• De senaste 10 åren har jag arbetat både som som klinisk psykolog och som organisationskonsult. (mariestrandberg.com)
 • Leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi, Specialist i neuropsykologi. (gu.se)
 • Birgit är norsk psykolog, specialiserad i klinisk psykologi (barn och ungdom). (gck.nu)
 • Av särskild vikt för anställningen är sökandes erfarenhet av klinisk verksamhet som psykolog med behandling genom kognitiv beteendeterapi. (varbi.com)
 • Hösten 2017 påbörjade jag min nuvarande specialisering på Master nivå inom Klinisk Psykologi som ska leda till en framtida legitimation som Psykolog i Sverige. (familjeterapeuterna.com)
 • Jag är legitimerad psykolog sedan 2000, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning sedan 2005, certifierad psykoterapihandlare i KBT sedan 2009, specialist i klinisk psykologi med inriktning psykologisk behandling/psykoterapi sedan 2014. (ceciliacroonaolde.com)
 • Sedan har jag förutom grundutbildningen i hypnos en 2-årig utbildning i klinisk hypnos som är speciellt inriktad på psykosomatik och smärta och jag har arbetat med hypnos som en del i psykoterapi sedan 2002. (psykoterapigunn.se)
 • Solbakken skrev sin doktorgrad om betydningen av affektintegrasjon for psykopatologi og psykoterapi og har forfattet en rekke publikasjoner innen klinisk psykologi og psykoterapiforskning i både nasjonale og internasjonale publiseringskanaler. (istdp.no)
 • Han er førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. (istdp.no)
 • Dr. Allan Abbass er professor i psykiatri og psykologi ved Dalhousie Universitetet i Halifax, Canada og leder av Centre for Emotions and Health samme sted. (istdp.no)
 • En studie ledd av Gerhard Andersson professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och Karolinska institutet, ska nu försöka fånga upp de kvinnor som idag inte söker hjälp för sina psykiska besvär efter bröstcancer. (wordpress.com)
 • Han har en bistilling ved Psykologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen hvor han bl.a. underviser i ISTDP på profesjonsstudiet i psykologi. (istdp.no)
 • Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. (varbi.com)
 • Centrum för psykiatri-forskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Stockholms läns landsting. (sfkbt.se)
 • Vi söker nu efter en universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. (varbi.com)
 • Arbetsområdet är i första hand klinisk psykologi med inriktning behandling med kognitiv beteendeterapi, men även arbete inom psykologins övriga områden utgör en viktig bas för anställningen, såsom exempelvis arbets- och organisationspsykologi, personlighetspsykologi eller socialpsykologi. (varbi.com)
 • Forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård söker nu en projektledare, omfattande 50% i 12 månader för att starta ett forskningsprojekt på Gotland. (mynetworkglobal.com)
 • Jag undervisar bland annat i psykoanalytisk och existentiell-humanistisk psykologi samt genusperspektiv. (gu.se)
 • Min forskning rör relationen mellan klinisk praktik och forskning, hur klientens erfarenheter och upplevelser kan utgöra fokus i klinisk verksamhet samt villkoren för klinisk verksamhet. (gu.se)
 • En högskoleexamen inom beteendevetenskap, folkhälsovetenskap, klinisk psykologi, pedagogik, socialt arbete, vårdvetenskap eller näraliggande område samt praktisk erfarenhet av arbete med unga är nödvändiga förutsättningar för arbetet. (mynetworkglobal.com)
 • Vikariat for spesialist i klinisk psykologi Vilkår for bruk av vikar Vilkårene for bruk av vikar går frem av paragraf 5 og 6 i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter. (tom3-conference.info)
 • Lege eller spesialist i klinisk psykologi må ha sin egen personlige avtale om direkte oppgjør med Helfo. (tom3-conference.info)
 • För att fördjupa mina kunskaper i psykologi har jag även högskolepoäng inom organisationspsykologi från Mittuniversitet och förhandling vid Yale University, USA. (familjeterapeuterna.com)
 • Jag har fått medel från RJ för att etablera ett internationellt, interdisciplinärt nätverk med forskare som intresserar sig för narrativ, kultur och klinisk verksamhet. (gu.se)
 • Alle veilederene mottar i tillegg klinisk veiledning fra Dr. Abbass. (istdp.no)
 • Dessutom skriver jag om hur litteratur, konst och musik kan integreras i klinisk verksamhet. (gu.se)
 • Narrativ och kulturella uttryck i klinisk verksamhet. (gu.se)
 • Jonas Sharma-Bakkevig er psykologspesialist (klinisk voksenpsykologi), og arbeider som kliniker, veileder og foreleser. (istdp.no)
 • Klinisk psykologi er den del av psykologien som omfatter forståelse og behandling av psykiske lidelser , og er en av av mange former for anvendt psykologi . (wikipedia.org)
 • Konferensen kommer att hållas 22-23 september 2016 vid Fakulteten för psykologi vid Universitetet i Bergen. (liu.se)
 • Klinisk psykologi (abnormal psykologi og terapimetoder) omfatter beskrivelse og klassifisering av sinnslidelser og forskning om årsaker til dem og behandlingsteknikker. (wikipedia.org)
 • Abnormal psychology Denna psykologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. (wikipedia.org)