• Rökning ökar risken att drabbas av ledgångsreumatism men arv är den allra största riskfaktorn. (lu.se)
 • Örtprodukter för rökning regleras i lagen om tobak och liknande produkter. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Endast örtprodukter för rökning som uppfyller kraven i lagen om tobak och liknande produkter får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. (folkhalsomyndigheten.se)
 • De väldokumenterade hälsofarorna förknippade med rökning har fått många länder att införa höga skatter på tobaksprodukter, starta antirökningskampanjer och införa rökförbud på offentliga platser för att få folk att sluta röka. (wikipedia.org)
 • I den här översikten ligger fokus på att förebygga återfall i rökning, alltså personer som redan lyckats sluta men inte vill trilla dit igen. (janusinfo.se)
 • Laserbehandling mot rökning och snusning i Stockholm Boka tid Bli helt nikotinfri med laserterapi Om du vill eller om du har bestämt dig för att sluta röka eller snusa kan vi hjälpa dig att bli helt nikotinfri med Relief® laserterapi. (web.app)
 • sluta röka för barn, fel och rätt för rökning. (vecteezy.com)
 • Rökning är en aktivitet där man andas in rök från brinnande material, oftast tobak. (wikipedia.org)
 • Rökning av tobak och olika hallucinogener användes för att komma i kontakt med andevärlden. (wikipedia.org)
 • En örtprodukt för rökning är en produkt som är baserad på växter, örter eller frukter, som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Patienter bör rekommenderas att avstå från rökning, eftersom tobak ökar risken för biverkningar i samband med cancerbehandling. (cancercentrum.se)
 • Många tror att det bara handlar om rökning. (web.app)
 • Rökning handlar om att ge dina råvaror en ny och smakrik twist. (liljekvists.com)
 • Så vi kan inte definitivt säga att rökning inte spelar någon roll vid dessa behandlingar, utan det handlar snarare om att det behövs fler studier inom området för att öka kunskapen, säger Antonis Valachis. (cancercentrum.se)
 • Rökning uppstod där i samband med ritualer där shamaner och präster använde droger för att komma i kontakt med andar eller för att frambringa visioner om framtiden. (wikipedia.org)
 • Kunskapsläget är fortfarande osäkert då det gäller eventuella samband mellan rökning och covid-19. (slutarokalinjen.se)
 • Jag skulle exempelvis gärna se en nollvision för rökning bland unga. (lu.se)
 • För att lära mig mer om både min nya grill och om rökning generellt tänkte jag testa på rökning av sidfläsk och tjocka revben. (grillkungen.com)
 • Rapporten, Rökning och cancerbehandling , är framtagen utifrån en systematisk litteraturöversikt och metaanalys och syftar till att undersöka om rökning under cancerbehandling påverkar behandlingens effekt eller risken för toxicitet (biverkningar från behandlingen). (cancercentrum.se)
 • Rapporten och dess slutsatser kan användas av sjukvårdspersonal vid samtal med patienter om hur rökning kan påverka den onkologiska behandlingen. (cancercentrum.se)
 • Han beskrev hur skyterna brände hampafrön: Rökning i Amerika hade troligen sitt ursprung i shamaners rökelseritualer men användes senare också för njutning och i sociala sammanhang. (wikipedia.org)
 • Det är först helt nyligen som rökning har börjat betraktas som något övervägande negativt, och då främst i i-länder i väst. (wikipedia.org)
 • Vad gäller cytostatikabehandling och immunterapi gick det däremot inte att dra slutsatsen att rökning påverkar behandlingen negativt. (cancercentrum.se)
 • Rökning är en av de vanligaste formerna av droganvändning. (wikipedia.org)
 • Rökning på grill - Godare grillning helt enkelt! (liljekvists.com)
 • Prova på rökning på grill och upptäck en helt ny grillvärld, det är smidigt, enkelt och fantastiskt gott. (liljekvists.com)
 • För metoden att behandla livsmedel, se Rökning (matlagning). (wikipedia.org)
 • Rökning under graviditeten ökar inte bara risken för missfall, plötslig spädbarnsdöd och astma hos barnen. (nyteknik.se)
 • Vi har kommit fram till att rökning under strålbehandling och målsökande medicinsk behandling (EGFR-TKI) ökar risken för canceråterfall då behandlingens effekt försämras samt att risken för strålrelaterade biverkningar ökar, säger Antonis Valachis. (cancercentrum.se)
 • Rökning ökar också risken för sjukdomar som kan försämra möjligheterna till återhämtning om man blir sjuk, till exempel hjärt-kärlsjukdomar, KOL och cancer. (slutarokalinjen.se)
 • När flygande blir något arbetarklassen gör, som till exempel rökning, så vill inte längre medelklassen förknippas med det. (lu.se)
 • Ha också i åtanke att rökning kan ta lite tid och kräver lite tålamod, men resultatet kan bli fantastiskt smakrikt. (liljekvists.com)
 • Rökning kan också förvärra besvär med vallningar och svettningar samt förstärka de negativa hälsoeffekterna av den minskade östrogenproduktionen efter klimakteriet. (socialstyrelsen.se)
 • I denna rapport redovisas befolkningens alkoholkonsumtion samt tobaksbruk - rökning och snusning - så som de rapporterats i SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF). (who.int)
 • En systematisk litteraturöversikt innebär att vi söker upp alla befintliga studier som undersökt det här ämnet, alltså rökning och cancerbehandling. (cancercentrum.se)
 • Rökning ökar risken att drabbas av ledgångsreumatism men arv är den allra största riskfaktorn. (lu.se)
 • Deltagarna i undersökningarna svarade på en rad frågor om livsstil (till exempel rökning, alkohol och fysisk aktivitet), tidigare sjukdomar och vad man äter. (lu.se)
 • I beräkningarna togs hänsyn till mammas ålder, utbildningsnivå och rökning samt barnets kön och ordning i syskonskaran, faktorer som har stor betydelse för barns språkutveckling. (lu.se)