• G-alfaq, som aktiverar fosfolipas C i vilket i sin tur hydrolyserar fosfatidylinositolbisfosfat till diacylglycerol, DAG, och inositoltrisfosfat. (wikipedia.org)
 • Detta frigör i sin tur kalciumjoner, samt rekryterar och aktiverar proteinkinas C. Vissa G-alfaproteiner aktiverar även jonkanaler, exempelvis muskarinerga receptorer på hjärtmuskelceller, vilket gör att kaliumjoner strömmar in och påverkar hjärtrytmen. (wikipedia.org)
 • cAMP binder till och aktiverar de reglerande subenheterna av proteinkinas A (PKA), vilket tillåter de fria katalytiska subenheterna att translokera till kärnan och fosforylera transkriptionsfaktorn cAMP-svarselementbindande protein (CREB). (beringomega.org)
 • DAG aktiverar det cytoplasmatiska proteinkinas C ( PKC ) och IP3 binder till det endoplasmatiska nätverket, varvid kalcium frigörs. (solunetti.fi)
 • Fosfolipas C spjälker från en fettsyra (PiP2), som ligger i cellmembranet, två olika second messengermolekyler: inositoltrifosfat (IP3) och diacylglycerol (DAG). (solunetti.fi)
 • Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo. (docplayer.se)
 • Musklernas anpassning till styrketräning regleras via ett proteinkinas vid namn mammalian target of rapamycin (mTOR) som styr cellernas utveckling samt dess tillväxt (1). (traningslara.se)
 • GHRH-bindning till GHRHR resulterar i ökad GH-produktion huvudsakligen genom den cAMP-beroende vägen, men också genom fosfolipas C-vägen (IP 3 / DAG-väg) och andra mindre vägar. (beringomega.org)
 • I fosfolipas C-vägen stimulerar GHRH fosfolipas C (PLC) genom p-komplexet av heterotrimera G-proteiner. (beringomega.org)
 • Enzymet fosfolipas C ( PLC ) aktiveras via G-proteiner. (solunetti.fi)
 • Popular Abstract in Swedish Proteinkinas C i nervcellsutveckling Under fosterutvecklingen ska en enda cell, den befruktade äggcellen, ge upphov till alla de högt specialiserade celler som människokroppen består av. (dissertations.se)
 • Hormonet har sex olika typer av receptorer att binda till, LepRa, -b, -c, -d, - e och -f, där LepRb är den enda receptorn som stimulerar intracellulär signaltransduktion. (docplayer.se)
 • Som en antioxidant verkar vitamin E-tillägg som en peroxylradikalavskiljare, som inaktiverar produktionen av skadliga fria radikaler i vävnader genom att reagera med dem för att bilda en tokoferylradikal, som sedan reduceras av en vätedonor ( såsom vitamin C) och således återgå till dess reducerade tillstånd. (nfextract.com)
 • Labbtester visar att Pycnogenol har 50 ggr starkare antioxidant effekt än E-vitamin och 20 ggr starkare effekt än vitamin C. (angervikskroppsterapi.se)
 • Natriuretisk peptid av C-typ (CNP) stimulerar tillväxt delvis genom att motverka FGFR3. (lakartidningen.se)