• Jag disputerade i februari 2017 med avhandlingen Planting and survivability of Douglas Fir ( Pseudotsuga menziesii (Mirb. (lnu.se)
  • Douglasgranen ( Pseudotsuga menziesii (Mirb. (lnu.se)
  • and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb. (lnu.se)
  • De kan bli över hundra meter höga, men det högsta trädet som någonsin noterats är en douglasgran (Pseudotsuga menziesii) vilken år 1895 fälldes vid Vancouver i Kanada. (wikipedia.org)
  • Barrväxter som idegran Taxus , tuja Thuja , blågran och sockertoppsgran Picea glauca , ädelgran Abies , en Juniperus , ädelcypress Chamaecyparis , douglasgran Pseudotsuga menziesii , hemlock Tsuga . (alltomtradgard.se)
  • Douglasgran, Pseudotsuga menziesii, odlas i Sverige och Tyskland men kan också påträffas vild. (bord.nu)
  • Inom Arboretum Mustila förekommer trädet både i Hasselbranten och Sydbranten väster om de stora douglasgranarna ( Pseudotsuga menziesii ). (mustila.fi)
  • Boel skriver: "De imponerande träden i den tempererade regnskogen var douglasgran (Pseudotsuga menziesii) med tjock och häftig bark som kan stå emot skogsbränder, sitkagran (Picea sitchensis), hemlockgran (Tsuga heterophylla) och sist men inte minst jättetujan (Thuja plicata) som användes flitigt av First Nation people. (blogspot.com)