• 2 Nordiska Näringsrekommendationer Bra matvanor Riskanalysens principer Externa experter Andra internationella rekommendationer Nutrition Experimentella studier Folkhälsa Studiekvalitet Översikter över originalartiklar Rickard Bjerselius, Filosofie doktor i zoofysiologi Rådgivningsenheten Den vetenskapligt baserade risk och nyttovärderingen och andra relevanta faktorer utgör grunden för vilken åtgärd som väljs för att minska risken eller öka nyttan med olika livsmedel. (docplayer.se)
  • Då har vi kanske en ypperlig situation att bidra med efterfrågade resultat utan att göra kliniska pröv- ningar på nya patienter vi gör väldesignade retrospektiva studier istället. (docplayer.se)
  • Nu ska vi hantera ickerandomiserade retrospektiva studier eller icke-randomiserade prospektiva studier. (docplayer.se)
  • 4 Produkter, prövningar och prövare att arbeta med studier på medicintekniska produkter. (docplayer.se)
  • Denna bedömning baseras i huvudsak på resultat i kliniska prövningar. (studylibsv.com)
  • Med tradition från klinisk forskning räknas randomiserade kliniska prövningar som den starkaste typen av bevis. (docplayer.se)
  • Lyckas vi med RWE kan vi både denna biten av klinisk läkemedelsutvärdering och den biten vi sedan många år behärskar bra, nämligen randomiserade prospektiva kliniska prövningar. (docplayer.se)
  • Detta är den första randomiserade och kontrollerade studien som testar effekten av a) lågfrekvent EA (n=14) eller b) obehandlad kontroll (n=14) på neuroendokrin funktion genom att mäta pulsatil LH och kortisol sekretion samt genom att testa ovariesteroidernas förmåga att inhibera LH. (researchweb.org)
  • Dessa förhållanden motiverar också att patienter med bronkialcarcinoid och behov av onkologisk handläggning annan än kirurgi handläggs på enheter med samlad kompetens avseende neuroendokrina tumörer, vilket skapar förutsättningar för systematisk utvärdering av behandlingar, och möjlighet att inkludera patienterna i kliniska prövningar. (cancercentrum.se)