• läkemedel som tillverkas på apotek för en enskild patient utifrån förskrivarens angivna komposition samt lagerberedningar. (regeringen.se)
 • Den här sidan visar en lista över de apotek och detaljhandlare som har anmält till Läkemedelsverket att de bedriver webbhandel med läkemedel. (lakemedelsverket.se)
 • Den ska finnas hos apotek som har tillstånd att sälja läkemedel. (1177.se)
 • I lagen om handel med läkemedel föreslås ett nytt kapitel med regler om returer av läkemedel från apotek. (regeringen.se)
 • - Samtidigt som många tycker att det är smidigt att sköta sina receptärenden online bekräftar undersökningen bilden att en stor andel fortfarande väljer att hämta ut sina läkemedel i fysisk butik, säger Annika Svedberg, chefapotekare hos Apotek Hjärtat, i en kommentar. (market.se)
 • Lagerberedningar är icke godkända läkemedel som serietillverkas på apotek. (lagen.nu)
 • Apotek är en lokal eller butik för beredning och försäljning av läkemedel. (bohuslaningen.se)
 • Får du ofta besöka flera apotek för att få tag i dina receptbelagda läkemedel? (reumatikerforbundet.org)
 • Treated.com Sverige: Receptbelagda läkemedel enkelt online. (treated.com)
 • Vi garanterar full diskretion, genuina läkemedel och omärkta expressleveranser i hela Sverige. (euroclinix.net)
 • I lagrådsremissen behandlas vissa frågor om läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige. (regeringen.se)
 • läkemedel som Läkemedelsverket har beslutat får säljas trots att de inte är godkända för försäljning i Sverige, dvs. (regeringen.se)
 • I propositionen behandlas vissa frågor om läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige. (regeringen.se)
 • Det enda receptbelagda bantningspillret i Sverige som är godkänt av Läkemedelsverket är Xenical. (healthexpress.eu)
 • Genom att missbruka regler och förfaranden som tillämpas av de nationella läkemedelsmyndigheter som utfärdar försäljningstillstånd för läkemedel genom att selektivt avregistrera försäljningstillstånden för Losec-kapslar i Danmark, Norge och Sverige i syfte att hindra eller fördröja marknadsinträdet för generikaföretag och parallellimportörer. (europa.eu)
 • Inom 24 timmar ska en beställning av receptbelagda läkemedel nå apoteket och kund - oavsett var i Sverige apoteket ligger. (dbschenker.com)
 • Du får varken göra reklam för modersmjölksersättning, receptbelagda läkemedel eller tobak i Sverige. (statensmedierad.se)
 • Alla läkemedel som används i Sverige måste först godkännas av Läkemedelsverket som är en statlig myndighet. (drugsmart.com)
 • I Sverige är riktad marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten förbjuden. (liu.se)
 • Anledningen till akne kan bland annat vara hormoner, olika produkter som framkallar akne eller i vissa fall även läkemedel. (doktorn.com)
 • Twitter begränsar marknadsföring av produkter och tjänster inom hälsa och läkemedel. (twitter.com)
 • Om inte annat anges nedan är marknadsföringen av produkter och tjänster inom hälsa och läkemedel förbjuden. (twitter.com)
 • Dessutom främjar konkurrensen från generiska produkter efter det att ett patent har löpt ut i sig innovationen på marknaden för läkemedel", fortsatte Neelie Kroes. (europa.eu)
 • Ersättning ges inte på läkemedel eller receptbelagda produkter. (godhandling.se)
 • Produkter som enligt läkemedelslagen klassificeras som läkemedel är inte kosttillskott. (svenskegenvard.se)
 • Möjlighet till byte från U-läkemedel till förmånsläkemedel kommer helt klart lösa vissa problem men det kommer inte minska antal diskussionstillfällen som handlar om ekonomi/utbytessystemet etc. (sverigesfarmaceuter.se)
 • Man föreslår att bedömningen av om läkemedel som har vissa indikationer som subventioneras inom förmånen ska göras av farmaceuten. (sverigesfarmaceuter.se)
 • Och som vissa saker, högt blodtryck receptbelagda läkemedel har sin goda och sin dåliga! (oyedany.com)
 • Man kan också få akneliknande besvär av vissa läkemedel, till exempel kortison, eller av att jobba i en fuktig och varm miljö. (doktorn.com)
 • Vissa läkemedel kan framkalla akne. (doktorn.com)
 • Ibland kan även vissa läkemedel som innehåller steroider ge upphov till akne i vuxen ålder. (doktorn.com)
 • Vissa receptbelagda läkemedel är narkotikaklassade. (1177.se)
 • Det är till exempel sömnmedel, lugnande medel och vissa smärtstillande läkemedel. (1177.se)
 • Men prisskillnaderna kan även vara mycket stora på receptbelagda läkemedel som patienten måste betala helt själv, som potensmedel och vissa p-medel. (expressen.se)
 • Ändringarna som rör förtydligandet av grunduppdraget, leverans- och tillhandahållandeskyldigheterna, returer av läkemedel, information och rådgivning, den läkemedelsansvariges inflytande över verksamheten samt vissa definitioner föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. (regeringen.se)
 • Vissa storlekar och förpackningar är i dag receptbelagda. (sverigesradio.se)
 • Personifierade läkemedel tillverkas exempelvis för behandling av vissa hjärtsjukdomar och olika hudsjukdomar. (helsinki.fi)
 • För vissa läkemedel, till exempel vissa smärtstillande läkemedel, behöver du ett särskilt intyg för att få ta in läkemedlet i landet. (reseradet.se)
 • I den här faktatexten kan du läsa om varför vissa läkemedel är narkotikaklassade, vad som menas med läkemedelsmissbruk och fakta om läkemedlet tramadol samt läkemedelsgruppen bensodiazepiner. (drugsmart.com)
 • Att använda alkohol tillsammans med vissa läkemedel kan också innebära ett missbruk. (drugsmart.com)
 • Han tar upp exempel, som att det kan ha med ekonomin att göra och säger att eftersom läkemedel till barn under 18 år blev gratis i januari 2016 så kan det vara så att fler har råd nu. (metro.se)
 • Exempel på sådana läkemedel är Treo Comp och Citodon som vardera innehåller 30mg kodein. (wikipedia.org)
 • Exempel på läkemedel som innehåller paracetamol är Reliv, Panodil och Alvedon. (sverigesradio.se)
 • Läkemedel baserade på djurdelar (till exempel fiskolja), bakteriekulturer, mineraler eller salter. (netdoktor.se)
 • Bli, för hiv-proteashämmare, till exempel läkemedel svälja tabletterna med. (cbl.nl)
 • Ett läkemedel är receptbelagt till exempel när det används för en sjukdom som kräver diagnos av en läkare, eller om läkemedelsbehandlingen kräver uppföljning. (fimea.fi)
 • Sådana är till exempel läkemedel för kortvarig behandling eller engångsbehandling, såsom sömnmedel för tillfällig sömnlöshet eller antibiotika för bakteriell inflammation. (fimea.fi)
 • Färgen på den klarblå tabletten är ett exempel på hur läkemedel hjälper till att bygga upp föreställningar om vad som är manligt eller kvinnligt. (liu.se)
 • 23 sep Acne är hormonellt och kan endast försvinna av läkemedel. (femmcream.com)
 • Våra läkemedel köps endast in från välrenommerade grossister eller direkt från tillverkarna. (treated.com)
 • För nya läkemedel som endast prövats på människa i begränsad omfattning utförs en säkerhetsvärdering på grundval av djurförsök. (fass.se)
 • Extemporeläkemedel ska endast användas om ett godkänt läkemedel saknas eller inte lämpar sig för behandling av en viss patient. (lagen.nu)
 • Med receptbelagt läkemedel avses ett läkemedel som fås endast på läkarordination. (fimea.fi)
 • Svenska Läkaresällskapet välkomnar utredningens förslag, i delbetänkandet SOU 2017:76, om enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. (mynewsdesk.com)
 • Vid Universitetsapoteket mångdubblades exempelvis webbförsäljningen av receptbelagda läkemedel från 2017 till 2018. (helsinki.fi)
 • Under 2018 var det 206 kvinnor (65+) per 1 000 invånare som någon gång hämtade ut antidepressiva läkemedel (N06A) jämfört med 120 män (65+) per 1 000 invånare, en ökning med drygt 1 procent för kvinnor och knappt 3 procent för män jämfört med 2017. (janusinfo.se)
 • Receptbelagda människor är läkemedel till Roaccutan för att det är väldigt stark, mina biverkningar var läkemedel och extrem receptbelagda vilket inte är så kul men nu i efterhand var medicinen värt allt! (femmcream.com)
 • Du vill alltid veta vad biverkningarna kan komma med de läkemedel som du tar och var du hittar information om dessa biverkningar. (terre-acadie.com)
 • Vi ser mycket färre biverkningar av naturliga läkemedel än av traditionella läkemedel, och de få som drabbas brukar få mycket milda biverkningar. (netdoktor.se)
 • Vi erbjuder även många olika metoder för administrering av läkemedel. (sandoz.se)
 • Till dessa hör ett receptbelagt läkemedel som vi erbjuder på HealthExpress, Vaniqa, som inte innebär samma kostnad eller risk för patienten. (healthexpress.eu)
 • Vi erbjuder fullständigt sortiment av receptbelagda läkemedel. (eniro.se)
 • Det grundades som en del av Kungliga Akademien I Åbo och har flera specialuppgifter: utöver tillverkningen av ovanliga läkemedel erbjuder Universitetsapoteket också praktikplatser för farmacie studerande och ansvarar för forskningen om läkemedelsförsörjning. (helsinki.fi)
 • MEDS erbjuder receptbelagda läkemedel samt ett stort utbud av av hälso- och skönhetsprodukter. (godhandling.se)
 • Utöver vår världsledande position inom biosimilarer, generiska antibiotika, dermatologiska läkemedel och transplantationsläkemedel tillhör vi de främsta inom områden som kardiovaskulära generika, behandling riktad mot centrala nervsystemet (CNS-läkemedel), smärtlindring samt oftalmologiska, onkologiska, respiratoriska och hormonella preparat. (sandoz.se)
 • Bonusgrundande varor är icke-receptbelagda läkemedel samt handelsvaror. (apoteket.se)
 • Du får inte bonuspoäng på förskrivna läkemedel samt modersmjölksersättning. (apoteket.se)
 • Alltsedan Neurosedynkatastrofen i början av 1960-talet har i stort sett varje nytt läkemedel samt många gamla undersökts i reproduktions-toxikologiska studier. (fass.se)
 • Viss ersättning för läkarbesök samt receptbelagda läkemedel. (upphandlingsmyndigheten.se)
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är ett centralt ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som har till uppgift att främja befolkningens hälsa och säkerhet genom att övervaka läkemedel, blod- och vävnadspreparat samt genom att utveckla läkemedelsområdet. (fimea.fi)
 • Läkemedel vid akne - Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster Att lida av akne kan uppfattas som väldigt jobbigt och påverka självförtroendet hos många personer. (femmcream.com)
 • Våra förfäder lyckades med nästan ingen sjukvård och absolut ingen receptbelagda läkemedel, men det är är att hitta någon som inte tar minst en eller två recept nu. (halsanet.com)
 • På olika internetforum och i sociala medier kan du hitta personer som utger sig för att vara experter på läkemedel. (1177.se)
 • Exempelvis synliggörandet av priser och kodning för att myndigheter bättre ska kunna följa förskrivningen av U-läkemedel och sml- läkemedel för uppföljningsmöjligheter idag är minimal på grund av svårigheter att se dessa läkemedel i statistiken. (sverigesfarmaceuter.se)
 • I motiveringen står att uppsatsen på ett alltigenom föredömligt vis undersöker hur konkurrens påverkar apotekens priser på icke receptbelagda läkemedel. (konkurrensverket.se)
 • Användningen av kundkort vid försäljning av receptbelagda läkemedel i högkostnadsskyddet snedvrider dessutom konkurrensen vilket kan drabba mindre apoteksaktörer. (tlv.se)
 • Dessutom höjdes högkostnadsskyddet för läkemedel vid årsskiftet med 400 kronor. (medrek.se)
 • 28 procent har dessutom klickat hem receptbelagda läkemedel. (market.se)
 • 28 procent har dessutom handlat receptbelagda läkemedel på nätet. (market.se)
 • Receptbelagda behandlingar kan vara antingen orala eller utvärtes medel och inkluderar tabletter eller krämer innehållande exempelvis antibiotika, A-vitaminsyra, bensylperoxid eller azelainsyra. (femmcream.com)
 • Universitetsapoteket kan nås per telefon dygnet runt, och svarar exempelvis på frågor gällande användning av läkemedel. (helsinki.fi)
 • I vårt labb har vi exempelvis hittat piller som innehåller smärtstillande och så kallad "naturlig viagra" som i själva verket innehåller läkemedel, säger Elin Maria Bergsten. (svt.se)
 • Exempelvis får man vid nätköp inte information om att man inte ska använda potensmedel tillsammans med läkemedel mot kärlkramp, eller att en dubbel dos inte ökar effekten utan bara riskerna, säger hon. (svt.se)
 • Paracetamol är den verkningsfulla substansen i läkemedel som exempelvis Alvedon och Panodil. (bohuslaningen.se)
 • Det kan exempelvis handla om smärtstillande läkemedel eller lugnande och antidepressiva läkemedel. (drugsmart.com)
 • Det kan exempelvis handla om starka läkemedel som riskerar att skada eller göra användaren beroende. (drugsmart.com)
 • Exempelvis antibiotika botar en sjukdom som orsakas av bakteriell inflammation, smärtstillande läkemedel lindrar huvudvärk och med hjälp av vaccinationer kan man förebygga sjukdomar. (fimea.fi)
 • godkända biologiska läkemedel som är jämförbara med befintliga biologiska läkemedel vad gäller kvalitet, säkerhet och effekt och som skapar välbehövlig konkurrens på detta område, som är ett av de viktigaste inom den moderna medicinen. (sandoz.se)
 • Genomgår en kortare godkännandeprocess än den för väletablerade växtbaserade läkemedel och det krävs inga studier som visat på effekt. (netdoktor.se)
 • Zyban är ett antidepressivt läkemedel som har visat effekt vid rökavvänjning. (psychologistsagainsttobacco.org)
 • Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. (treated.com)
 • Samarbete mellan läkemedelsindustri och hälso-och sjukvårdspersonal har lett till ett stort antal innovativa läkemedel och har förändrat hur sjukdomar påverkar våra liv. (bayer.com)
 • Ett läkemedel är ett preparat eller ämne vars ändamål är att bota, lindra eller förebygga sjukdomar eller sjukdomssymptom. (fimea.fi)
 • När ett receptbelagt läkemedel hämtas ut från apoteket, försäkrar sig apoteket om att köparen har rätt att ta ut läkemedlet. (fimea.fi)
 • Många känner en viss skepsis mot olika växtbaserade läkemedel och naturläkemedel, men Magnus Nylander menar att oron är obefogad. (netdoktor.se)
 • Växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott - det kan tyckas som en djungel av olika naturliga preparat att välja på. (netdoktor.se)
 • Alla preparat som innehåller progesteron betraktas utgående från sin sammansättning som receptbelagda läkemedel. (evira.fi)
 • Kan dina receptbelagda läkemedel bytas ut mot liknande preparat? (reumatikerforbundet.org)
 • Effekten ska vara den samma som receptbelagda läkemedel men är till skillnad från dessa ett utvärtes preparat. (wikipedia.org)
 • Johannesört gör att minst hälften av våra vanliga läkemedel fungerar sämre, säger Magnus Nylander. (netdoktor.se)
 • Kosttillskott bör inte ersätta en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil, och ska inte ersätta läkemedel. (lifebutiken.se)
 • Vid användning av receptbelagda läkemedel bör läkare informeras om användning av kosttillskott. (lifebutiken.se)
 • Sandoz producerar inte bara traditionella generiska läkemedel. (sandoz.se)
 • Går igenom samma godkännandeprocess som traditionella läkemedel. (netdoktor.se)
 • Man kan ju ställa sig frågan varför traditionella läkemedel är receptbelagda - jo, för att de är så pass farliga. (netdoktor.se)
 • År 2016 blev läkemedel inom läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn under 18 år vilket kan ha påverkat förskrivningen. (janusinfo.se)
 • Huvudansvaret för att beställda läkemedel för en enskild konsument kan expedieras inom 24 timmar flyttas från apoteken till partihandlare med läkemedel. (regeringen.se)
 • Läkemedel med Aciklovir lindrar symptomen för munherpes, och påskyndar läkningen. (wikipedia.org)
 • Med olika former av läkemedel kan man reglera hur snabbt läkemedlet verkar och hur verkan riktas. (fimea.fi)
 • Detta läkemedel används för att behandla symtomen vid inomhus och utomhus allergier. (opsana.com)
 • Detta läkemedel används för att behandla högt blodtryck och för att förhindra bröstsmärtor. (opsana.com)
 • I många fall presenterar de också ett flertal olika varianter av läkemedel som används för att behandla samma problem. (viagraonline.nu)
 • All form av akne går att behandla men det räcker inte att bara tvätta sig "rätt", man behöver även behandla med läkemedel. (doktorn.com)
 • Alprazolam används för att behandla panik- och ångestsyndrom, särskilt om SSRI-läkemedel inte ger önskat terapisvar. (paihdelinkki.fi)
 • Av dessa slängdes omkring 20 procent vilket innebär läkemedel för 4 miljarder kronor. (sverigesradio.se)
 • Under 2018 hämtade knappt en halv miljon patienter någon gång ut ett läkemedel mot diabetes, vilket är en ökning med cirka 56 procent sedan år 2006. (janusinfo.se)
 • För andelen flickor i åldern 10-14 år som fått antidepressivt läkemedel har det skett en ökning med nästan 60 procent mellan 2014 och 2018 och för pojkar drygt 40 procent. (janusinfo.se)
 • Under 2018 hämtade 74 procent kvinnor ut minst ett läkemedel jämfört med 59 procent av männen. (janusinfo.se)
 • Under år 2018 hämtade 6,7 miljoner personer ut minst ett läkemedel. (janusinfo.se)
 • Tetracykliner är en grupp av antibiotika som läkemedel mängden bakterier acne motverkar inflammationen i talgkörteln. (femmcream.com)
 • Läkemedel i denna grupp används också för behandling av epilepsi och muskelspänning och inom psykiatrisk behandling, men denna artikel fokuserar främst på de förstnämnda. (paihdelinkki.fi)
 • Receptbelagda behandlingar kan vara aknebehandlingar som Duac och Differin, men även. (femmcream.com)
 • Behandlingar mot akne och receptbelagda. (femmcream.com)
 • När du köper receptbelagda bantningspiller kan du vara säker på att de har genomgått omfattande kliniska studier och har bevis på att de verkligen fungerar och ger positiva resultat. (healthexpress.eu)
 • Bantningsmedel- läs om bantningspiller som fungerar här" (på sv-SE). (wikipedia.org)
 • Du kan bli dömd för narkotikabrott om du köper narkotikaklassade läkemedel utan recept. (1177.se)
 • Alla narkotikaklassade läkemedel skrivs därför ut av läkare som har utbildning i att dosera och göra individuella bedömningar och uppföljningar av läkemedelsbehandlingar. (drugsmart.com)
 • I det fall ett läkemedel avregistreras är det APL:s uppgift att säkerställa tillhandahållandet till de patienter som fortsatt får läkemedlet förskrivet. (lagen.nu)
 • I så fall, ta vårt läkemedel! (liu.se)
 • Om receptfri behandling inte hjälper mot aknen bör man kontakta sin vårdcentral eller hudläkare för att få effektivare receptbelagda läkemedel. (femmcream.com)
 • Om du misstänker att läkemedel är förfalskade eller säljs olagligt kan du kontakta Läkemedelsverkets arbetsgrupp mot olaglig läkemedelsförsäljning . (1177.se)
 • Om du behöver ta med flytande läkemedel i handbagaget, kontakta Transportstyrelsen för att få mer information. (reseradet.se)
 • Kontakta också vårdcentralen om ryggvärken eller ischiasvärken inte blivit bättre inom ett par veckor eller om smärtstillande läkemedel inte hjälper. (apoteksgruppen.se)
 • Efter anslutning till EU har förutsättningarna för ett enhetligt klassificeringssystem förändrats, vilket beskrivs närmare under rubriken "Gruppering av läkemedel för bruk före och under graviditet" i detta kapitel. (fass.se)
 • Bruk av läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet. (lakemedelsverket.se)
 • Receptfritt läkemedel med nikotin. (apotekhjartat.se)
 • Springmask behandlas med Vanquin, ett receptfritt läkemedel i tablettform eller med ett flytande receptbelagt läkemedel som heter Vermox. (aftonbladet.se)
 • Du får ersättning för dina utlägg för patientavgifter och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet. (nordea.se)
 • och nu - 8 år senare, med användning av receptbelagda tabletter (bl.a. (femmcream.com)
 • Utredningens uppdrag är lämna förslag som säkerställer ett godtagbart skydd för den enskilde vid skador av läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna. (regeringen.se)
 • Sådana läkemedel får säljas utan att vara godkända, registrerade eller omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller en registrering. (lagen.nu)
 • Europeiska kommissionen har ålagt den engelsk-svenska koncernen AstraZeneca böter på 60 miljoner euro för att företaget har missbrukat patentsystemet och förfarandena för saluföring av läkemedel för att blockera eller fördröja marknadsinträdet för generiska läkemedel som konkurrerar med AstraZenecas magsårsmedicin Losec. (europa.eu)
 • Själva spjutspetsen i vår mångsidiga portfölj, som omfattar cirka 1 000 molekyler, är dels vår världsledande position inom biosimilarer, som är den allra senaste tekniken som används för nya läkemedel utan patentskydd, och dels antibiotika, som utgör grunden i hälso- och sjukvårdssystem världen över. (sandoz.se)
 • Regleringen omfattar receptbelagda läkemedel som öppenvårdsapoteket tillhandahåller direkt till konsument. (regeringen.se)