• Forskare vid Uppsala universitet kan nu ge en bild av hur proteiner reglerar genuttryck på atomnivå. (mynewsdesk.com)
 • Mitt doktorandarbete var centrerat kring att förstå hur celler reglerar genuttryck för att anpassa sig till otillräcklig syretillförsel. (ki.se)
 • Genuttryck har i allmänhet proteiner som slutprodukt, men det finns även icke-kodande gener vars slutprodukter är själva RNA-molekylen (rRNA, tRNA). (wikipedia.org)
 • Reglering av gener är ett ämne av intresse för vissa forskare som är intresserade av att lära mer om hur processen fungerar och vad som händer när det går fel. (debok.net)
 • Graden av uppsnurrning styr kromatinets struktur, och därmed är histonerna viktiga för reglering av genuttryck. (wikipedia.org)
 • MikroRNA (miRNA) är viktiga regulatorer av genuttryck och har visat sig spela en roll i många biologiska processer. (jove.com)
 • Juleen R. Zierath belönas "för sina translationella studier rörande cellulära och molekylära mekanismer bakom utveckling av insulinresistens vid diabetes typ 2, samt för klarläggande av molekylära mekanismer bakom positiva effekter av fysisk träning på glukosmetabolism och genuttryck i skelettmuskulatur. (lakemedelsvarlden.se)
 • Mot denna bakgrund studerade vi 31 unga (18-35-åriga män och kvinnor), friska individers utveckling av styrka, muskelvolym och träningsprestation samt protein- och genuttryck efter åtta veckors styrketräning med NSAID-intag. (bestprac.se)
 • Reglering av aptit är en av de många funktioner som kontrolleras av leptin samt andra hormon, vilka påverkar nervsystem i hypotalamus och hjärnstammen. (docplayer.se)
 • "En oväntad och potentiellt viktig slutsats är att sjukdomsgener aktiva i bukfetma är av stor betydelse för reglering av blodfettnivåer, säger post-doc Oscar Franzén, studiens försteförfattare och systembiolog i Björkegren laboratorium. (kemivarldenbiotech.se)
 • Fiskar används inom grundforskningen för att bättre förstå bland annat genetisk reglering hos människa. (genteknik.nu)
 • Genuttryck, transkription och translation. (ki.se)
 • Senare års forskning har visat att C-peptid påverkar organfunktion, cellers signalering och syrgasanvändning och även genuttryck men det är oklart hur alla dessa faktorer samspelar för att skydda mot diabetikers följdsjukdomar. (rolfluftdiabetesfond.se)
 • Han får priset för sina framstående studier av cytotoxiska lymfocyter, deras reglering och funktion vid hälsa och sjukdom. (gustafssonsstiftelser.se)
 • Marina bakteriers genuttryck kan vara en värdefull sensor för att upptäcka miljöförändringar orsakade av oss människor. (lnu.se)
 • Aishe Sarshad får priset för att hon identifierat en ny mekanism för reglering av genuttryck i stamceller. (akademiliv.se)
 • Vi visade tidigare GIPC1 spelar en central roll i fysiologisk tillväxtfaktor signalering, endotelceller reglering och arteriell förgrening morfogenes i både möss och zebrafisk [2], [3]. (kronisksjukdom.com)
 • a) Beskriv den epigenetiska mekanismen DNA-metylering (2 p) b) På vilket/vilka sätt inverkar epigenetisk reglering vid cancer, avseende onkogener och tumörsuppressorgener? (docplayer.se)
 • Lina Nordquist, forskare vid Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet arbetar med ett forskningsprojekt som undersöker samspelet mellan C-peptid, genuttryck och njurfunktion. (rolfluftdiabetesfond.se)