• Nätverket permanentades i anslutning till en nationell workshop i psykometri vid Högskolan Kristianstad i juni 2013. (hkr.se)
 • För begreppet med samma namn inom det paranormala, se psykometri (paranormal). (wikipedia.org)
 • PMhealth är ett nationellt nätverk för forskare med ett aktivt intresse avseende metodologisk och tillämpad psykometri och metrologi inom hälsovetenskaperna. (hkr.se)
 • Skriv in "PMhealth" (ett ord, inga citattecken) i sökfältet och "PMhealth - Psykometri och metrologi inom hälsovetenskaperna" ska dyka upp i träfflistan. (hkr.se)
 • Årets nationella workshop i Psykometri och Metrologi inom hälsovetenskaperna kommer att gå av stapeln vid Högskolan Kristianstad, den 11-13 juni 2019. (hkr.se)
 • PMhealth - Psykometri. (hkr.se)
 • Idén till PMhealth föddes ur en forskarutbildnings- och postdoc-kurs i psykometri för hälsovetenskaperna som gavs inom Vårdalinstitutet under åren 2007 till 2014. (hkr.se)
 • Psykometri är en statistisk disciplin som avser att kvalitetsgranska psykologiska test. (wikipedia.org)
 • Psykometri - från latinets psychometriʹa, av psyke och -metri (mätning) - är ett forskningsområde inom statistik som fokuserar på utveckling av metoder för att analysera och utvärdera psykologiska test och kunskapsprov , men kan också syfta på de matematiskt-statistiska tekniker som används för att utveckla mätinstrument för bestämning av till exempel mentala förmågor, attityder och olika slags prestationer - inte minst vid kunskapsprov. (wikipedia.org)
 • Psykometri - vetenskapen om psykologiska mätningar - avhandlas i ett kapitel och boken omfattar även resonemang om personalekonomiska aspekter på urvalsproblematiken. (buresund.se)
 • Masterutbildningen i statistik vid Uppsala universitet ger en solid grund i statistisk teori samt fördjupning inom områden såsom ekonometri, psykometri och biostatistik. (uu.se)
 • Moment 1: Psykometri och statistik, 4.5 högskolepoäng (Psychometrics and statistics) Det första momentet på kursen ger en introduktion till psykometri och statistik som används inom området differentiell psykologi. (ki.se)
 • Moment 1: Psykometri och statistik Kursmomentet om psykometri och statistik utvärderas genom 1) deltagande i obligatoriska laborationer och räkneövningar 2) muntlig examination i grupp På de obligatoriska laborationerna (examinationsuppgift 1) och den muntliga examinationen (examinationsuppgift 2) ges något av betygen Godkänd/Underkänd. (ki.se)
 • Första momentet heter psykometri och statistik och är på 6 högskolepoäng. (ki.se)
 • Vi tränar också på psykometri - att läsa av energier i föremål och foton. (karmaklubben.se)
 • Författarna förklarar när det kan vara aktuellt att testa, går igenom relevant psykometri samt hur man väljer testmetod. (smakprov.se)
 • Som övning får studenten träna sig i ett differentialpsykologiskt perspektiv och psykologiskt förhållningssätt genom att i en laboration prova på att utvärdera och revidera ett test samt även genom att studera etablerade test och diskutera dess tillförlitlighet, tolkning, psykometri, m.m. (ki.se)
 • 2 Etikprövningsansökan till EPN med tillhörande handlingar som ska ingå i metod där dessa presenteras med psykometri och referens samt specifikt formulering kring information och samtycke för deltagande för aktiv och målsman för aktiv under 18 år. (gymnastik.se)
 • Om du är legitimerad psykolog eller tidigare har utbildat dig i ett testverktyg, behöver du inte delta i utbildningsdagen Psykometri & begåvningstest samt uppföljningsdagen. (psytest.se)
 • För begreppet med samma namn inom det paranormala, se psykometri (paranormal). (wikipedia.org)
 • Han håller föredrag om bl a spontana paranormala upplevelser och psykometri-fenomenet, när man får information via ett föremål. (parapsykologi.se)
 • Detta är alltså en kombination mellan psykometri och andekontakt. (wikipedia.org)
 • Djur & växter, färger, psykometri mm och för den som vill prova på andekontakt. (medialvagledning.info)
 • Kursen behandlar teoretiska antaganden, begrepp och tillämpning inom psykometri. (ki.se)
 • Psykometri består av statistiska analyser av datamängder som är insamlade med det test som man utvärderar. (wikipedia.org)
 • mätning inom psykologi (psykometri), framförallt inriktat mot mer avancerade statistiska analysmetoder (t ex strukturekvationsmodellering, SEM) för att testa teoretiska modeller och mäta förändring inom idrotts- och hälsopsykologi och psykologi. (gu.se)
 • I denna kurs arbetar vi mer med kontakt till andevärlden, psykometri, tarot med mera. (amadeusdivine.com)
 • Psykometri är dock inte en metod för att mäta psyket eller personligheten, utan en metod att mäta/utvärdera tester som säger sig mäta psyket/personligheten. (wikipedia.org)
 • Livskvalitet, hälsa och psykometri i en svensk normalpopulation. (gu.se)
 • Begreppet används ofta inom exempelvis mätteknik och psykometri . (wikipedia.org)
 • Även diagnosticering av kliniska diagnoser och utvärdering av samarbeten kan innehålla inslag psykometri. (fogis.se)
 • Det r klart att man skaffar sig erfarenhet med ren, men jag tror inte man r mer medial n r man har 25 rs erfarenhet n vid 5 r, d remot kanske en st rre vana att "ta hand om" personer i sv ra situationer. (taraza.se)
 • Han har ver ett decennium arbetat med energibalansering med tapping och Havening av m nniskor med sv r stress och traumatiska upplevelser i bland annat Rwanda, Kongo och med flyktingar p Lesvos. (jordstralningscentrum.se)
 • Det första momentet på kursen ger en introduktion till psykometri. (ki.se)
 • Den andra veckan får du prova på psykometri - att läsa av energifält. (anglaenergi.se)
 • Thomas har långvarig erfarenhet inom mätmetodologi och tillämpad psykometri inom marknadsföring och på senare år även inom hälsovetenskaperna. (hkr.se)
 • Inför denna kurs, steg 1, är de avsnitt i boken som handlar om psykometri aktuella. (dinvagfram.se)
 • Forskningen inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är primärt inriktad på området emotionell dysreglering och depression hos ungdomar och inkluderar behandlingsforskning och forskning inom psykometri och biomarkörer. (umu.se)
 • Vi lär oss psykometri, gräver i gamla mordfall och träffar en professor i parapsykologi. (vemihelvete.se)