• Mange proteiner i cellene fosforyleres av ATP i nærvær av proteinkinaser som stimuleres av cyklisk adenosinmonofosfat (cAMP). (snl.no)
  • I cellen påverkar cAMP proteinkinaser som PKA och PKC , samt aktiviteten på Ca2+ i jonkanalerna . (wikipedia.org)
  • En rekke proteinkinaser deltar i regulering av cellevekst og celledeling. (snl.no)
  • I regleringen av celldelningen deltar en komplicerad reglermekanism, som bygger på proteinkinaser. (solunetti.fi)