• För att försöka klarlägga cerebrala mekanismer bakom hypnotisk analgesi, så mättes regionalt cerebralt blodflöde med positronemissionstomografi hos patienter med fibromyalgi, under hypnotiskt inducerad smärtlindring och vilande vakenhet. (wikipedia.org)
  • Mätningar av regionalt blodflöde (rCBF = regional bloodflow) i kombination med PET (positronemissionstomografi) hos manliga försökspersoner som gjordes sexuellt upphetsade har påvisat en bilateralt ökat blodflöde i claustrum, en teori är därför att claustrum även är inblandat i motivationsprocesser. (wikipedia.org)