• Det är så vanligt att man till och med tror att vissa fysiska sjukdomar kan förvärras av mentala faktorer såsom stress och ångest. (stegforhalsa.se)
 • Man tror till exempel att åkommor såsom psoriasis, eksem, magsår, högt blodtryck och många typer av hjärtsjukdomar allvarligt påverkas av psykosomatiska problem som stress och ångest. (stegforhalsa.se)
 • Känslomässiga blockeringar: stress och ångest påverkar aktiviteten i vissa celler i immunförsvaret och gör kroppen mer sårbar för andra sjukdomar. (stegforhalsa.se)
 • Stress uppstår i ängsliga eller överväldigande situationer, och dessa kan utlösa åkommor såsom psykosomatiska reaktioner, inklusive spänningshuvudvärk. (stegforhalsa.se)
 • Tio procent av våra patienter har psykosomatiska problem, vilket är en mycket hög siffra, förklarar Jalal Alyas, en av Läkare Utan Gränsers sjuksköterskor. (lakareutangranser.se)
 • Behandlingshem f r barn och ungdomar i ldern 10-18 r, f r barn och ungdomar med sv ra psykiska st rningar och/eller omfattande sociala problem. (sigbritt.se)
 • Medvetenhet om orsaken ger en person en stark shake-up, varefter han ändrar sin inre värld och återhämtar sig, och om inte, fortsätter han att leva med sina problem och sjukdomar. (divineinnerhealth.com)
 • Dessa modifierar era mest subtila kroppar och d kommer inom en mycket n ra framtid m nga av de sjukdomar, som ni nu lider av inte l ngre att vara n got problem f r er. (galacticchannelings.com)
 • Vi anv nder ocks v rt vetenskapliga kunnande inom det medicinska omr det f r att modifiera era genetiska koder, och efter att ni f tt era nya DNA omh ndertagna och f rb ttrade av v ra experter i genetik, kommer ni att ha en biologisk organism som r motst ndskraftig mot sjukdomar, s l nge som ni naturligtvis inte f rorsakar dem genom individuella psykosomatiska problem. (galacticchannelings.com)
 • Ångesten, utöver att den är farlig i sig själv kan också vara anledning till många andra sjukdomar och problem för oss. (spegelrum.se)
 • Det blev tydligt för mig att att vissa inte klarade av att tänka på en mer komplex nivå, och vissa hade mycket dålig utbildning i psykiatri och hade stora problem med att förstå hur allmänna medicinska sjukdomar och infektioner kunde förorsaka psykiatriska symtom. (on-lyme.org)
 • Kombinationen av begränsad kapacitet att lösa problem, dålig utbildning i samspelet mellan kropp och själ och den rigida utformningen av de ekonomistyrningssystem som är en tredje parti i vården skapar en "perfekt storm" som diskriminerar individer med komplexa, kroniska, dyra och dåligt utredda sjukdomar som inte ligger i linje med organisationer som kan neutralisera dessa tre risker. (on-lyme.org)
 • Man tror till exempel att åkommor såsom psoriasis, eksem, magsår, högt blodtryck och många typer av hjärtsjukdomar allvarligt påverkas av psykosomatiska problem som stress och ångest. (stegforhalsa.se)
 • Ett privat behandlingshem avsett för peroner med psykosomatiska sjukdomar och problem. (curlie.org)
 • Fyrtio procent lider av kroniska sjukdomar som diabetes eller högt blodtryck och resten har virus och luftvägsinfektioner, diarré och hudsjukdomar som skabb. (lakareutangranser.se)
 • Enligt statistiken inträffar unga män smärta på bakgrunden av smittsamma sjukdomar och sexuellt överförbara, äldre - på grund av kroniska prostatit eller temperaturförändringar. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Läkaren ansvarar för att bedöma patientens allmänna hälsotillstånd, göra utredningar, ställa diagnos och behandla allt från enklare åkommor till svårare och kroniska sjukdomar. (hh.se)
 • Geriatrikern bedömer förändringen av allmänna hälsoindikatorer, förloppet av kroniska sjukdomar, resultaten av behandlingen för att korrigera de tidigare utförda recepten, de utfärdade rekommendationerna. (industrymedics.com)
 • Han kan också rekommendera periodiskt sjukhusvistelse för att kontrollera utvecklingen av åldersrelaterade och kroniska sjukdomar, förebyggande vistelse i sanatorier, genomgång av hälsoprogram. (industrymedics.com)
 • Läkaren utvecklar en uppsättning rekommendationer så att en äldre person förblir aktiv och oberoende under en längre tid, lider mindre av smärtsyndrom, symtom på kroniska eller åldersrelaterade sjukdomar. (industrymedics.com)
 • Efter sammanlagt tio år som forskare och rådgivare innanför sjukvårdens murar kunde jag tyvärr konstatera att dagens sjukvård inte är designad för att hantera den epidemi av kroniska livsstilssjukdomar och psykiska ohälsa som just nu sköljer över oss (85% av kostnaderna går till kroniska sjukdomar samtidigt som endast 3% av sjukvårdsbudgeten läggs på prevention). (ffc120yo.com)
 • Går kroniska sjukdomar att bota? (newsaboutdisease.com)
 • Efter genomgång av litteraturen, konsultation med kollegor och efter att träffat många liknande patienter, blev det klart att mycket av det vi kalla mentalsjukdomar orsakas av tidigare infektioner och kroniska infektioner, inklusive fästingburna sjukdomar och Lyme-borrelios. (on-lyme.org)
 • Många psykosomatiska (känslomässigt orsakade) symtom t.ex. (eft.se)
 • Människor har också psykosomatiska symtom som huvudvärk, hjärtklappning och andningssvårigheter. (lakareutangranser.se)
 • Yrsel, migrän, astma och eksem är exempel på symtom och sjukdomar som påverkas av psykiska faktorer. (medicinhjuletskraft.se)
 • Sjukdomar i samband med dessa symtom påverkar munhålan eller mag-tarmkanalen. (lannahealthschoolcr.com)
 • Psykosomatiska sjukdomar uppstår när psykisk spänning ger upphov till somatiska symtom. (on-lyme.org)
 • Somatopsykisk sjukdom uppstår när somatiska sjukdomar ger psykiska symtom. (on-lyme.org)
 • Psykologisk forskning och verksamhet g llande arbetsuppgifternas, den fysiska och sociala milj ns samt arbetsorganisationens betydelse f r de anst lldas arbetstillfredsst llelse, trivsel, allm nna psykiska v lbefinnande och oh lsa, fr mst i form av stress och psykosomatiska sjukdomar. (psykologiguiden.se)
 • Fobibetingad rädsla/stress inför elanläggning/arbetssituation som leder till psykosomatiska manifestationer? (praktiskmedicin.se)
 • Så kallad negativ stress kan leda till (i följande ordning): trötthet, utmattning, sjukdomar och sammanbrott. (spelintresse.se)
 • Det är en avslappningsteknik som sägs lindra stress och psykosomatiska sjukdomar. (sverige-apotek.life)
 • Det är så vanligt att man till och med tror att vissa fysiska sjukdomar kan förvärras av mentala faktorer såsom stress och ångest. (stegforhalsa.se)
 • Känslomässiga blockeringar: stress och ångest påverkar aktiviteten i vissa celler i immunförsvaret och gör kroppen mer sårbar för andra sjukdomar. (stegforhalsa.se)
 • Kvinnor från krigsdrabbade länder lider i högre omfattning av psykosomatiska sjukdomar och kronisk smärta, yrsel, matthet, andningssvårigheter, oro och depression. (6miljonerklubben.com)
 • Myeloproliferativa sjukdomar som kronisk myeloisk leukemi, polycytemia vera, bacteriotal piller billig. (sverige-apotek.life)
 • Genom att applicera psykoanalytisk vetenskap på studier inom filosofi och metafysik, upptäckte Keppe att psykisk sjukdom (neuros och psykos), liksom organiska och sociala sjukdomar, är resultatet av att vi förvränger och förstör vår pre-existerande sundhet. (stop.org.br)
 • psykisk/psykosomatisk ohälsa, skador och sjukdomar i nervsystemet samt smärta. (ki.se)
 • Hans slutsats i studien från 1979 var: "Allvarliga medicinska sjukdomar kvarstår odiagnosticerade och patienternas svårigheter klassificeras som 'psykosomatiska' i oroande grad. (kmr.nu)
 • Ovanstående orsaker smärta, obehag och öka sannolikheten för allvarliga sjukdomar, i synnerhet prostatit. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Utifrån grundläggande kunskaper i bedömning och intervention gällande personer med skador och sjukdomar i nervsystemet kunna anpassa strategier och bemötande till en komplex kontext. (ki.se)
 • Även om vissa sjukdomar inte orsakas av psykiska faktorer kan de psykiska faktorerna bli avgörande för hur sjukdomen sedan utvecklas. (medicinhjuletskraft.se)
 • Psykosomatiska sjukdomar är således fysiska sjukdomar som orsakas av själen. (scientology-stockholm.org)
 • Om själen är sjuk kan den skapa psykosomatiska sjukdomar i vår kropp. (varbergpingst.com)
 • Man har forskat om psykosomatiska (kopplingen mellan psykologi och kropp) sjukdomar i åratal. (stegforhalsa.se)
 • Men vanligtvis har vi tjocka lager med nedtryckta känslor och minnen som blockerar och skapar obalans som gör kroppen spänd och mottaglig för sjukdomar. (docplayer.se)
 • Asteni (astenisk syndrom) är en gradvis utvecklande psykopatologisk störning som följer med många sjukdomar i kroppen. (avanta-medical.com)
 • Ordet "psykosomatisk" betyder att sinnet gör kroppen sjuk, eller sjukdomar orsakade av sinnet. (volunteerministers.org)
 • Läs till exempel boken Kroppen talar till dig om de känslomässiga blockeringar som enligt Lise Bourbeau ligger som grund för våra vanliga sjukdomar eller streckläs en både spännande och tankeväckande psykologisk triller av Karin Alvtegen . (blogspot.com)
 • Alla är livsstilsberoende eller psykosomatiska, men likväl är vårdapparaten inriktad på kroppens biologiska sjukdomar. (6miljonerklubben.com)
 • Sjukdomar i kroppens skelett i livmoderhalscellen (osteokondros, Titzes syndrom, interkostal neuralgi, en följd av skolios och förskjutning av inre organ). (ensayosclinicoscuba.com)
 • Förhöjt blodtryck, kärlkramp och hjärtinfarkt är sjukdomar med tydliga psykosomatiska inslag. (medicinhjuletskraft.se)
 • Metaboliska sjukdomar som högt blodtryck eller förhöjda blodlipidnivåer och fetma kan uppstå. (fitness-n-health.com)
 • Att det tar så lång tid att få en diagnos beror bland annat på att många av fibromyalgisymptomen också är vanliga vid andra sjukdomar och att det därför är lätt att till en början bli diagnostiserad med en annan sjukdom i stället för FM. (fibromyalgi.se)
 • Denna sjukdom hör till gruppen psykosomatiska sjukdomar. (avanta-medical.com)
 • En Schroth botemedel kan förebygga och lindra sjukdomar, men också vara början på en hållbar viktminskning. (fitness-n-health.com)
 • På detta vis kan de bota sjukdomar som västerländsk medicin ännu inte känner till metoder för. (docplayer.se)
 • Måttlig frustration är inte farlig, men om den blir för stor eller för stark kan den leda till psykiska störningar och/eller psykosomatiska sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Dental sjukdomar och infektioner i munhålan är en vanlig anledning till att en sur smak uppträder i munnen. (lannahealthschoolcr.com)
 • Ni kommer ocks att kunna f rb ttra en massa inom det medicinska omr det, betr ffande hur man botar sjukdomar, som ni kanske lider av. (galacticchannelings.com)
 • De psykiatriska angreppen på människosjälen och kanske mest på- tagligt, de psykosomatiska tar form i astma, fetma, magsår, inresekretoriska störningar, allergier osv. (svensktidskrift.se)
 • I motsats till psykoanalytiska, psykologiska, psykosomatiska och psykiatriska inriktningar påpekar Keppe att de viktigaste orsakerna till mentala och även kroppsliga sjukdomar är relaterade till psykiska faktorer. (stop.org.br)
 • Vi har också träffat människor som fått psykotiska sjukdomar eller djupa depressioner, dem måste vi remittera till det psykiatriska sjukhuset i Sana'a. (lakareutangranser.se)
 • Därför ansågs reningsbad efter vissa handlingar eller tillstånd - vidrörande av orena föremål och sjukdomar - som rituella handlingar. (wikipedia.org)
 • Det händer sålunda att i vissa sjukdomar behöver en person inte en läkare, men en psykolog som kan förstå de grundläggande orsakerna till detta tillstånd, för att hitta ett sätt att läka patienten emotionellt. (divineinnerhealth.com)
 • Jag visade mina observationer om sambandet mellan Lyme-borrelios/fästingburna sjukdomar och mentalsjukdomar för mina kollegor som arbetade som specialister i infektionsmedicin och andra medicinska kollegor och blev förbryllad över att vissa hade svårt att se dessa samband och vissa av dem blev mycket defensiva. (on-lyme.org)
 • Trots att jag är övertygad om att jag mött psykiska störningar orsakade av Lyme-borrelios och fästingburna sjukdomar under hela min karriär, så blev jag mycket mer involverad efter att en infektionsspecialist remitterat en extremt sjuk patient till mig. (on-lyme.org)
 • Medförfattarna har skrivit om bland annat skärmstress, psykosomatiska besvär hos flyktingbarn och betydelsen av fysisk aktivitet. (lakartidningen.se)
 • Alexander formulerade bland annat teorin om konfliktspecifika psykosomatiska sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Mag- och matsmältningsbesvär och psykosomatiska sjukdomar som diabetes, astma och migrän kan lindras, ja ibland botas med hjälp av yoga. (yoga.se)
 • När situationen är återkommande kan det dock orsaka sjukdomar som diabetes, depression, insulinresistens, hypertoni och autoimmuna sjukdomar. (utforskasinnet.se)
 • ilska är energi som riktas inuti en person, för att skydda sitt territorium, men om det inte avlägsnas i tid, då kan endokrina störningar, hjärtsjukdomar, synproblem, sexuellt överförbara sjukdomar resultera i viktökning. (divineinnerhealth.com)
 • Artikeln visar att lärare är särskilt duktiga på att upptäcka symptom sammankopplade med hyperkinetiska sjukdomar medan föräldrar har lättare att upptäcka symptom kopplade till depressiva sjukdomar. (skolverket.se)
 • I ljuset av detta kan de psykosomatiska symptomen betraktas som ett skydd för individens rätt till existens, på samma sätt som neurotiska symptom bestraffar och ersätter otillåtna libidinösa impulser och önskningar. (psykodynamisktforum.se)
 • Syra i munnen för sjukdomar i mag-tarmkanalen kan åtföljas av andra symptom - svaghet, böjning eller illamående. (lannahealthschoolcr.com)
 • Arbetsuppgifterna best r i huvudsak av bed mning, behandling och rehabilitering av b de vuxna och ungdomar med sjukdomar och skador i r relse- och st djeorganen men ven andra diagnoser, s som neurologiska tillst nd och psykosomatiska besv r. (vakanser.se)
 • Hos oss kommer du att arbeta med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med sjukdomar och skador i rörelse- och stödjeorganen, men även med andra diagnoser såsom neurologiska tillstånd och psykosomatiska besvär. (praktikertjanst.se)
 • I ett försök att förstå deras syn på etiologi av psykiska sjukdomar, verkar det som att många av dessa läkare tror att mentalsjukdomar bara uppstår utan någon biolotisk patofysiologisk bas. (on-lyme.org)
 • Rapporten från Folkhälsomyndigheten visar dessutom att de psykosomatiska symptomen nu verkar bli vanligare också bland yngre elever (11-åringar). (skolverket.se)
 • Alla dessa sammanhängande syndrom kan i sin tur orsaka psykosomatiska sjukdomar. (spegelrum.se)
 • Hubbard vann framträdande med sin bok Dianetics: The Modern Science of Mental Health (1950), i vilket han redogjorde en form av terapi (Dianetik) för härdning emotionella och psykosomatiska sjukdomar och förbättra livet. (mb-soft.com)
 • Sjukdomar vid vilka avvikelser i ett organs funktion ansågs bero på psykologiska faktorer började kallades psykosomatiska. (medicinhjuletskraft.se)
 • Dödsfall av närstående, skilsmässa/separation och att bli arbetslös m fl kan medföra psykosomatiska sjukdomar, liksom relationsproblem i familjen och arbetsnarkomani. (medicinhjuletskraft.se)
 • Vidare menar McDougall (1989) att de psykosomatiska tillstånden fungerar som ett skydd mot primitiva önskningar av libidinösa eller narcissistiska slag vilka upplevs som livshotande. (psykodynamisktforum.se)
 • Studera statistik sjukdomar bland befolkningen i vårt land kan inte bortse från den snabba tillväxten av den sjuka gastroduodenal reflux. (sverige-apotek.life)
 • L. Ron Hubbard upptäckte den enda källan till mardrömmar, omotiverad rädsla, upprördhet, osäkerhet och psykosomatiska sjukdomar - det reaktiva sinnet. (scientology-stockholm.org)
 • Hon presenterar begreppet psykosomatos som beskriver individer vars mentala organisationer begränsat deras strategier att hantera oroande fantasier och upplevelser till psykosomatiska uttryck. (psykodynamisktforum.se)