• Protozoinfektioner är inte direkt överföras från katter till sina ägare, men om en katt blir infekterad kan det vara en varningssignal till människor i hushållet, eftersom dessa infektioner härstammar från en gemensam källa (dåligt tillagat kött, förorenat vatten eller förorenad mark). (aztechcenter.com)