• 1783 berättade Charles Blackley (1820-1900) om hälsoeffekter såsom Bronkospasmer och Aphonia (röstförlust, heshet) efter inandning av sporer från mögelarten Penicillium. (lfs-web.se)