• Produkten är baserad på den aktiva bakterien Pseudomonas chlororaphis som även ingår i betningsmedlena Cedomon och Cerall. (lantmannen.se)
 • Den mörka ringrötan orsakas av bakterien Pseudomonas solanacearum . (svenskpotatis.se)
 • Vid allvarlig KOL, framförallt vid allvarliga bronkiektasier, förekommer även pneumoni orsakad av Klebsiella , Pseudomonas aeruginosa och andra gramnegativa bakterier. (internetmedicin.se)
 • Sekundärpatogena bakterier är Proteus mirabilis , Pseudomonas- och Klebsiella -arter samt enterokocker. (janusinfo.se)
 • Vi kunde bara isolera bakteriofager från två släkten av gramnegativa bakterier som vi hade samlat in, Pseudomonas aeruginosa och Escherichia coli , som få antibiotika rår på, säger Inga Bazukyan. (forskning.se)
 • Det rörde sig av både heterotrofa bakterier och jordbakterien pseudomonas aeruginosa (PA). (mitti.se)
 • Används i sötvatten vid bakteriell sjukdom som Columnaris sjukdom samt infektioner av Aeromonas eller Pseudomonas bakterier. (dogman.se)
 • DAX Ytdesinfektion Plus uppfyller bl.a. standarden EN 13697 och har dokumenterad effekt på bakterier som Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus och Entereoccocus hirae. (inkclub.com)
 • Bakterier fra en række forskellige familier og slægter, fx Pseudomonas og Bacillus , kan anvende nitrat som iltningsmiddel ved omsætningen af organisk stof , når der ikke er fri ilt til stede (anaerobe forhold). (denstoredanske.dk)
 • Man fann fem olika multiresistenta bakterier: Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii complex, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, och Klebsiella pneumoniae. (nyhetsbanken.se)
 • Conroy Care Kit förstör gram-positiva och gram-negativa bakterier inklusive Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium terrae och Enterococcus hirae. (triolab.se)
 • S-Gentamicin är ett aminoglykosidantibiotikum som har brett spektrum med god antibakteriell effekt på gramnegativa bakterier inkl Pseudomonas aeruginosa och många grampositiva kocker, speciellt penicillinasproducerande stafylokocker. (regionblekinge.se)
 • beskriver valideringen med ymp och påvisning av Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridia, Candida albicans och gallsaltstoleranta gramnegativa bakterier . (pharmacontrol.se)
 • Pseudomonas aeruginosa kan bland annat orsaka lunginfektion och Escherichia coli kan orsaka infektioner i bland annat urinvägarna och tarmarna. (forskning.se)
 • Microbiological information: The product has showed effect on the following organisms: - Staphylococcus auerus - Enterococcus hirae - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Candida albicans - Mycobacterium avium - Mycobacterium terrae - Human Rota virus - Adenovirus - Vaccinavirus - Bovine Viral Diarrhea (BVDV) (surrogate of HCV) Lagring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i väl försluten originalförpackning. (inkclub.com)
 • Vanligen orsakas inflammationen av bakterien Staphylococcus aureus, men ibland kan orsaken vara bakterien Pseudomonas, som trivs i smutsiga bubbelpooler. (kaypahoito.fi)
 • Proteus , Pseudomonas och Klebsiella spp kan vara stenbildande beroende på att dessa arter bildar ureas. (janusinfo.se)
 • Samma problem gäller dock även multiresistenta Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter-arter. (lakartidningen.se)
 • Samma behandlingsproblem som vid ESBL CARBA gäller även multiresistenta Acinetobacter-arter och Pseudomonas aeruginosa, vilka oftast orsakar nosokomiala infektioner hos svårt sjuka patienter [9]. (lakartidningen.se)
 • multiresistent Pseudomonas aerigunosa och Acinetobacter baumanii. (regionvarmland.se)
 • Andra bakteriearter, hos vilka enzymet har konstaterats, är Acinetobacter och Pseudomonas . (ruokavirasto.fi)
 • TOBI Podhaler används för att behandla lunginfektioner som orsakas av bakterien Pseudomonas aeruginosa hos patienter från 6 års ålder med cystisk fibros. (apoteket.se)
 • Denna antikropp har rapporterats som markör för infektion med Pseudomonas hos patienter med cystisk fibros. (sahlgrenska.se)
 • Tobi Podhaler är ett antibiotikum för behandling av infektion i luftvägarna med bakterien Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros. (tlv.se)
 • Tobramycin PARI (tobramycin) är avsett för hantering av kronisk lunginfektion på grund av Pseudomonas aeruginosa hos patienter i åldern 6 år och äldre med cystisk fibros (CF). (lakemedelsverket.se)
 • No significant differences were observed between cotton and wood workers regarding antibody activity against Pseudomonas syringae and Enterobacter agglomerans. (gu.se)
 • Emellertid, Ralstonia modellen är betydligt underutforskad i jämförelse med andra modeller som involverar bakteriella växtpatogener, såsom Pseudomonas syringae i Arabidopsis . (jove.com)
 • 3. Bakterieangrepp - Pseudomonas syringae. (vaxteko.nu)
 • Produkten är baserad på den aktiva bakterien Pseudomonas chlororaphis som även ingår i betningsmedlena Cedomon och Cerall. (lantmannen.se)
 • Dessa två medel består av en naturligt förekommande jordbakterie, Pseudomonas chlororaphis , och används som betningsmedel på utsäde av spannmål och trindsäd i både konventionellt och ekologiskt jordbruk. (jordbruksverket.se)
 • Experimenten utfördes med bakteriearten Pseudomonas aeruginosa, en vanlig jordbakterie som kan ge mycket svårbehandlade infektioner hos människor och djur. (uu.se)
 • De studerade typ VI-sekretionssystem i Pseudomonas aeruginosa, en jordbakterie som kan orsaka svåra infektioner i mag-tarmkanalen, blodet och lungorna. (mynewsdesk.com)
 • En misstänkt orsak har varit en infektion orsakad av bakterien pseudomonas aeruginosa. (uppsala.se)
 • Det har varierande aktivitet mot Pseudomonas aeruginosa och Enterococcus spp. (lakemedelsverket.se)
 • Forskning har visat att oreganoolja har effekt på bland annat e-coli och pseudomonas aeruginosa. (kurera.se)
 • Pseudomonas aeruginosa är en allmänt utbredd jordbakterie av släktet Pseudomonas. (wikipedia.org)
 • I laboratoriet har man kunnat visa att frukten har antibakteriella egenskaper mot vissa former av E. coli och Pseudomonas. (lakemedelsvarlden.se)
 • Pseudomonas aeruginosa är en gramnegativ, aerob, stavformad bakterie. (wikipedia.org)
 • Arten Pseudomonas fluorescens är en av de vanligaste självlysande bakterierna. (wikipedia.org)
 • Stammar av Pseudomonas kan med tiden bli resistenta mot behandling med antibiotika. (apoteket.se)
 • Doktorandens projekt kommer att utvidga ramverket för evolutionära prognoser till flera stammar av humanpatogenen Pseudomonas aeruginosa för att utforska evolutionär förutsägbarhet, utveckla prognosmetoder samt att bestämma relevansen av experimentell evolution i förhållanden till naturliga populationer. (arbetsgivarverket.se)
 • Analys: Pseudomonas elastas IgG, Pseudomonas exotoxin A IgG, Pseudomonas alkaliskt proteas IgG utförs alltid tillsammans. (karolinska.se)
 • Höga titrar anti-exotoxin A i blodet ökar chans till överlevnad vid Pseudomonas-sepsis. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I extremt allvarliga fall och med sjukdomar som orsakas av Pseudomonas delas den dagliga dosen i tre injektioner. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Till skillnad från det ovan beskrivna tillståndet, som uppkom sporadiskt och utan gemensam epidemiologi, så beskrevs ett utbrott med liknande symtom hos 40 barn i Alberta, Kanada, med tydlig epidemiologisk koppling till en kommunal plaskdamm som var kraftigt koloniserad med Pseudomonas aeruginosa. (lakartidningen.se)
 • Imipenem og meropenem er baktericide overfor de fleste grampositive og gramnegative aerobe og anaerobe bakteriearter, med unntak av enkelte stammer av Pseudomonas aeruginosa og andre ikke-fermenterende gramnegative stavbakterier. (legemiddelhandboka.no)
 • Pseudomonas aeruginosa är en aerob, icke sporbildande gramnegativ stavbakterie inom genus Pseudomonas . (folkhalsomyndigheten.se)
 • Varbakterien Pseudomonas aeruginosa (pyocyanea) som har endast en cilie . (wikipedia.org)
 • Pseudomonas aeruginosa kunde isoleras från ihåliga leksaker från en lekhörna i badet samt från botten av en grund bassäng. (lakartidningen.se)
 • Peter Lind , Institutionen för molekylärbiologi: Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa. (umu.se)
 • Pseudomonas ger utslag och kan ge fysiska besvär som till exempel feber, huvudvärk och illamående. (sodertalje.se)
 • Pseudomonas aeruginosa finns ofta i vatten och genom att dricka kontaminerat vatten kan man bli smittad. (wikipedia.org)
 • Och efter IV-kuren i mars var vi så rädda för att Simon skulle få Pseudomonas igen via stillastående vatten på dagis, så då slutade han helt. (cystiskfibros.se)