• begreppet epigenetisk inmärkning (epigenetisk modifiering) och kunna ge exempel på epigenetisk prägling av betydelse för reglering av genexpression. (docplayer.se)
  • När alger och andra organismer i havet dör bryts de ner av bakterier, som på så sätt fungerar som havens reningsverk. (lnu.se)
  • Du studerar molekylärbiologi utifrån alla former av liv och inte bara de sjukdomsalstrande bakterierna utan bakterier över huvud taget och hur djur och växter fungerar. (framtid.se)
  • Bakterier reagerar snabbt på miljöförändringar i haven. (lnu.se)
  • Marina bakteriers genuttryck kan vara en värdefull sensor för att upptäcka miljöförändringar orsakade av oss människor. (lnu.se)
  • Till exempel, genen PCSK9, som är inblandad i reglering av blodplasmanivåer av det onda kolesterolet (LDL) ökar risken för höga LDL-nivåer på grund av hur genen regleras i bukfetma, inte i levern. (kemivarldenbiotech.se)
  • C-vitamin stimulerar funktionen hos flera immunceller som ska oskadliggöra främmande ämnen och patogener som virus, svamp, bakterier och parasiter (1). (passionforhalsa.se)
  • Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad. (miun.se)