• Dessutom har den typ av råttor (Sprague-Dawley råttor) som använts i studien en naturlig benägenhet att utveckla cancertumörer under den tid experimentet pågick. (wikipedia.org)
  • Ett av huvudproblemen som många forskare har fört fram är att Séralini och medarbetare har använt sig av en råttstam (Sprague-Dawley råttor) som är benägen att utveckla tumörer och vars normala livslängd ligger runt två år. (slu.se)
  • Seralinistudien är en forskningsrapport från 2012 publicerad i tidskriften Food and Chemical Toxicology, rörande ett förmodat samband mellan genmodifierad majs och cancertumörer i råttor. (wikipedia.org)
  • Några fick äta vanligt råttfoder med en viss andel genändrad majs tillsatt, några fick genändrad majs och växtskyddsmedel (det glyfosatbaserade medlet "Roundup"), och en annan grupp råttor fick olika doser av enbart växtskyddsmedel. (wikipedia.org)
  • nämligen den att råttor som äter en viss sorts GM-majs och/eller utsätts för herbiciden glyfosat i högre grad utvecklar cancer än råttor som äter konventionellt förädlad majs. (slu.se)
  • För att klargöra detta krävs ett väl tilltaget antal råttor får en kontrolldiet av konventionellt förädlad majs. (slu.se)