• Vilket atomslag en atom tillhör bestäms per definition av antalet protoner. (naturvetenskap.org)
 • Varje atomslag har därför fått ett så kallat atomnummer som är lika med antalet protoner. (naturvetenskap.org)
 • Antalet protoner avgörs av atomnumret. (wikipedia.org)
 • Ammoniak och ammonium har samma antal elektroner i principiellt samma elektronkonfiguration, men skiljer sig i antalet protoner. (wikipedia.org)
 • Antalet protoner i en atomkärna bestämmer dess grundämne och atomnummer . (wikipedia.org)
 • Antalet protoner i universum uppskattas till 10 80 [ källa behövs ] [ när? ] . (wikipedia.org)
 • Det är antalet protoner som bestämmer vilket atomslag det är. (docplayer.se)
 • I nedre vänstra hörnet kan man skriva in atomnumret (antalet protoner i atomkärnan). (naturvetenskap.org)
 • Protoner är positivt laddade. (docplayer.se)
 • En atom består av en atomkärna med ett visst antal positivt laddade protoner. (ne.se)
 • En katjon är en positivt laddad jon som har färre elektroner än protoner och rör sig därför mot katoden i såväl en elektrolytisk cell som i en galvanisk cell vid strömgenomgång. (wikipedia.org)
 • grundämne, element , ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan. (ne.se)
 • Protonerna kunde identifieras då de gav samma utslag som vätekärnor (= protoner) på hans instrument. (wikipedia.org)
 • Genom att titta i en sådan tabell kan man alltså enkelt lista ut hur många protoner ett atomslag har. (naturvetenskap.org)
 • Respektive atomslag har ett unikt atomnummer (som baseras på mängden protoner). (naturvetenskap.org)
 • TESTA DIG SJÄLV 13.1 GRUNDBOK FÖRKLARA BEGREPPEN proton Protoner är en av de partiklar som atomer är uppbyggda av. (docplayer.se)
 • En atomkjerne består av protoner og nøytroner (fellesnavn nukleoner ). (snl.no)
 • Till exempel har alla väteatomer en proton och alla syreatomer har åtta protoner. (docplayer.se)
 • Innholdet i fagosomet surgjøres ved at protoner (H + -ioner) pumpes inn. (snl.no)
 • Ammoniak och ammonium har samma antal elektroner i principiellt samma elektronkonfiguration, men skiljer sig i antalet protoner. (wikipedia.org)
 • i ena fallet med en 'statisk' inre kärna + ett antal protoner (röda) och neutroner (blå) som alla roterar åt samma håll - i andra fallet kan den liknas vid en roterande triaxialt deformerad stel kropp. (lth.se)
 • Atomnumret avspeglar antal protoner i kärnan. (illvet.se)
 • En atom består av en atomkärna med ett visst antal positivt laddade protoner. (ne.se)
 • grundämne, element , ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan. (ne.se)
 • TESTA DIG SJÄLV 13.1 GRUNDBOK FÖRKLARA BEGREPPEN proton Protoner är en av de partiklar som atomer är uppbyggda av. (docplayer.se)
 • Man kände till atomer men inte elektroner, protoner och neutroner. (illvet.se)
 • Atomer består af en kerne af protoner og neutroner med elektroner omkring sig, hvis bedste beskrivelse er tredimensionelle stående bølger i rumtiden . (wikipedia.org)
 • Och all information, alla atomer och neutroner, protoner och elektroner? (smakprov.se)
 • Elementærenheten (formelenheten) må alltid angis, og kan være atomer, molekyler, elektroner, protoner, en annen partikkel eller en hvilken som helst spesifisert gruppe av slike partikler. (tidsskriftet.no)
 • Masstalet är det sammanlagda antalet protoner och neutroner i atomkärnan. (stuk.fi)
 • Antalet protoner och neutroner bestämmer vikten. (illvet.se)
 • Coulomb växelverkan bryter denna symmetri och effekterna av symmetribrottet kan studeras i så kallade spegelkärnor, vilka är par av kärnor där antalet protoner och neutroner är det omvända. (lu.se)
 • Antalet protoner i en atomkärna bestämmer dess grundämne och atomnummer . (wikipedia.org)
 • Kvicksilver ligger närmast ovanför guld och har alltså atomnummer 80, det vill säja 80 protoner och 80 elektroner. (kjellhoglund.com)
 • Antallet af protoner og elektroner vil som udgangspunkt være det samme i et atom, som derfor vil være neutralt ladet. (wikipedia.org)
 • Antallet af protoner i en kerne fastlægger grundstoffet , mens antallet af neutroner bestemmer, hvilken isotop af det pågældende grundstof, der er tale om. (wikipedia.org)
 • Atomnummeret angiver antallet af protoner i atomernes kerne. (biosite.dk)
 • För att göra dessa mätningar så kommer forskarna vid CERN att krocka protoner som färdas mycket nära ljusets hastighet i anläggningens Large Hardron Collider. (esa.int)
 • Två protoner kolliderar (infälld simulation) mitt i Atlasdetektorn vid Cern med kraften av två myggor som kör ihop i ljusets hastighet. (idg.se)
 • Experimentet går ut på att man krockar protoner i frontalkollisioner i nästan ljusets hastighet 40 miljoner gånger i sekunden och ser vad som kommer ut ur kollisionerna, berättar hon. (idg.se)
 • Bland annat kommer protoner att accelereras till nära ljusets hastighet och delar av anläggningen kommer att kylas ned till väldigt låga temperaturer. (skanska.se)
 • För att du ska kunna fortsätta springa slås dessa protoner samman med pyruvat och bildar laktat. (runnersworld.se)
 • Då har vi plötsligt tre heliumatomers sex protoner som tillsammans bildar en kolatom. (babelkunst.no)
 • Så sätt igång och trumma loss elektroner i kanonen, tävla om bästa tiden i linjäracceleratorn, skjut protoner i spallationsexperimentet eller kittla elektroner i lagringsringen! (lth.se)
 • Utställningen Skjuta protoner och kittla elektroner har byggts av Charlott Karlsson, utställningsdesigner, Lars Hedenstjerna, ingenjör och Monica Almqvist, föreståndare Vattenhallen Science Center, i dialog med pedagoger och experter från ESS, MAX IV och universiteten i Lund och Köpenhamn. (lth.se)
 • Skillnaden mellan foton- och protonterapi är att protoner går att styra i djupled: hur långt in i vävnaden de tränger beror på hur mycket energi de har. (fof.se)
 • I kol 14 s fall räcker det med 2 extra neutroner för att atomen ska bli instabil.bly kan vara stabil trots att skillnaden mellan protoner och neutroner är rätt mycket. (docplayer.se)
 • Den er satt sammen av protoner og nøytroner som danner et system av fermioner. (uio.no)
 • Dagens strålning med fotoner ska jämföras med strålning med protoner. (onkologiisverige.se)
 • Reflektometern ADAM använder neutronstrålen för att ge information som varken fotoner, protoner eller röntgenstrålning kan ge. (vr.se)
 • Vita sträck indikerar energirika protoner accelererade av snabba koronamassutkastningar. (irf.se)
 • Alle har samme antall protoner og elektroner (ett av hvert i dette tilfellet, merket i rødt og blått. (wikipedia.org)
 • Alle isotoper til et grunnstoff har samme antall protoner i hvert atom . (wikipedia.org)
 • Kvarker dannet etter hvert protoner og nøytroner , og i tillegg var Universet fylt av elektroner , nøytrinoer og energirik gammastråling . (snl.no)
 • Men fortfarande saknas bevis för att protoner är bättre än dagens strålbehandling. (fof.se)
 • Protonen upptäcktes 1918 av Ernest Rutherford när han sköt alfapartiklar in i kvävgas vilket resulterade i syre och protoner. (wikipedia.org)
 • Kolsyran spjälkas sedan i bikarbonat och protoner, vilket sänker pH-värdet och det sänkta pH-värdet fungerar också det som en signal till hemoglobinmolekylen att släppa ifrån sig syre. (runnersworld.se)
 • Atomets positivt ladede partikler, protoner, ligger i kernen. (wikipedia.org)
 • I kerner kan denne situation beskrives som en resonans-tilstand hvor protoner og neutroner omdannes til hinanden ved at udsende og absorbere en elektrisk ladet pion. (leksikon.org)
 • Mer precist är det där strömmen av framrusande protoner från en drygt 500 meter lång accelartortunnel kolliderar med en tung volframkärna och övergår i ett gnistregn av neutroner. (svt.se)
 • En katjon är en positivt laddad jon som har färre elektroner än protoner och rör sig därför mot katoden i såväl en elektrolytisk cell som i en galvanisk cell vid strömgenomgång. (wikipedia.org)
 • På 1980-talet upptäcktes dock att kvarkarna och gluonerna kan röra sig annorlunda i protoner och neutroner som är bundna i en atomkärna, jämfört med i helt fria protoner och neutroner. (fof.se)
 • Vi har faktiskt lyckats identifiera och förklara hur kärnan 158Er med 68 protoner och 90 neutroner roterar snabbare och på ett annorlunda sätt än vad man tidigare observerat, förklarar Ingemar Ragnarsson. (lth.se)
 • IBA och RaySearch Laboratories, globala ledare inom protonterapilösningar och mjukvara för dosplanering, har ingått en långsiktig strategisk allians för att kombinera sina respektive teknologier och ta adaptiv strålterapi med protoner till nästa nivå. (it-halsa.se)
 • Nordens första klinik specialiserad på att bekämpa cancer med protoner öppnar nästa år i Uppsala. (fof.se)
 • Idag tas det första spadtaget för Skandionkliniken - Nordens första klinik för behandling med protoner. (mynewsdesk.com)
 • Med protoner i laboratorier kan man studera hur skadorna uppstår och utveckla nya material som tål påfrestningarna bättre. (voister.se)