• Pyridoxalfosfat (vitamin B6) är en nödvändig kofaktor i den här reaktionen och ibland administreras med L-Dopa, oftast i pyridoxin formen. (wikipedia.org)
  • Även om inget enskilt test kan mäta nivåer av vitaminet, är mätning av pyridoxalfosfat det enklaste sättet att testa detta vitamin i kroppen. (b6vitamin.se)
  • Omvandlingen av 5-HTP till serotonin kräver pyridoxalfosfat (den aktiva formen av vitamin B6) som hjälpämne. (femalebalanceshop.com)
  • Såsom pyridoxin bildar vitaminet koenzymen pyridoxalfosfat som ingår i syntesen av serotonin, noradrenalin, aminosyror, myelinbildande sfingolipid, och hembildande aminolevulinsyra. (wikipedia.org)
  • B-vitaminerna ombildas i kroppen till pyridoxalfosfat, vilket därefter kan verka som koenzym eller ombildas ytterligare. (wikipedia.org)
  • Läkemedel såsom penicillin, isoniazid och hydralazin interagerar med pyridoxalfosfat i kroppen, vilket orsakar ett underskott. (b6vitamin.se)