• Dessa derivat kan fosforyleras till pyridoxal-5-fosfat (PLP) (P5F) och pyridoxamin-5-fosfat (PMP) som är de aktiva coenzymerna. (tonyberglund.se)
  • Pyridoxal och pyridoxamin är former av B6 som finns i animaliska livsmedel och är lättare för kroppen att ta upp. (nordicnutritioncouncil.com)
  • Sex år senare visade Snell att B6 hade två former: pyridoxamin och pyridoxal. (aasraw.com)