• Av föreskriften framgår att uppgifter som behövs för fullständig spårbarhet ska bevaras i register hos vävnadsinrättningen i minst 30 år. (lakemedelsverket.se)
 • Du som ska lämna in uppgifter till våra register och vår statistik hittar information om hur du ska göra på respektive register- och statistiksida. (socialstyrelsen.se)
 • Uppgifter som lämnas till register och statistikinsamlingar skyddas av sträng sekretess. (socialstyrelsen.se)
 • När vi har fattat beslut om legitimation läggs dina uppgifter in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) . (socialstyrelsen.se)
 • Om andra register ska samköras mot uppgifter i SNR ska detta anges. (medscinet.net)
 • Uppgifterna i Lund Stroke Register och de genetiska studierna visar tillsammans förändringar i gener som tycks kunna öka risken för stroke. (vetenskaphalsa.se)
 • Uppgifterna om de självständiga yrkesutövarna i Valveri-registret överförs till THL:s kodtjänsts IAH-register, vilket gör det möjligt att ansluta sig till Kanta-tjänsterna och därmed ta i bruk elektroniska recept och det elektroniska patientdataarkivet. (avi.fi)
 • Uppgifterna i våra register och i vår statistik utgör ett viktigt underlag för forskning, utveckling och utvärdering av vården och omsorgen. (socialstyrelsen.se)
 • Ett exempel: Jag letar efter en kvinna som hette Berta Lundgren, väljer register BiS 1860-1930 och skriver in hennes namn "Berta Lundgren" i sökfältet "Registersök" och klickar "Sök" (eller trycker Enter). (arkivdigital.se)
 • SV: Registrera namn på EF, nödvändigt? (foretagande.se)
 • När skanningen är klar kan du granska skanningsresultaten och klicka på Optimera för att starta defragging ditt register. (simplestar.com)
 • 4. Leta upp Måndagstouren och klicka på View / Register . (idrottonline.se)
 • Med hjälp av genetiska studier och data från Lund Stroke Register har forskare i Lund och Malmö hittat förändringar i gener som tycks öka risken för stroke. (vetenskaphalsa.se)
 • Lund Stroke Register ger också forskarna underlag om hur vanlig sjukdomen är. (vetenskaphalsa.se)
 • Det överensstämmer med den bild som rapporterats från Nationellt register över smärtrehabilitering (NRS), ett svenskt kvalitetsregister för specialistvård. (su.se)
 • Kliniskt ansvarig för SPECTAColor och nationellt register för peritoneal metastaskirurgi och HIPEC. (gu.se)
 • Surveydata från de databaser som ingår i REWHARD kan i nuläget, via ett noggrant ansökningsförfarande, beställas från LNU respektive SLOSH, men inte från IMAS och STODS som omfattar data från administrativa register. (su.se)
 • Ett viktigt syfte med REWHARD som nationell infrastruktur är att underlätta för forskarsamhället att använda data från konsortiet respektive från administrativa register. (su.se)
 • Bolagsverket kollar nog inte endast i sitt eget register över registrerade företag utan även registrerade varumärken osv. (foretagande.se)
 • Kohortstudier i register gör det möjligt att följa ett stort antal individer under lång tid. (janusinfo.se)
 • Syftet är inte att samla information om forskare utan att vara ett register med unika id:n som kan användas av andra lokala, nationella och internationella tjänster. (gu.se)
 • I registret Defrag-fönstret klickar du på knappen Analysera för att börja skanna ditt register. (simplestar.com)
 • Det här är ett digitalt utdrag med aktuella behörighetsuppgifter från HOSP, Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. (socialstyrelsen.se)
 • Indrivningsverksamhet får bedrivas enbart av sådana företag som i regionförvaltningsverkets register är registrerade som aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. (avi.fi)
 • Experiences from the Swedish pediatric diabetes quality register (Swediabkids) and Equalis. (gu.se)
 • Han disputerade 1999 i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet med avhandlingen Explanations of differences in alcoholism between social classes and occupations among Swedish men : a register based follow-up study . (su.se)
 • Validity of humerus fracture classification in the Swedish fracture register. (gu.se)
 • Epidemiology and patho-anatomical pattern of 2,011 humeral fractures: data from the Swedish Fracture Register. (gu.se)
 • High reliability in classification of tibia fractures in the Swedish Fracture Register. (gu.se)
 • The Swedish fracture register: 103,000 fractures registered. (gu.se)
 • Cytokine autoantibody screening in the Swedish Addison Register identifies patients with undiagnosed APS1. (gu.se)
 • Med sin enkla och självförklarande hantering i kombination med optimerade sökalgoritmer, Ashampoo Registry Cleaner 2 rengör ditt register snabbt och mycket effektivt. (ashampoo.com)
 • Ashampoo Registry Cleaner, med dess lätta och intuitiva hantering, fungerar snabbt och effektivt och ger ett rent register på grundval av optimerade sökalgoritmer. (ashampoo.com)
 • Representerar du Wipp-World Intellectual Property Publisher / Community Trademark Register och anser att varningen är felaktig? (forenadebolag.se)
 • Representerar du TPR / Trademark Publication Register och anser att varningen är felaktig? (forenadebolag.se)
 • Några av de vanligaste felen som uppstår på din dator kan vara baserad på ett felaktig register. (ashampoo.com)
 • Socialstyrelsen förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. (socialstyrelsen.se)
 • 1 Biblioteksbladet Årsregister 2009 Årgång 94 BBL Tidskrift för Svensk Biblioteksförening Alfabetiskt register A Andersson, S., World Digital Library strävar efter det exklusiva. (docplayer.se)
 • Men ännu bättre, kan du gå säkert på en kombination av papper register och ett elektroniskt register för att kunna betjäna dig bättre och hjälpa dig att hantera arbetet mer effektivt. (oyedany.com)
 • 1 Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Inrikeshandelsstatistik Kontaktperson: Daniel Lennartsson, tel: , e-post: Register Inrikeshandel Mäter månadsvis omsättning inom detaljhandeln samt kvartals- och årsvis omsättning och lager inom detalj- och partihandel samt vissa tjänstenäringar. (docplayer.se)
 • I och med registreringen blir du upptagen i institutionens register över studerande samt i LADOK, universitetets studiedokumentationssystem. (su.se)
 • Ansvariga, register, rapporter m. m. (lakemedelsverket.se)
 • Här kan administratören sköta om hela föreningens register och ta ut rapporter till styrelsen och förbundet. (svensksegling.se)
 • Rengör och fixa ditt register med Registry Cleaner 2! (ashampoo.com)
 • Få ditt Windows-register i form med Registry Cleaner 2 och återfå kraften! (ashampoo.com)
 • Ashampoo Registry Cleaner 2 skannar ditt register för att upptäcka och korrigera skadade, redundanta eller ogiltiga poster. (ashampoo.com)
 • Register är som en katalysator mellan operativsystemet och enheterna, som håller reda på viktiga filer du kanske vill spara på din dator och även hämta information när det krävs för en väl fungerande ditt kontorsarbete. (oyedany.com)
 • Detta gör att man inte blir uttråkade utan hela tiden kan bredda sitt register. (foretagande.se)
 • Antidepressant use during pregnancy and psychiatric disorders in offspring: Danish nationwide register based cohort study. (janusinfo.se)