• De mest typiska är TSNA (Tobaksspecifika nitrosaminer) och bens(a)pyrener som är aromatiska kolväten. (snusbolaget.se)
  • Det betyder att nivån av tungmetaller, nitrosaminer och bens(a)pyrener ligger så lågt att de inte kan anses utgöra någon hälsorisk, lika lite som riskakor, spenat eller bacon (där dessa ämnen i enstaka fall kan förekomma i högre dos). (snusbolaget.se)