• Om problemet r akut, som vid akuta sj lvmordstankar eller akuta psykotiska tillst nd, ska du ta kontakt med psykiatrins jourtelefon (018-535 100). (ahs.ax)
 • Medelsv ra och sv ra ngesttillst nd med en tydlig funktionsneds ttning, samt lindriga tillst nd som inte har f rb ttrats trots adekvat behandling/st d i f rsta linje. (ahs.ax)
 • Psykotiska tillst nd kan komma i skov (periodvis) eller akut och kan vara kortvariga, d v s verg ende eller best ende. (psykjouren.com)
 • Psykos inneb r st rd verklighetsuppfattning med symtom som vanf rest llningar, hallucinationer och f rvirring, ven uppsplittrande tankar. (psykjouren.com)
 • Ett annat tecken till psykos r fr nvaro av sjukdomsinsikt, man inser inte sj lv att man har en psykisk st rning trots att tecknen r uppenbara f r omgivningen. (psykjouren.com)
 • I f rsta hand har R.T. orsakat s rskilt allvarliga st rningar och har inte r tt till f rl ngning av hyresavtalet d hyresr tten r f rverkad. (notisum.se)
 • I f rsta hand g r hyresv rden g llande att hyresr tten r f rverkad genom att R.T. orsakat brand i l genheten den 10 mars 2013, och att detta utg r en s rskilt allvarlig st rning enligt 12 kap. (notisum.se)
 • S rskilt allvarliga st rningar i den mening som avses i 12 kap. (notisum.se)
 • Kr ver s som i alla totalit ra stater, s rskilt i religi st styrda, oerh rd erfarenhet och kompetens att parera. (lege.net)
 • Tankest rningen blir uppenbar och det blir sv rt att kontrollera tankarna, detta kallas accelererat tankef rlopp. (psykjouren.com)
 • Hon har ocks sidosatt sina f rpliktelser genom att p annat s tt vara st rande och inte betala hyror i r tt tid. (notisum.se)
 • Det kan ocks vara fr ga om situationer d r det kan f rutses att en beg ran om r ttelse fr n hyresv rden inte kommer att leda till r ttelse och st rningarna kan betecknas som outh rdliga f r de boende. (notisum.se)
 • Det kan ocks handla om att sv righeternas omfattning l mpar sig b st inom prim r- eller skolh lsov rden. (ahs.ax)
 • Realitetsv rderingen r ocks st rd. (psykjouren.com)
 • En del psykiskt funktionshindrade beh ver ocks professionellt st d med motivering och stimulering till l mpliga fritidsaktiviteter, f r motverkande av isolering och eventuella terfall med kostsam v rd och behandling som f ljd. (rsmhvasternorrland.se)
 • Ungdomar med medelsv r och sv r depression, samt ungdomar med lindrig depression som inte har svarat adekvat p behandling/st d efter 6-8 veckor i f rsta linje (skolh lsov rd, skolpsykolog, h lsocentralen). (ahs.ax)
 • Samtidigt har jag har tr ffat patienter med demensliknande bilder av symtomatologi som efter utredning visar sig vara behandlingsbara minnesst rningar och efter adekvat behandling blivit mer eller mindre terst llda. (psykjouren.com)
 • Ordet "hysterisk" hade p den tiden inneb rden "neurotisk" (om psykisk oh lsa som inte har psykotiska inslag). (psykologiguiden.se)
 • Ibland h nvisar vi till barnr dgivningen, skolh lsov rden, studerandeh lsan, familjer dgivningen eller barnskyddet om vi bed mer att de har b ttre f ruts ttningar att ge st d och hj lp. (ahs.ax)
 • Regeringens samordnare inom psykiatrin Anders Milton anser att gemensamma n mnder r ett bra verktyg f r att till exempel st rka v rden kring m nniskor som b de r missbrukare och har psykisk sjukdom. (rsmhvasternorrland.se)
 • Idag har jag tv ttat, st dit, l st ute p balkongen. (nogg.se)
 • Demens r ett syndrom (symtomkomplex) som r f rv rvat, och best r av st rningar i kognitiva (intellektuella), emotionella och centrala sensomotoriska funktioner (1). (psykjouren.com)
 • Orsaker till dessa kan vara en sv r depression (s k depressiv pseudodemens) eller annan psykisk sjukdom. (psykjouren.com)
 • Medelsv r och sv r ADHD samt lindrig ADHD med kvarvarande problem trots adekvata insatser fr n f rsta linjen (bl.a. gjort de tg rder skolpsykologen rekommenderat). (ahs.ax)
 • Vi beaktar vilket st d man har av m nniskor runt omkring sig och vi v ger in hur stor risken r att sv righeterna f rv rras om man f r v nta. (ahs.ax)