• Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård i Stockholms län samt har ett länsövergripande ansvar för patienter som kommer från kriminalvården. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Rättsmedicinalverkets enheter för rättspsykiatri finns i Stockholm och i Göteborg. (rmv.se)
 • Vid Rättspsykiatri Vård Stockholm har miljösamordnare Kamilla Svensson tillsammans med sina medarbetare utvecklat ett gemensamt läkemedelsförråd som visualiseras i en databas. (sverigesmiljomal.se)
 • I samband med psykoterapeuten Margit Norells behandling av Thomas Quick på Säters rättspsykiatriska klinik och rättsdebatten som därpå följde, utsattes svensk rättspsykiatri för kritik, bland annat av författaren Dan Josefsson. (wikipedia.org)
 • Sedan våren 2015 finns en grenspecialitet - rättspsykiatri, och några tilläggsspecialiteter, bland annat beroendemedicin och äldrepsykiatri, som kan vara aktuella. (skane.se)
 • Verksamhetsområde Rättspsykiatri erbjuder både öppen och sluten vård för de patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som har särskilda vårdbehov eller har begått allvarliga brott. (sahlgrenska.se)
 • I uppdraget ingår inte specialiserad beroendevård, specialiserad äldrepsykiatri, svårare ätstörningar, rättspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. (wemind.se)
 • Den 18 maj genomfördes en webbsändning där resultaten för Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri presenterades. (uppdragpsykiskhalsa.se)
 • Dessutom kan personer som får vård inom rättspsykiatri och personer som får vård inom psykiatrin ha liknande sjukdomsbilder. (wikipedia.org)
 • Se även: Rättspsykiatrisk vård Rättspsykiatri eller forensisk psykiatri (engelska forensic psychiatry) är psykiatrins tillämpning inom rättsväsendet. (wikipedia.org)
 • Rättspsykiatri, 100 poäng, som bygger på kursen psykiatri 2. (skolverket.se)
 • I resten av världen skiljer man stenhårt på vanlig psykiatri och rättspsykiatri. (hejlskov.se)
 • Förskrivningsrätten för metylfenidat utökades i december 2008 och gäller nu också för specialister i psykiatri och rättspsykiatri. (janusinfo.se)
 • I samband med psykoterapeuten Margit Norells behandling av Thomas Quick på Säters rättspsykiatriska klinik och rättsdebatten som därpå följde, utsattes svensk rättspsykiatri för kritik, bland annat av författaren Dan Josefsson. (wikipedia.org)
 • I flera, större rapporter har svensk rättspsykiatri kritiserats för bristande samverkan avseende bland annat forskning. (gu.se)
 • För att möjliggöra högkvalitativ, rättspsykiatrisk forskning behöver en nationell plattform, som samlar representanter från svensk rättspsykiatri, etableras. (gu.se)
 • Svensk rättspsykiatri i förändring. (ki.se)
 • Långa vårdtider och svårigheter att slussa ut patienterna i samhället tror jag är en faktor, säger Marianne Kristiansson, professor i rättspsykiatri. (aftonbladet.se)
 • Långa vårdtider är den mest troliga anledningen till att platserna inom rättspsykiatrin är upptagna, enligt Marianne Kristiansson som är överläkare på Rättsmedicinalverket och professor i rättspsykiatri på KI. (aftonbladet.se)
 • Marianne Kristiansson, specialist i rättspsykiatri och vetenskapligt råd, betonar att undersökningarna alltid handlar om bedömningar som är underlag för rätten. (sverigesradio.se)
 • Marianne Kristiansson, överläkare och adjungerad professor i rättspsykiatri, vid Rättsmedicinalverket brukar dela upp stalkers i två tydliga grupper. (metro.se)
 • Marianne Kristiansson, överläkare och adjungerad professor i rättspsykiatri vid Rättsmedicinalverket. (metro.se)
 • Det blev det senare, något som inte förvånar Marianne Kristiansson, överläkare på rättsmedicinalverket och professor i rättspsykiatri. (svt.se)
 • Verksamhetsområde rättspsykiatri vårdar människor med psykisk sjukdom, hjärnskada, allvarlig personlighetsstörning, missbruk och intellektuell funktionsnedsättning, vilket har fått konsekvenser i form av till exempel bristande formell utbildning, kriminalitet, social isolering och utstötthet. (europeos.es)
 • Hej, Begreppen "psykisk störning respektive allvarlig psykisk störning" hör i rättssammanhang hemma inom området rättspsykiatri. (netdoktor.se)
 • Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. (vgregion.se)
 • Verksamhetsområde Rättspsykiatri erbjuder både öppen och sluten vård för de patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som har särskilda vårdbehov eller har begått allvarliga brott. (sahlgrenska.se)
 • Syftet med projektet är att stärka egenmakten och minska självstigmatisering hos patienter och anhöriga med erfarenhet av rättspsykiatri. (arvsfonden.se)
 • Data för rättspsykiatri och för slutenvård inom barn- och vuxenpsykiatrin presenteras inte på regional nivå. (mynewsdesk.com)
 • Fallet med den unga mamman som dödade sina tre barn genom ett plötsligt infall blev en utmaning för samtidens rättspsykiatri. (lakartidningen.se)
 • Ev brott & Rättspsykiatri. (ifokus.se)
 • I nutida rättspsykiatri har kemisk kastrering kommit i bruk som frivillig rehabiliteringsåtgärd för vissa sexualförbrytare , och det har ibland även diskuterats att införa tvångsvis kemisk kastrering som påföljd för brott . (wikipedia.org)
 • Boken handlar om 7-åriga Filippa vars pappa är dömd till rättspsykiatri efter ett svårt brott. (1177.se)
 • Dessutom kan personer som får vård inom rättspsykiatri och personer som får vård inom psykiatrin ha liknande sjukdomsbilder. (wikipedia.org)
 • Djupdykningen i rättspsykiatri fortsätter tillsammans med doktoranden Tova Bennet, knuten till juridiska fakulteten i Lund. (nsph.se)
 • läkare och specialist inom rättspsykiatri. (nok.se)
 • När jag är ute och föreläser på skolor för vårdare och sjuksköterskor brukar jag fråga vad de tänker när de hör ordet rättspsykiatri. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Se även: Rättspsykiatrisk vård Rättspsykiatri är psykiatrins tillämpning inom rättsväsendet. (wikipedia.org)
 • rättspsykiatri, medicinsk specialitet inom gruppen psykiska sjukdomar med främsta uppgift att göra rättspsykiatriska undersökningar och bedriva rättspsykiatrisk vård. (ne.se)
 • Rylander, Gösta & Bendz, Erik: Rättspsykiatri i kort framställning jämte huvuddragen av lagstiftningen rörande psykiskt abnorma. (wikipedia.org)
 • Sedan dess har han arbetat som domstolssekreterare, med rättspsykiatri och vid Lunds universitet. (lu.se)
 • Det hävdar Sten Levander, som arbetat som professor i rättspsykiatri i Norge i många år. (seglorasmedja.se)
 • 4 4 SAMMANFATTNING Välkommen till den första Nysamrapporten om rättspsykiatri I rapporten presenteras nyckeltal på läns- och enhetsnivå för rättspsykiatri. (docplayer.se)
 • Förutsättningarna för psykologiska behandlingar och psykosociala insatser skiljer sig delvis åt mellan rättspsykiatri och allmänpsykiatri. (sbu.se)
 • Hon har varit gästforskare vid Institutionen för Neurovetenskap, sektionen för rättspsykiatri, vid Karolinska Institutet i Huddinge (2006-2008). (su.se)