komplex bestående av Cas9 som är det enzym som klipper itu DNA-spiralen och guide-RNA som innehåller information om var i DNA-spiralen klippet ska ske. (genteknik.se)
 • I människoceller tar den första signaltransduktionen mindre än fem minuter, den tidiga förändringen i genuttryck då Fos, Jun och Myc aktiverar senare gener tar 15 till 60 minuter. (wikipedia.org)