• Protrombin er en glykoprotein som produseres i levern ved hjelp av vitamin K og har en halveringstid på 60 timer. (wikipedia.org)
 • Protrombin (faktor II) är en glykoprotein som syntetiseras i levern under närvaro av vitamin K och har en halveringstid på 60 timmar. (wikipedia.org)
 • Den lagras sedan i levern där den bildar koagulationsämnet och proteinenzymet protrombin. (kurera.se)
 • Antikoagulanter av indirekt verkan är så kallade eftersom de påverkar skapandet av protrombin i levern och påverkar inte själva koaguleringen direkt. (cghomehealth.com)
 • Indirekta antikoagulantia minskar produktionen av ämnen som påverkar koagulering, de minskar också produktionen av protrombin i levern och är antagonister av vitamin K. (cghomehealth.com)
 • Vitamin K medverkar till att det i levern bildas protrombin. (speakeasypress.com)
 • K-vitamin är nödvändigt för bildningen av flera koagulationsfaktorer i levern: protrombin (faktor II), faktorerna VII, IX och X samt de koagulationshämmande faktorerna protein C och protein S. Dessutom deltar vitaminet i bildningen av proteinet osteokalcin i benvävnaden. (herbalista.se)
 • Kalk aktiverar protrombin som omvandlar fibrinogen till fibrin. (kurera.se)
 • Det är en av de så kallade koagulations-faktorerna (faktor I) och spelar en central roll i blodkoagulationen: Protrombin och kalciumfibrinogen omvandlas till fibrin, en viktig del av blodproppen (trombus). (octapharma.se)
 • En annan vanlig genetisk riskfaktor är en variant av genen för protrombin (faktor II). (dynamiccode.com)
 • K-vitamin är nödvändigt för bildandet av protrombin och andra koagulationsfaktorer som kallas faktor VII, IX och X. (pharmanord.se)
 • K-vitamin är ett fettlösligt näringsämne, som är nödvändigt för bildning av protrombin som bidrar till att blodet koagulerar. (kurera.se)
 • Det måste syntetiseras från proteinet protrombin, det kräver en lever, ipratropium säkert recept. (soundthief.com)
 • Förhållandet mellan protrombin index och området fibros påverkades inte signifikant av icke-fibrotiska. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Långvarig behandling är nödvändig för att styra den cellulära sammansättningen av blod, protrombin Index, lever- och njurfunktion. (soundthief.com)
 • Med vårt test får du reda på om du bär på någon av de två vanligaste varianterna, Faktor V och Protrombin. (dynamiccode.com)
 • Dynamic Codes test undersöker vilka varianter av faktor V och protrombin du bär på och ger ett svar på om du har en ökad risk för venös blodpropp. (dynamiccode.com)